Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. 
Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh. Năm B. 
Số 383


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Cv. 3, 13-19. Trong bài đọc này, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội họ đã giết Chúa Giêsu là Đấng Thánh.  Người là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa sai đến chịu chết chuộc tội họ như lời các ngôn sứ đã loan báo.

Bài đọc 2. 1Ga. 2, 1-5. Thánh Gioan kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa và đừng bao giờ phạm tội.  Nhưng nếu lỡ phạm tội thì chớ ngã lòng, vì có Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Lc. 24, 35-48. Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra một lần nữa với các môn đệ, ban bình an cho các ông, giúp các ông hiều lời Kinh thánh chép về Người, để các ông tin thật Người sống lại, hầu can đảm làm chứng cho Người.

Đáp ca: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa
trên mình chúng con!         

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 4, 8-12; 1Ga. 3, 1-2; Ga. 10, 11-18.  

 Suy Niệm. Đức Giêsu đã sống lại như lời Ngài đã báo trước, nhưng nhiều nguời còn hoài nghi. Sự kiện ngôi mồ trống chưa thể xác quyết được việc Chúa sống lại từ cõi chết. Ngày thứ nhất trong tuần, chính Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Madalena từ sáng sớm, với hai môn đệ đi làng Emmau vào buổi chiều và với mười Tông đồ tại nhà Tiệc ly vào buổi tối, để chứng minh là Ngài đã sống lại thật.  Chúng ta không được diễm phúc trông thấy Chúa sống lại như các Tông đồ, nhưng nhờ Thánh kinh, chúng ta tin vững chắc Chúa đã sống lại. Việc Phục sinh của Chúa sẽ là nền tảng cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Và từ nền tảng này, chúng ta sẽ loan báo Chúa Phục sinh cho những người chung quanh bằng cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mỗi người chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, đều có trách nhiệm sống ơn gọi của mình như thế nào để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu có bổn phận thể hiện dung mạo Thiên Chúa cho anh chi em chung quanh. Qua tình thương nhân từ của chúng ta, qua những việc tốt lành chúng ta làm anh chị em chung quanh có thể hiểu được Thiên Chúa là Đấng tràn đầy tình thương nhân từ. Qua sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta cho kẻ khác, anh chi em chung quanh cảm thấy được Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ.

Reflection.
Acts 3:13-15, 17-19. If you have ever made a serious mistake out of ignorance, you will have some idea how the people in today's reading felt when they heard Peter's speech. It was shortly after Jesus' death and resurrection. Peter wanted them to understand that they had disowned their own Messiah when they insisted that Pilate release Barabbas rather than Jesus. Peter urges them to reform their lives and turn back to God. What are some ways people can choose to respond when they discover that they have made a serious mistake?

1 John 2:1-5a. Today's reading is from a letter of John to his spiritual children, the Christian community. The letter assures us that even when we sin, Jesus continues to love us. Why do you think forgiveness is a sign of genuine love? What is your favorite story of forgiveness, inside or outside the Bible?

Luke 24:35-48. In today’s Gospel reading, two disciples who had just met the risen Jesus on the road are telling their story to the other disciples. Then right in the middle of their story, Jesus appears and says, "Peace be with you." Jesus then shows them his wounds and even eat a piece of fish to prove that he is real. Because they are still not sure what to make of him, Jesus explains how he has fulfilled the Scriptures by his suffering, death and resurrection. In his name, they will go out to preach repentance and forgiveness of sins for all people. The two disciples who met Jesus on the road to Emmaus also did not recognize Jesus until they shared a meal with him. How does the gospel say they came to know him? How do we know him in that same way? 

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai       Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29.       Lh. Lôrensô
Thứ Ba        Cv. 7, 51-59; Ga. 6, 30-35.     Lh. Maria&Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần
 Thứ Tư       Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.         Xin bằng an
Thứ Năm    Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.     Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
Thứ Sáu      Cv. 9, 1-20;  Ga. 6, 53-60.     Các Lh. Mồ côi/Gđ. Tóan&Loan
Thứ Bảy.  Lh. Cêcilia&Anê Têrêsa/Gđ. Ông Ng. V. Dung   
 Chúa Nhật  8&10. Lh. GioanKim&Anna/Gđ. Ông Ng. V.Dung
                                Lh. Giuse Phanxicô/Gđ. Toán&Loan

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ
5:30 Ng. V. Quí/Phạm H. Liên       Ng. Đình Chót
8. Ng. Đình Chót/Phạm An            Ng. Văn Cả/Ng. V. Khá      
10. Các lớp giáo lý                  Ng. Trung Hải; Lê Đ. Phong; Lê        David Nguyễn 
Dâng Lễ: Lớp giáo lý             Viết Thắng;Đoàn Q. Dũng       John Trần; Joseph Ng            

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ng.Ánh/Ng.Thu Chung  Ng. Trung Trực
8.Ng. V. Cả/Phạm Lan Dung          Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Phạm V. Tiến/Ng. Ngọc Yến   Lê Th. Xuân; Đoàn Th. Nguyệt; Ng.   Justin Võ &
Dâng Lễ: Gđ.Đặng QuốcTuấn     Trung Hải; Lê Đình Phong      Alex&Arther Nguyễn
                                                                    
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 4, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,211
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ: Gia đình Vũ Cẩm $600.   

Cắt Cỏ Và Bảo Trì.  Giáo xứ cần nhiều người, nhất là trong mùa hè, hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ, cũng như bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đây là một công tác quan trọng và thiết yếu.  Xin kêu mời mọi người hy sinh tham gia, và xin vui lòng liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết chương trình. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu. Trong công tác bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,320. Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người đã hy sinh cộng tác nấu những món ăn, để hợp tác trong tinh thần hiệp nhất và xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công cho mọi người.

Lớp Thêm Sức.  Để chuẩn bị cho các em chịu Bí tích vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 5, lúc 2 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family, xin tất cả cha mẹ vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ tuần này.  Xin mọi người cùng cầu nguyện cho các em, để các em nhận lãnh những Ơn Chúa Thánh Thần, trở thành những nhân chứng can đảm và nhiệt thành cho Chúa Kitô phục sinh.  Xin cám ơn.

Kế Hoạch Xây Dựng Nhà Thờ & Nhà Xứ. Trong kế hoạch phát triển và đáp ứng những nhu cầu cần thiết và cấp bách của giáo xứ, trong các Thánh lễ tuần tới, ngày 28 và 29, sẽ có một cuộc ghi danh biểu quyết về quyết định của các gia trưởng trong giáo xứ, cho việc tiến hành kế hoạch xây dựng nhà thờ, nhà xứ. Xin mọi gia trưởng tham dự. Xin Thiên Chúa soi sáng và trợ giúp chúng ta trong chương trình phát triển xây dựng, để sống đức tin yêu thương hiệp nhất, đầu tư cho thế hệ tương lai, và làm sáng danh Chúa.

Cung Nghinh Kính Đức Mẹ Và Thánh Cả Giuse.  Tháng Năm là thánh kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.  Nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh kính Thánh Giuse và Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng 5.  Xin mọi người tham dự để tỏ lòng tôn kính của những con thảo đối với Mẹ Hiền. Xin Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria cầu bầu cho giáo xứ và mỗi người chúng ta còn đang trên con đường trần gian đầy gian nan hiểm trở.

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  Xin các phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu vui tham dự buổi họp bắt buộc, vào tối Chúa nhật, ngày 6 tháng 5, lúc 7 giờ tối tại hội trường. Đây là buổi họp quan trọng để mọi người được biết rõ lần cuối cùng các chi tiết cần thiết về ngày lễ và việc tổ chức cho các em. Các em sẽ xưng tội và rước lễ lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng 5. Xin vui lòng tham dự.

Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.  Chương trình sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 20 tháng 5. Để giúp thực hiện những món quà cho các em trong ngày bế giảng, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần tới.  Xin mọi người rộng lượng giúp đỡ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....