Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu từ Thứ Năm ngày 15 đến Chúa Nhật 18/3.
Tuần Tĩnh Tâm sẽ do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thiều hướng dẫn.  
Sau đây là chương trình tuần tĩnh tâm:  

Thứ Năm và Thứ Sáu
7:15 chiều- Thánh lễ;  8 giờ tối giảng tĩnh tâm

Thứ Bảy
Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Ăn trưa miễn phí.
 Sau Thánh lễ 5 giờ 30 chiều, tĩnh tâm sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.

Chúa nhật
Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.  
2 giờ 30: nghi thức hòa giải và xưng tội. 

Xin kêu gọi mọi người thu xếp thời giờ và công việc để tham dự, cũng như lãnh nhận Bí tích Hòa giải một cách sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại Lễ Phục Sinh.  

Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....