Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ

Audio bài giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay năm 2012 do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thiệu
Nhấn vào đây để nghe bài giảng
Tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo xứ năm nay đã bắt đầu bằng Thánh lễ lúc 7 giờ 15 tối ngày Thứ Năm, để xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn và trợ giúp.  Sau Thánh lễ và sau lời cầu nguyện khai mạc, linh mục hướng dẫn Giuse Nguyễn Hữu Thiều đã giới thiệu đôi ba dòng tiểu sử của ngài để “làm quen” với mọi người.  Ngài cũng tâm sự là cũng dùng thời giờ tuần này để cùng tĩnh tâm với mọi người. 

Sau đó ngài cho mọi người biết là sẽ dùng dụ ngôn Người Con Hoang Đàng hay được gọi một cách chính xác hơn là Người Cha Nhân Từ trong Tin mừng của Thánh Luca để tĩnh tâm và suy niệm.  Ngài cho biết trong 2 buổi tối đầu tiên, ngài mời mọi người chú ý đến đề tài “tội”, ngày Thứ Bảy sẽ tìm hiều và suy niệm về đề tài trở lại, và cuối cùng là tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.
Trong hai buổi tối Thứ Năm và Thứ Sáu, ngôi nhà thờ đầy chật người tham dự.  Qua giọng nói đầy sốt sắng và nhiệt tâm của linh mục hướng dẫn, mọi người đã mở rộng tâm hồn để được Chúa Thánh Thần đưa đi “du lịch” đến những nơi trong tận góc của tâm hồn, để nhận ra tiến trình của tội lỗi, từ những tư tưởng muốn xa Chúa, đến những hành động, việc làm xử dụng những tài năng theo ý của con người, không theo thánh ý Chúa, và đưa đến tình trạng làm mất nhân phẩm.
Mọi người ra về từ trạng thái “tĩnh tâm” đến “động tâm”, nhưng biết rằng sẽ có một giấc ngủ êm đềm trong sự bình an của Thiên Chúa. Và hẹn ngày mai Thứ Bảy sẽ tham dự để được Chúa Thánh Thần tiếp tục thanh tẩy trong ơn sủng của Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....