Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Hội đồng Giám mục Công giáo HK kêu gọi 'Chiến dịch Tự Do Tôn Giáo'

Các giám mục Công Giáo HK ngày thứ Năm 12 tháng 4 đã phát hành một bản tuyên ngôn (declaration) gửi cho tất cả các linh mục, giáo xứ và giáo dân để tham gia vào một "chiến dịch vĩ đại toàn quốc" (“great national campaign”) nhằm bảo vệ sự tự do Tôn Giáo "đang bị tấn công."
Nếu cần, người Công giáo phải có cam đảm "bất tuân những đạo luật bất chính".

Đây là một tài liệu được phát triển bởi Ủy ban đặc nhiệm về Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo HK (USCCB), được Uỷ ban hành chính Hội Ðồng Giám Mục chấp thuận cho công bố ngày 13 tháng ba, và được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ngày 12 Tháng Tư.

Đây là một thông điệp mạnh mẽ với những phân tích rõ ràng và nhiều bằng chứng lịch sử, và có lẽ là phản ứng rõ ràng nhất chống lại nguyên tắc cuả chính quyền hiện tại là coi Tự Do Tôn Giaó chỉ là "Tự Do trong việc Thờ Phượng" mà thôi.

Tự do tôn giáo không chỉ là khả năng đi lễ ngày chủ nhật hoặc đọc kinh Mân Côi ở nhà. Mà còn là việc chúng ta có thể đóng góp cho lợi ích chung của tất cả người Mỹ, có thể thực hành những gì đức tin kêu gọi chúng ta làm, mà không cần phải thỏa hiệp, thích nghi cái đức tin ấy.

Mỗi giáo phận trên toàn quốc sẽ tổ chức một chương trình dài hai tuần lễ gọi là "Hai Tuần choTự Do" ("Fortnight for Freedom") ngay trước ngày lễ Độc Lập (Fourth of July) (từ 21 tháng sáu - 4 Tháng 7 ), để giáo dân có dịp tham gia học tập, cầu nguyện và phát động những hoạt động chống lại những nỗ lực cắt giảm tự do tôn giáo của chính phủ.

"Là người Công Giáo Mỹ không có nghĩa là không thể vừa là Công Giáo vừa là Mỹ" bản tuyên ngôn viết.

Đã trên nửa năm nay, các giám mục HK đã đặt vấn đề tự do tôn giáo làm trung tâm, nhưng một số người Công giáo cấp tiến cho rằng hàng giáo phẩm đang tiếp tay với đảng Cộng hòa để đánh bại Tổng thống Obama trong kỳ bầu cử tới. Trả lời thẳng vào lời cáo buộc ấy và gửi lời kêu gọi tới các nhà lãnh đạo quốc gia, bản tuyên ngôn viết: 

"Không nên đặt vấn đề này là một vấn đề đảng phái, bản Hiến Pháp không phải cuả riêng đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa hay Độc Lập. Đó là Hiến Pháp chung cuả tất cả chúng ta, và do đó các vị đại diện được chúng tôi bầu lên cần phải tham gia vào một nỗ lực lớn phi đảng phái để bảo toàn sự trung thực cuả Hiến pháp."

Bản tuyên ngôn cho biết lý do cuả chiến dịch không chỉ là vì sắc lệnh cải cách y tế, một sắc lệnh bắt buộc các trường cao đẳng và bệnh viện Công giáo phải bảo hiểm việc kiểm soát sinh đẻ, nhưng là vì một lịch sử vi phạm tự do tôn giáo dài. Bản tuyên ngôn đưa ra 7 ví dụ trong đó bao gồm những luật di trú cuả một số tiểu bang đã làm cản trở việc chăm lo cho các ngoại kiều cuả Giáo Hội.

Chính phủ đã vi phạm tự do tôn giáo của người Công giáo bằng cách cắt đứt các hợp đồng với các cơ quan Công Giáo. Một số tiểu bang đã ngưng tài trợ hoặc thu hồi giấy phép các cơ quan xã hội Công Giáo chỉ vì các cơ quan này đã không trao con nuôi cho các cặp đồng tính. Và mới đây chính phủ liên bang đã cắt trợ cấp cho một tổ chức Công giáo, hằng có một lịch sử tuyệt vời về các dịch vụ tị nạn nhất là về việc giúp đỡ nạn nhân cuả nạn mãi dâm, bởi vì, là Công giáo, tổ chức này sẽ không cung cấp các dịch vụ phá thai và ngừa thai.

Trích dẫn lời Mục sư Martin Luther King Jr trong bức thư "Letter from a Birmingham Jail," các giám mục HK nói rằng một luật bất chính thì phải được thay đổi hoặc phải bị phản đối. 

"Đứng trước một đạo luật bất chính (unjust law)," các giám mục HK viết, "chúng ta không thể tìm sự thích nghi, đặc biệt là những thích nghi dựa vào những hứa hẹn thiếu minh bạch và hành vi lừa đảo. Nếu ngày hôm nay chúng ta phải đối mặt với một luật pháp có tiềm năng tạo ra sự bất chính, thì người Công giáo Mỹ, trong tình liên đới với các giới công dân khác, phải có can đảm bất tuân."

Bản tuyên ngôn có thể truy cập tại http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/our-first-most-cherished-liberty.cfm.

Trần Mạnh Trác

VietCatholic News

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....