Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá Năm B. Số 380.


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 50, 4-7. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha, Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Đấng luôn phù trợ Người. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong thư gởi cho người Philiphê, thánh Phaolô nhắc nhở họ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài, muôn vật.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Mc. 14, 1-47. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗI chúng ta.

Đáp ca. Ôi Thiên Chúa!  Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

Kinh Thánh tuần tới:  Các bài đọc Chúa Nhật Phục Sinh
Suy Niệm. Với Chúa nhật Lễ Lá hôm nay, Hội thánh khai mạc Tuần Thánh, là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vì yêu thương chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Nghi lễ hôm nay có hai phần: Kiệu lá và Thánh lễ đọc bài thương khó trong phần phụng vụ Lời Chúa.  Phần kiệu lá nêu cao Vương Quyền của Chúa Giêsu, đồng thời giúp chúng ta sống lại cảnh Người khải hoàn vào thành Giêrusalem, được dân chúng đón tiếp nồng nhiệt, vì họ tưởng Người đến giải phóng họ khỏi nô lệ, đàn áp của đế quốc La mã.  Nhưng Người chính là Vua hiền hòa khiêm tốn, đến giải thoát nhân loại tội lỗi.  Vì thế họ thất vọng, nên trong phần Thánh lễ, họ kết án và nhục mạ Người, phỉ báng, đánh đòn, bắt Người vác thập giá và đóng đinh Người.  Chúng ta cùng theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem và cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ.  Xin cho chúng ta cùng chịu thương khó với Chúa trong tình yêu thương, để cùng được sống lại với Người.

Reflection.
Isaiah 50:4-7. If you have ever experienced injustice or rejection, you understand the feelings expressed in this first reading. The one who is speaking is the Suffering Servant of God. It is easy for us as Christians to identify this servant with Jesus. When he was made to suffer, despite his innocence he did not rebel or seek revenge against his enemies. He trusted that God was at his side and knew that he would "not be put to shame." God's Servant speaks with a well-trained tongue that teaches, comforts, and inspires people to change their lives. Who among God's people has helped you in one or more of these ways? What lines in this reading might you pray if you were suffering an injustice? Why?

Philippians 2:6-11. This reading is a hymn to Jesus Christ that serves as a preview of the events of Holy Week. It describes how the Son of God "emptied himself" of divine glory and became human like all of us. Out of love and obedience, he accepted his own death on a cross. Because Jesus humbled himself and did not cling to any of his special privileges as God's Son, he was glorified by his heavenly Father. We are called to have the same attitude of humility and obedience as Christ had. How do you honor the name of Jesus? What new way of doing so will you practice this week?

Mark 15:1-39. This Palm Sunday reading of the Passion of the Lord is taken from Mark's Gospel. It was the first written account of how Jesus suffered and died. It is also the shortest version of the Passion and is written almost like a newspaper story that presents "just the facts." The most important truth Mark wants to communicate is that Jesus is the Messiah, the Son of God, whose suffering leads to glory. When Jesus cries out from the cross, "My God, my God, why have you forsaken me?" (Psalm 22:1), he is praying in the words of the psalmist who continues to trust God even when all seems hopeless. As we read or listen to the Passion, we try to unite ourselves with Jesus and all those who suffer injustice in today's world.

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai Tuần Thánh.   Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. Khoa Lương
Thứ Ba Tuần Thánh.   Lh. Mồ côi/Gđ. Ry Nguyễn
Thứ Tư Tuần Thánh.   Lh. Giuse/Gđ. Vương Q. Thái       
Thứ Năm Tuần Thánh.   Lh. Maria
Thứ Sáu Tuần Thánh    Xin như ý.
Thứ Bảy. Vọng Phục Sinh    Các Lh. Mồ côi
Chúa Nhật  Phục Sinh

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Trần Ng.Ánh  Ng. Trung Trực
8. Ng.Đình Chót/Lê Huy Bình        Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả
10 Ng.Trung Hải/Ng.Thanh Ban    Lê Đ.Phong; Ng. Th.Ban; Phạm V.     John Trần &
Dâng lễ: Gđ.Lý Cảnh Trên             Tiến; Lê Viết Thắng               Keluc&Johny Đặng      

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 3, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,229  
Quĩ Xây Dựng Nhà thờ&nhà xứ:   Kim Nguyen & Sơn Ngô 700; Long Nguyễn 100.  Tổng cộng $800

Kết Quả Công Tác Làm Lá.
Trong công tác làm lá vừa qua, giáo xứ đã hoàn thành được 15,726 bao lá, và đã nhận được số tiền là 28,184 đô la do công ty Zeigler trả, chưa trừ những chi phí. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn tất cả những người đã hy sinh bỏ công sức và thời giờ mỗi ngày để đến công tác, những người đã giúp đỡ trong mọi công việc như cung cấp thức ăn, xe chuyên chở, ‘’rờ-mọc’’ kéo, máy cưa, những dụng cụ cần thiết.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh.
Xin chú ý!  Thứ Ba Tuần Thánh là Lễ Dầu và sẽ có Thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều do Đức Giám mục địa phận chủ tế. Thánh lễ tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 7 giờ 30 tối.  

Săn Trứng Phục Sinh.  Sẽ có cuộc săn trứng cho các em học sinh sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 1 tháng 4.
Rước Lá.  Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước qua nhà thờ. 

Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
5:45- -Ngắm đứng.  6:30- -Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ  chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1:Ng. Tr. Hải. Bài đọc 2: Ng. Ánh Tuyết. Dâng lễ:  Gđ. Lưu Thanh Trúc
Thừa tác viên: Ng. Đình Chót; Ng. Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp lễ: Ng. Quang; Phạm Thắng; Keluc & Johny Đặng; Khoa Nguyễn;Alex Ng.
Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9.30- -Cộng đoàn/ 9:30- -Nhóm linh thao.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối- -Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô, và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Đoàn Q. Dũng. Bài đọc 2: Vương Kim Nga
Bài thương khó: Ng. Th. Ban; Trần Ngọc Ánh
Giúp lễ: David Ng.; Phạm Thắng; John Trần; Peter Ng.; Arther Ng.;James Ngô
Thừa tác viên:  Nguyễn Bảo; Ng. Trung Hải.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Lê Thanh Hằng; Vũ Cẩm; Trần Thu Hường;  
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Duy Linh /      Dâng của lễ: Gđ. Ng. Trung Trực   
Thừa tác viên: Đoàn Th.Nguyệt; Vũ Đình Hiệu; Sơ Ngô Vy; Ng.Trung Hải.
Giúp Lễ: Phạm Thắng; Hoàng Trung; Joseph Ng.; Mike Ng.; Long Ngô; Bảo Ng.

Chúa Nhật Phục Sinh
10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.
Bài đọc 1: Lê Huy Bình;  Bài đọc 2: Phạm Lan Dung
Thừa tác viên: Lê Viết Thắng; Lê Th. Xuân; Lê Đình Phong; Ng. Văn Cả.
Giúp lễ: Phạm Thắng; John Trần; Vũ Trần; Keluc&Johny Đặng; Khoa Nguyễn.  
Dâng Của Lễ: Gđ. Nguyễn Đình Trung

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....