Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B. Số 992

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 10, 25-48.  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô.  Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người.  Điều đó chứng tỏ Chúa thương và muốn cứu rỗi hết mọi người.

Bài Đọc 2. 1Ga.4, 7-10.  Thiên Chúa là tình yêu thương.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng ta.  Vì thế ai thương yêu đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. 

Tin Mừng.  Ga. 15, 9-17.  Trong Tin mừng trích Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân giữ luật Người: thương yêu nhau như Người đã yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu.

Đáp ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.  

Kinh Thánh tuần tới:  Lễ Chúa Thăng Thiên.

Suy niệm.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.” Trong câu này, có 3 chữ then chốt là: yêu thương, nhau, và như. Chữ thứ nhất yêu thương thì dễ hiểu, bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn dạy chúng ta phải yêu thương. Yêu thương là điều răn quan trọng nhất của Chúa, gồm tóm tất cả mọi điều răn khác. Chữ thứ hai: nhau. Yêu thương nhau là yêu thương ai? Chúa nói là tất cả mọi người. Trong thực tế, chúng ta chỉ yêu thương một số người rất ít thôi, như: cha mẹ, anh chị em, một vài bạn bè thân thiết. Còn lại biết bao nhiêu người khác chúng ta chưa yêu thương. Vì thế, vấn đề đặt ra là: làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương mọi người như giới răn Chúa đã dạy? Và yêu thương như thế nào?  Chữ thứ ba là như. Ðây có thể nói là chữ quan trọng nhất trong câu. Nếu muốn yêu thương tất cả mọi người, thì chúng ta phải làm như Chúa Giêsu đã làm. Vậy, Chúa Giêsu đã làm như thế nào? Ta hãy đọc tiếp đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy không coi các con là tôi tớ, nhưng Thầy coi các con là bạn hữu của Thầy.” Chúa Giêsu coi các môn đệ là bạn hữu ngang hàng với Chúa. Nghĩa là Tình yêu của Chúa là tình yêu đi đôi với lòng tôn trọng. Vậy nếu chúng ta muốn có thể yêu thương mọi người thì chúng ta cũng phải tôn trọng, như Chúa Giêsu.

Reflection.

Acts 10:25-26, 34-35, 44-48.  This reading describes a shocking event in the life of the early Church. Because the first followers of Jesus were all Jewish, they believed that this good news was intended just for the Jews. However, "God shows no partiality" between Jews and Gentiles. Some of Jesus' first followers found it hard to accept those who were not Jews into the Church. Why do you think they resisted the newcomers? What requirements, if any, do people have to meet in order to become members?

1John 4:7-10. We can safely say that the writer of this letter has love on his mind. In fact, he uses the word in one form or another ten times. What he wants all of Jesus' followers to be absolutely certain of in their hearts is that God is love. And before we ever thought of loving God, he loved us first. It is his love in us that we share with one another.  Who are the people who have shared God's love with you?

John 15: 9-17.      Love is everywhere in Jesus' conversation with his friends at the Last Supper.  He gives them and us his memorable commandment: "Love one another as I love you." It sounds simple. But he reminds us that loving as he does involves a willingness to "lay down one's life for one's friends." How many times does Jesus use some form of the word "love" in this gospel reading? Why do you think he repeats it so often? In what ways does Jesus describe how he loves us?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Cv. 16, 11-15; Ga. 15,26-16,4. Các Lh. Dân tộc/Gđ. Alex Phạm

Thứ Ba.    Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.     Lh. Catarina/Gđ. Trần Ch. Thắng
Thứ Tư.    Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.  Các Lh. Ân nhân/Gđ. Alex Phạm
Thứ Năm. Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.      Lh. Anna;Teresa;Giuse
Thứ Sáu.  Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.    Lh. Mồ côi/Gđ. Alex Phạm
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Cecilia; Teresa; Lh. Phê-rô
Chúa Nhật.8&10 sáng. Lh.Cecilia -Teresa-2Lh. Catarina, Lh.Tổ tiên/Gđ. Alex Phạm
                                      Lh. Phaolo/Gđ.Trần Ch Thắng

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Hội Hiền Mẫu                       Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên      Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Các em lớp giáo lý             Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến       Sơ Liên/Ng. Tr Giang
8. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Minh Ngọc     Sơ Phượng/Sơ Liên/Trần V Thái
10. Ng. Công Hải/Đoàn Th Nguyệt    Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Ng. Tr Hải
Reflection: My Vũ Lê
  

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $4,166

Gđ. Ng. Quốc Quỳnh  $1,000 (Bìa sách Tin mừng)

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 11, sẽ do Gia đình Tận hiến phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.

Sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật. Xin mọi người tham dự.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ..  Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Ông Phạm Quả (quá cố)         $1,000
Gđ. #135                                     $500
Gđ. Đặng Thanh Phương&Thủy $300

Chân Thành Cám Ơn Nhóm Dâng Hoa.

Chân thành cám ơn các em trong nhóm dâng hoa, chị Đỗ Thu Hương, các em phụ giúp và phụ huynh, đã dâng lên Đức Maria những đóa hoa sinh đẹp tươi trong điệu vũ đầu Tháng Hoa kính Đức Maria.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Lớp Khai Tâm.

Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng 18 em lãnh nhận các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu tuần này, và các gia đình. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban tràn đầy ơn sủng xuống cho các em.  Chân thành cám ơn các thày cô giáo lý viên, đặc biệt là anh chị Lê Đình Phong & Xuân, đã dạy dỗ giáo lý và hướng dẫn các em trong năm qua. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Tiền Thu Hợp Đồng Làm Lá.

Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $42,841.60 cho hợp đồng làm lá vừa qua. Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc suốt hơn một tháng trong mùa chay vừa qua, đặc biệt là anh Keith cho mượn trailer đựng rác, anh Quỳnh cho mượn xe và trailer.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tiền Thu Bán Crawfish.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc bán crawfish tuần vừa qua, quí anh trong nhóm chuẩn bị, đặc biệt anh chị Tám, Linh, những người đã làm những ly chè sâm bổ lượng, và mọi người đã mua ủng hộ. Số tiền thu được là $7,648. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Sau 2 tuần xin tiền đã thu được số tiền $2,987.  Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Ngày Bế Giảng và Picnic.

Chúa nhật, ngày 19 là ngày bế giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ.  Để tạ ơn Thiên Chúa, và để mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19, và buổi phát phần thưởng cho các em học sinh. Có nhiều trò chơi vui nhộn. Xin mời mọi người tham dự để cùng chung vui, và tạo tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ.

Chân Thành Phân Ưu.

Ông cố Đa minh Nguyễn Văn Mộc, thân phụ anh Hinh, chồng chị Tuyết, đã qua đời tuần vừa qua tại Việt Nam. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng anh chị, các con và mọi người trong tang quyến. Xin cho linh hồn Đa minh sớm hưởng thánh nhan Chúa.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....