Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. Tulsa, OK. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh x.


Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. Số 379


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Gr. 31, 31-34. Trong bài đọc này, ngôn sứ Giêrêmia loan báo Thiên Chúa sẽ lập giao ước mới với nhân loại.  Qua đó, Người sẽ tha tội cho mọi người, cho họ nhìn biết và tuân giữ luật của Người để được sống muôn đời.

Bài đọc 2.  Dt. 5, 7-9.  Trong thư gởi người Do thái, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để cứu loài người được sống, Chúa đã phải chịu khổ hình, phải vâng lời cho đến chết và chết trên khổ giá.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay..

Tin Mừng. Ga. 12, 20-33. Trong bài Tin mừng của thánh Gioan, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa.  Hạt lúa phải chết đi mới sinh được bông trái.  Người cũng phải chết trên thập giá mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người và làm vinh danh Thiên Chúa Cha.  Chúng ta cũng thế: phải chết cho tội lỗi mới sống lại vinh quang.


Đáp ca. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

Kinh Thánh tuần tới:  Các bài đọc Chúa nhật Lễ Lá, năm B.  

Suy Niệm. Con đường Chúa Giêsu đã đi qua là con đường hạt lúa: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa tráiỂ (Ga 12,23-24). Hạt lúa được gieo trên ruộng đồng, nó mục nát rồi mới nẩy mầm, đâm bông và kết hạt. Không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi một mình. Sự mục nát làm trổ sinh sự sống mới, hứa hẹn mùa gặt tương lai. Từ khi nhập thể, Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất nhân loại. Thánh Phaolô trình bày mầu nhiệm tự huỷ: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Như hạt lúa bị mục nát: “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tựỂ. Con đường hạt lúa như Chúa Giêsu hay như thánh Phaolô và các tông đồ là những con đường kiễu mẫu cho chúng ta đi theo. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Muốn sống một cách trọn vẹn, trổ sinh hoa trái tốt lành, ta phải chết đi cho bản thân mình. Chết đi mỗi ngày một chút cho tính ích kỷ, giả dối, hận thù, ghen ghét. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ Ỷ riêng mình. Chết cho tội lỗi là dứt lìa đời sống trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những gì đưa đến sa ngã.
Reflection.

Jeremiah 31:31-34. In the first reading, the prophet Jeremiah promises the Israelites that God will give them a new covenant even though they have not been faithful to the old covenant. This new law will be written on their hearts. It will not be something outside the people but inside where they will know they are God's people. What difference does it make whether God's law is written on stone or on human hearts? How can we show during Lent that we are God's people?

Hebrews 5:7-9. The word "obedience" is not very appealing to all people today. However, this reading reminds us that even Jesus himself had to learn obedience from what he suffered. Jesus shared our human fear of suffering and death. Yet by accepting God's will completely, he saved us all. When you hear the word "obedience," what comes to your mind? Recall times when you found it hard to obey your parents. How did you handle those situations?

John 12:20-33. Here Jesus compares his life and ours with a grain of wheat. If the grain falls into the earth and dies, it then rises as a stalk of wheat that gives life by feeding others. Like the grain of wheat, we must be willing to lose our lives in order to gain eternal life. In this gospel story, to lose your life means to lay down your attachments to anything or anyone that prevents you from following Jesus. For people your age in today's world, what might some of those things and persons be? Who or what helps you to be a faithful follower of Jesus, not only during Lent but on a daily basis?

Bài Đọc Và Ý Lễ.

Thứ Hai.    Lễ Truyền Tin                         Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy   
Thứ Ba      Ds. 21, 4-9; Ga. 8, 21-30       Xin bằng an/Gđ. bà Lam Trần   
Thứ Tư.    Đn. 3, 14-95; Ga. 8, 31-42.    Lh. Maria/Gđ. Nguyễn Thị Kiều 
Thứ Năm. St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.       Lh. Giuse&Tôma   
Thứ Sáu.  Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42. Lh. Madalena -   Lh.Anna
Thứ Bảy.  Lh. Phaolô&Banabê/Gđ. Trần Công Hồi
Chúa Nhật.  Lh. Lm. Phêrô Maria/Gđ. Bà Vinh&Luân

Phụng Vụ Tuần Này.       

              Đọc Lời Chúa                Tha Tác Viên Thánh Th              Giúp Lễ

5:30. Trần Ngọc Ánh/Nương Ng.  Ng. Đình Chót
8. Ng. Văn Cả/Phạm Thúy             Ng. Văn Khá/Ng. Đình Chót
10 TrươngV.Minh/Ng.Thảo Hiền   Trần TD. Lan; Đoàn Q.Dũng; Lê     Phạm Thắng & 

Dâng lễ:Gđ.ĐinhThiênTrấn         Thanh Xuân;Ng.Trung Hải       Alex&Arthur Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30 Ng.Thanh Ban/Trần Ng.Ánh  Ng. Trung Trực
8 Ng.Đình Chót/Lê Huy Bình        Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả
10.Ng.Trung Hải/Ng.Thanh Ban    Lê Đ.Phong; Ng. Th.Ban; Phạm V.     John Trần &

Dâng lễ: Gđ.Lý Cảnh Trên             Tiến; Lê Viết Thắng               Keluc&Johny Đặng      

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 3, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,453     
Quĩ Xây Dựng Nhà thờ&nhà xứ:  Gia đình Phùng Kim Tuệ $500; Lâm Văn Lập $300.  /  Ủng hộ chương trình làm lá: Gia đình Thân Thấy $300.  / Hoa Phục sinh gia đình Nguyễn Đình Phương&Trang $300; gia đình Ngô Hùng&Yến $100   

Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ. Xin các cha mẹ phụ huynh chú ý!  Vì đang trong tuần nghỉ mùa Xuân, cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật, ngày 25 tuần này. Các lớp sẽ học lại vào tuần sau.

Trợ Giúp Tĩnh Tâm. Trong các lần xin tiền thứ hai cho tuần tĩnh tâm trong các Chúa nhật vừa qua, đã thu được số tiền $1,897. Xin chân thành cám ơn mọi người.  Theo ban tài chánh cho biết, chi phí tổng quát cho tuần tĩnh tâm là $2,000.

Công Tác Làm Lá. Cảm tạ Chúa, công tác làm lá đã hoàn toàn chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, ngày 22 vừa qua.  Trong 4 tuần với bao nhiêu sự hy sinh tham gia của nhiều người, đã hoàn thành được 13 ngàn 853 bao lá cho công ty Ziegler. Xin chân thành cám ơn tất cả những người đã hy sinh bỏ công sức và thời giờ mỗi ngày để đến công tác, những người đã tham gia và giúp đỡ trong mọi công việc như cung cấp thức ăn, xe chuyên chở và ‘’rờ-mọc’’ kéo chở thùng lá, và tất cả những công việc khác nữa.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Công Tác Cắt Cỏ.  Vì mùa Xuân đã tới và mùa hè sắp đến, cho nên giáo xứ cần nhiều người hy sinh tình nguyện giúp đỡ công tác cắt cỏ, bảo trì và làm sạch sẽ khu vực chung quanh hội trường và nhà thờ vào mỗi sáng Thứ Bảy. Xin kêu gọi những ai có thời giờ, hy sinh phục vụ giáo xứ trong công việc cần thiết này. Xin vui lòng liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại 918-340-3831. Xin  cám ơn.

Luật Mùa Chay.  Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh.  Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay là chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay bắt buộc phải kiêng thịt. Tất cả từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.   


Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 1 tháng 4.
Rước Lá.  Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước qua nhà thờ. 

Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
5:45 - Ngắm đứng.  6:30 - Thánh lễ
Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối - Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô, và chịu Mình Thánh.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối - Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh.  
10 giờ sáng -Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....