Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Thông tin giáo xứ


Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật Thứ 5 thường niên. Năm B. Số 372

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.  
Bài đọc 1. G. 7, 1-7. Trong bài đọc 1 trích sách Gióp hôm nay cho chúng ta biết ước muốn sâu xa của con người là được sống lâu hạnh phúc.  Nhưng thực tế đời sống con người đầy gian khổ và chóng qua.  Cần biết dùng đau khổ, chóng qua đời này để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2.  1Cr. 9, 16-23.  Việc rao giảng Tin mừng là một bổn phận như lời thánh Phaolô nói: ‘Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc âm.’’  Đó cũng là bổn phận của mỗi người Kitô hữu và cũng là Ỷ nghĩa của bài đọc này.
Tin Mừng.  Mc. 1, 29-39. Tin mừng hôm nay thuật lại hoạt động thường nhật của Chúa Giêsu là rao giảng Tin mừng, chữa bệnh, trừ qủy, và cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha.  Đó là tấm gương sáng và là lỶ tưởng sống của người Kitô hữu chúng ta.

Đáp ca. Hãy chúc tụng Chúa,
Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.     

Kinh Thánh tuần tới:  Lv. 13, 1-46; 1Cr. 10, 31-11,1; Mc. 1, 40-45.

Suy Niệm. Cuộc sống trần gian luôn bao trùm bởi nhiều loại bệnh, con người tìm ra được loại thuốc đặc trị bệnh này thì bệnh khác lại phát sinh. Y khoa, khoa học, văn minh, tiến bộ luôn là niềm vui cho con người. Nhưng con người dù có tài giỏi mấy đi nữa vẫn không giải quyết được mọi thứ, mọi loại bệnh đang tràn lan trên thế giới.Tuy nhiên, đọc Tin Mừng chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì Chúa Giêsu chữa được mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. Hôm nay, Chúa đến nhà bà nhạc gia của ông Phêrô và chữa lành bệnh sốt cho bà bằng một cử chỉ hết sức đơn giản là cầm nhẹ tay bà và nâng bà dậy. Chúa còn chữa nhiều loại bệnh và xua trừ ma quỉ ra khỏi nhiều người. Một trong những sứ mệnh của Chúa Giêsu là đem an bình, và niềm vui đến cho con người, đặc biệt là những con người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúa chữa lành bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ ma quỉ là để củng cố niềm tin. Là những Kitô hữu chúng ta tin vào Chúa bởi vì Ngài luôn yêu thương và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Ngài vẫn làm phép lạ để củng cố niềm tin của chúng ta và tỏ rõ uy quyền tuyệt đối, tối cao của Ngài đối với nhân loại, đối với con người. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin vào quyền năng của Chúa. Amen.

Reflection.
Job 7:1-4, 6-7. In this reading we meet Job, a holy man who had always loved and served God well. Job had great wealth and a wonderful family. But then he suffered one tragedy after another, and lost everything, including his family. Today we hear him grieving and complaining because he does not understand why he has had to suffer so much. His heart is broken. He believes that he will never be happy again. What things might cause you to feel like Job sometimes? Do you ever blame God for your suffering? Why or why not? How have you experienced God's healing presence when you are suffering? What will you do to help others who are suffering know that God is with them?

1 Corinthians 9:16-19, 22-23. The Christians at Corinth have been complaining again! They are unhappy because Paul has asked for their support. In his reply to them, Paul rather huffily tells them that preaching the gospel is not always easy but he has to do it. The message of Jesus is so important that Paul has willingly made himself "a slave" to all to win as many people as possible to the gospel. We too are called to bring the Good News of Jesus to others. Sometimes that will be difficult, as it was for Paul. But we need to remember that many around us need our help. Who helps you to be faithful to the gospel in hard times? In what ways have you been good news for those who are weak in faith or in hope?

Mark 1:29-39. Mark describes for us how Jesus' day begins and ends with taking care of others. He heals Simon's mother-in-law, he cures others who are sick, he drives out demons from those who are possessed. He comforts the downhearted and discouraged. The crowds follow him wherever he goes. Even when he goes off to a lonely place to pray and be renewed, Jesus is tracked down by his disciples who say, "Everybody is looking for you!" Without complaint, Jesus responds at once by heading for the nearby villages to heal and preach and comfort. Why is it sometimes hard for us to respond to others' needs? Who or what can remind us to be more loving and patient with others around us?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     1V. 8, 1-13; Mc. 6, 53-56.    Lh. Mồ côi/Gđ. Toán&Loan
Thứ Ba.      1V. 8, 22-30; Mc. 7, 1-13.    Lh. Maria&Giuse/Gđ. Đỗ Cẩn 
Thứ Tư.      1V. 10, 1-10; Mc. 7, 14-23.  Lh. Maria
Thứ Năm.  1V. 11, 4-13Mc. 7, 24-30.    Lh. Gioan
Thứ Sáu.    1V.11, 29-32; Mc. 7, 31-37. Lh. Đôminicô
Thứ Bảy.     Lh. Anna   
Chúa Nhật. 8&10.  Lh.Gioan Bao.&Tussin/Gđ. Toán&Loan
                                  Lh.Anrê/Gđ. Vỹ&Nga

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                       Nguyễn Ngọc Bảo
8. Trần NgọcÁnh/Vương Kim Nga  Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10 Phạm Văn Tiến/Ng.Thảo Hiền  Trần TD.Lan; Đoàn Q. Dũng; Lê         Justin Võ &  
Dâng Lễ.Gđ.Phùng Kim Thức     Thanh Xuân; Ng.Trung Hải    Mike Ng.&Joseph Ng.  

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30  Đỗ Cẩn/Vũ Th. Thu Chung     Ng. Đình Chót          
8 Ng. Văn Cả/Phạm LanDung        Ng. Văn Khá/Ng. Đình Chót     
10 Đoàn Q. Dũng/LêThanh Hằng  Lê Đ. Phong; Ng.Thanh Ban; Phạm    John Trần&
Dâng Lễ: Gđ.Phạm V. Tiến           Văn Tiến; Lê Viết Thắng     Khoa Ng. &Timothy Lê

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29  tháng 1, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,080
Quĩ xây dựng nhà thờ/nhà xứ:  Gđ. Trần Chiểu $600; Phạm Quang Thái $100.

Công Tác Giáo Xứ Làm Lá.  Như đã thông báo trước đây, chương trình làm lá cho công ty Ziegler sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 20.  Các chi tiết về giờ và cách thức sẽ được thông báo trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới.  Đây là công tác chung trong giáo xứ, xin tất cả mọi người hy sinh tham gia và giúp đỡ trong công việc tốt lành này, và là một cách thực hiện việc hy sinh dâng lên Chúa trong mùa Chay.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người tham gia.

Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn những gia đình dâng cúng tiền trúng vé số: Nguyễn Giá $100; Đỗ Vũ $100; Austin Nguyễn $300; Nguyễn Thắng $100. Và xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Quốc Quỳnh đã mua tại Việt Nam một số quần áo lễ đã xử dụng trong dịp mừng tân niên vừa qua. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý. Xin các cha mẹ phụ huynh chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ tuần này.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ vui lòng mau mắn đưa con em qua hội trường.  Và vì lý do an ninh và an toàn, xin cha mẹ đón các em về đúng giờ, không để các em phải đợi chờ một mình. Xin cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Hội Chợ Xuân.  Theo ban tổ chức hội chợ Xuân cho biết, số tiền kiếm được là $5,356 đô la.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc: sắp xếp và dọn dẹp;  sửa soạn nấu các món ăn; điều hành các gian hàng; các ân nhân nấu các món ăn và cung cấp nước; đặc biệt là chị Trần Thị Thu Hường.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho những sự hy sinh, tham gia và giúp đỡ của tất cả mọi người trong công cuộc xây dựng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.  Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin các người được mời nấu các món ăn vui lòng hy sinh giúp đỡ và cộng tác, để cùng chung sức trong sự hiệp nhất làm sáng danh Chúa.  Xin thành thật cám ơn mọi người.

Lớp Thêm Sức.  Xin các cha mẹ phụ huynh chú ý!  Sẽ có một buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19.  Xin các phụ huynh vui lòng tham gia để biết thêm chi tiết về việc các em lãnh nhận Bí tích, và chương trình tĩnh tâm sắp tới. Xin mời tham gia.

Trang Web Giáo Xứ.  Nếu ai muốn biết thêm tin tức về giáo xứ hay muốn cho những người thân ở xa biết những sinh hoạt của giáo xứ, (còn đang trong thời gian thiết kế) xin vào địa chỉ sau đây: http://www.gxgiusetulsa.blogspot.com.

Trường Tư Thục Công Giáo Subiaco.  Là một trường trung học Công giáo do các cha dòng Bênêđíctô điều hành tại tiểu bang Arkansas, chuyên dạy, đào tạo và  sửa soạn các học sinh lên bậc đại học một cách chu đáo. Trường sẽ tổ chức ngày ‘’Open House’’, từ 16 đến 18 tháng 2.  Muốn biết thêm chi tiết, xin xem tờ bích chương ở cuối nhà thờ.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....