Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 15 Thường Niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm B. Số 395.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:       Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng:   5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Am. 7, 12-15.  Trong bài đọc 1 trích sách Amốt hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi những ai Người muốn, và Người truyền dạy họ phải chu toàn sứ mạng Người giao phó.  Đó là trường hợp của ngôi sứ Amốt mà bài đọc này thuật lại.

Bài đọc 2. Eph.1, 3-14.  Trong đoạn thư gởi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.

Tin Mừng Mc. 6, 7-13.  Bài Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, ban quyền trừ quỉ và chữa bệnh, và sai họ đi rao giảng cho mọi người.  Để thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống đơn sơ trong sự phó thác.  Đó là nội dung bài Tin mừng sau đây.     

Đáp ca.   Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
                            Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.  

Kinh thánh tuần sau:  Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34.

Suy Niệm. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người suy nghĩ về bổn phận truyền giáo. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại kế hoạch truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài  chọn 12 người, sai đi từng hai người một, lại không cho mang theo hành trang, tiền bạc. Đức Giêsu sai các ông đi đến các thôn xóm để kêu gọi sự thống hối và hoán cải.  Biết Chúa là một hạnh phúc, giới thiệu về Chúa cho tha nhân còn là một hạnh phúc khác lớn hơn. Chúng ta khao khát và ao ước chia sẻ niềm vui làm con Chúa cho người khác, đó chính là truyền giáo. Truyền giáo phải được nhắc nhớ và là bổn phận phải thực thi mỗi ngày của mọi Kitô hữu. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng truyền giáo không phải là công việc của cá nhân, lại càng không phải là công việc của riêng các linh mục, tu sĩ nam nữ.   Trong thế kỷ 21 này chúng ta sẽ không phải đi đến một nơi xa lạ để truyền giáo, chúng ta truyền giáo bằng chính cách sống của mình và ngay trong chính gia đình mình. Một gia đình hạnh phúc, đoàn kết và thương yêu nhau, một gia đình biết nương tựa và sẻ chia trách nhiệm với nhau, đó cũng là một trong những cách truyền giáo hữu hiệu, bởi: "Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em hãy sống yêu thương nhau".

Reflection.
Amos 7:12-15. The person who points out the wrongs others are doing seldom wins any popularity polls. Amos was a poor shepherd and harvester of figs when God called him to be a prophet. When Amos prophesied that Israel's king would be killed and the people sent into exile if they did not repent, he became very unpopular. Amos makes it clear that he did not seek the prophet's job. He simply did what God required of him. When a parent or teacher corrects your behavior, how do you usually respond? When you scold a younger brother, sister or other small child, what kinds of responses do you receive?

Ephesians 1:3-10. Good parents, teachers, and preachers provide us with genuine praise as well as corrective guidance. Saint Paul did both well. In this reading, he helps us count our blessings and recognize our good spiritual qualities. In fact, he assures us that in Christ God has given us every spiritual blessing. These blessings include holiness, goodness, wisdom, and love. What blessings and good spiritual qualities do you recognize in members of your family? In yourself?

Mark 6:7-13. When Jesus sent his apostles out two by two, he warned them that some people would not welcome them. He insisted that they take to the road without food or money, trusting in God and the goodness of their hosts. If people would not provide for them or listen to their message, they were to move on to the next place. But those who accepted the apostles were rewarded. The sick were healed, the possessed were freed of demons, and sinners were reconciled. Jesus sent his apostles forth as missionaries without backpacks but not without training. They had learned from his word and example what they were to teach. What kinds of training have you been given at home, or in the community?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Is. 1, 10-17; Mt. 10,34-11,1.    Xin bình an/Gđ. Bà Lam Trần 
Thứ Ba.          Is. 7, 1-9; Mt. 11, 20-24.          Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy
Thứ Tư.         Is. 10, 5-16; Mt. 11, 25-27.      Tạ Ơn&Các Lh./Gđ. Jos Chương
Thứ Năm.      Is. 26, 7-19; Mt. 11, 28-30.      Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.       Is. 38, 1-6; Mt. 12, 1-8.            Lh.Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.     5:30.   Lh. Anna/Gđ. Khoa Lương
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Gioan Bao./Gđ. Chị Hạnh

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30  Ng. Văn Quí/Sơ Kim Anh      Ng. Đình Chót   
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung     Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót  
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Thị Châu   Đoàn Q. Dũng; Đoàn Th. Nguyệt; Ng.     John Trần &   
Dâng Lễ: Gđ. Lưu Văn Vinh         Trung Hải; Lê Viết Thắng          Peter Ng.&Long Ngô 

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn          Nguyễn Trung Trực
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm            Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả
10. Vũ Cẩm/Đoàn Thanh Nguyệt    Phạm V.Tiến; Ng. V. Hòa; Trần Thị     Bảo Nguyễn&
Dâng Lễ. Gđ.Trần Hoàng Vũ       Diễm Lan;Đoàn Quốc Dũng      Khoa Ng.&Timothy Lê
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 7, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,049
Dâng cúng hoaGđ. Phạm Văn Định $200.

Lớp Thường Huấn
Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này sẽ có lớp thường huấn tại hội trường.  Xin mời các giáo lý viên và những người muốn tình nguyện tham gia chương trình dạy giáo lý tham dự.  Lớp thường huấn này sẽ chú trọng đến việc chuẩn bị tinh thần, phương cách dạy và những điều cần thiết để điều hành một lớp học. Đây là một công việc mục vụ quan trọng và thiết yếu, trong việc đặt nền tảng giáo lý và đức tin nơi tâm hồn cho con em trong giáo xứ, đồng thời giúp các em có sự hiểu biết căn bản về tôn giáo. Một lần nữa, xin chân thành kêu gọi các giáo lý viên, và những người có lòng quảng đại và hy sinh phục vụ, tham dự.

Hội Hiền Mẫu.  Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và mọi người đã hy sinh tham gia nấu những món ăn.  Xin mọi người sốt sắng mua ủng hộ để khuyến khích tinh thần.

Xin Tiền Lần Thứ Hai. Vì thực phẩm dự trữ tại cơ quan Từ thiện Bác ái địa phận và các chi nhánh đã gần cạn, và số người đến xin đồ ăn gia tăng một cách nhanh chóng vào mấy tháng qua trong năm nay, Đức giám mục địa phận đã thông báo cho các linh mục về quyết định tổ chức cuộc lạc quyên, xin tiền lần thứ hai trong các giáo xứ, trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này để mua thực phẩm.  Và ngài khẩn thiết kêu gọi mọi người rộng lượng, để địa phận có phương tiện giúp đỡ những người nghèo khổ trong thời gian kinh tế khó khăn này.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng.  Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc và ghi danh.  Xin thành thật cám ơn.

Sách Hát. Xin lưu ý! Để có đủ sách hát cho mọi người xử dụng trong Thánh lễ, xin vui lòng không lấy sách hát trong nhà thờ đem về nhà vì bất cứ lý do gì.  Xin mọi người thông cảm và cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Tham Dự Thánh Lễ Sốt Sắng. Thánh lễ là trung tâm và chót đỉnh trong cuộc sống người Ki-tô Công giáo.  Trong Thánh lễ, chúng ta hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen với hết cả tâm hồn.  Vậy để hiệp dâng một cách sốt sắng, thứ nhất, chuẩn bị tinh thần một cách tỉnh thức bằng cách đi ngủ sớm tối Thứ Bảy. Thứ nhì, đến nhà thờ sớm để chuẩn bị tâm hồn và có thời giờ đọc những bài tóm tắt Kinh Thánh . Thứ ba cùng với mọi người đáp lớn tiếng và chậm rãi những phần trong Thánh lễ, đồng thời cùng hát để có một tâm hồn dâng hiến. Thứ tư, chú ý lắng nghe lời Chúa, và sau cùng thứ năm, rước Mình Thánh Chúa một cách thánh thiện và sau đó biết dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa một cách chân thành.  Xin Thiên Chúa giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người trong sự hiệp dâng Thánh lễ.  Và xin Chúa ban những ơn lành để áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày, hưởng một tuần trong bằng an và ân sủng của Chúa.

Ngày Thánh MẫuĐại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, với chủ đề: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” (Lc. 1, 46). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua lòng sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....