Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B. Số 991

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 9, 26-31. Ông Saolô đang lùng bắt các người theo đạo Chúa Kitô thì được Chúa thương gọi ông trở thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đổi tên thành Phaolô.  Ông nhiệt thành rao giảng đạo, Tin mừng, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2. 1Ga. 3, 18-24. Trong bài đọc này, thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Ga. 15, 1-8. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giới thiệu là Cây Nho, chúng ta là cành. Cành nào kết hợp với cây thì tươi tốt và sinh nhiều trái ngọt, cành nào tách lìa khỏi cây sẽ bị khô héo và chết đi.       

Đáp ca: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con
                     ca ngợi vang lên trong đại hội.
         

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 25-48; 1Ga. 4, 7-10; Ga. 15, 9-17.   

Suy Niệm

“Thầy là cây nho các con là cành.”  Chúa Giê-su tự ví Ngài là cây nho và mọi phần tử trong Giáo Hội là cành nho. Một điều hiển nhiên rõ ràng cần thiết là cành phải được dính liền với thân cây thì mới sống được. Nếu cắt lìa thân thì chắc chắn cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình ảnh cho chúng ta hiểu biết về điều quan trọng trong đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin, đó là, người Ki-tô hữu chúng ta phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới có sự sống và sinh hoa trái được. Chúng ta cần tới Chúa và ơn Chúa vì thế chúng ta phải siêng năng đến và lãnh nhận Người trong Bí tích Thánh Thể. Một cành cây bị cắt đứt lìa thân cây sẽ héo đi và chết.  Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ dần chết khô. Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, vật chất, cao sang, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng và xứng đáng, để chúng ta thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu.

Reflection.

Acts 9. 26-31. Saul, who would later be known as the apostle Paul, had persecuted Christians for a long time. But after a dramatic conversion experience in which Jesus asked, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Saul had become a dedicated disciple. At first, the other disciples were afraid of him and did not accept him. However, Saul proved himself by daring to preach the good news Jesus had revealed to him.  What might you do to prove that you are a changed person?

1 John 3, 18-24. This letter of John reminds us that our love for God is tested in action. We are to love "in deed and in truth." When we believe in Jesus and love one another as he commanded us, we can be sure that God is with us. What examples can you think of from a person who talks about love or friendship but do not act accordingly? In real life, who comes to mind as a strong example of someone who loves "in deed and in truth"?

John 15, 1-8. A family tree illustrates how each of us belongs to a particular branch of the extended family of our ancestors. In this gospel, Jesus speaks about himself as the vine and of us as the branches that belong on the vine. We are the fruitful branches that are "trimmed by" the Father to produce good works in the world.  Without the vine, the branches dry up and die. But when we live by the words Jesus has given us, we produce abundantly all that is good. What images you think Jesus might use to illustrate how we belong to him? What evidence do we as families or as a parish give that we are branches of Jesus' vine? What good works do you most want your parish to produce abundantly? How can you help to make that happen?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Cv. 14, 5-18; Ga. 14, 21-26.    Lh. Giuse&Maria, ngày giỗ

Thứ Ba.    Cv. 14, 19-28; Ga. 14, 27-31.  Lh. Catarina
Thứ Tư  Kính Thánh Giuse Thợ.        Lh. Maria&Giuse
Thứ Năm. Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.      Lh. Augutino&Gioakim
Thứ Sáu.  1Cr. 15, 1-8; Ga. 14, 6-14.      Lh. Catarina
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Cecilia; Teresa; Lh. Giuse&Phaolo
Chúa Nhật. 8&10 sáng. Lh.Cecilia -Teresa- 2Lh. Catarina,
                                       Lh. Giuse Lãnh/Ban Bảo trì

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan   Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8. Ng. D Nhân/Trần Thị Tho         Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Lê Đ Phong/Đỗ Lynh Vy         Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                      Sơ Liên/Ng. Tr Giang

8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên     Sơ Phượng/Sơ Liên/
10. Các em lớp giáo lý          Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $5,026

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 4, sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Để mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Số tiền xin được tuần trước $1,561.  Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ..  Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Tuyết Anh $300
Gđ. Nguyễn Hữu (222)  $50
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse
ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.

Nhóm Dâng Hoa.

Các em trong nhóm dâng hoa sẽ ở lại tập sau giờ học đến 5 giờ chiều.  Xin các phụ huynh vui lòng đến đón các em.  Chân thành cám ơn chị Đỗ Thu Hương, các em phụ giúp và phụ huynh.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giới Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 3 tháng 5, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.

Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria, và mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 5 tháng 5. Hội Hiền mẫu kiệu Đức Mẹ, giới Gia trưởng kiệu Thánh Giuse.  Xin mọi người tham dự.

Bán Crawfish Gây Quĩ.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc bán crawfish tuần vừa qua, và những người đã mua ủng hộ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 

Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng cho các em. Xin các phụ huynh tham dự.

Ngày Picnic Giáo Xứ.

Để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, và để mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic ngoài trời vào Chúa nhật, ngày 19, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự để cùng chung vui, và tạo tinh thần hiệp nhất của mọi người trong giáo xứ.

Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston, TX.


Dòng nữ Đa-Miinh Houston, TX, sẽ tổ chức những buổi gặp gỡ cho các thanh thiếu niên phái nữ.
Thời gian: Tháng 5, từ 18-22. Tháng 7, từ ngày 9 đến 13.
Địa điểm:   St. Catherine Covent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX, 77035). 
Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 713-723-8250, ext.120. Email:vocation@dsmip.org.
Hay vào trang điện tử: www.houstondominicans.org/vocations

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....