Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Lễ Các Linh Hồn_2012.

Cả hai lễ Kính Các Thánh ngày hôm qua và Các Linh Hồn hôm nay dẫn đưa chúng ta vào tâm điểm của niềm tin Công giáo: những tín hữu đã qua đời và những người còn sống trên trần gian hiệp nhất trở nên cộng đồng các thánh trong Giáo hội.  Sự liên kết này được gọi là Cộng Đồng Các Thánh Thông Công.  Thật vậy, Giáo hội dạy chúng ta rằng: Cộng Đồng Các Thánh Thông Công có ba hình thái: Giáo hội vinh quang; Giáo hội đau khổ và Giáo hội chiến đấu.

Thứ nhất, những người liên kết trong Giáo hội vinh quang là các thánh.  Những tín hữu đã qua đời và được vào thiên đàng.  Họ không phải chỉ là những người được công nhận, hay được phong thánh, mà còn là tất cả những người được vào Thiên đàng.  Chúng ta tin các thánh cầu bầu cho chúng ta và chúng ta cầu nguyện với các ngài giúp đỡ, hướng dẫn và an ủi chúng ta còn đang trong hành trình đức tin nơi trần gian.  Chúng ta liên kết với các ngài vì các ngài đã là một người trong chúng ta và chúng ta có thể trở thành một người trong họ.

Thứ hai, Giáo hội chiến đấu là tất cả chúng ta những người còn đang sống trên trần gian. Khía cạnh này cho chúng ta biết rằng, khi nào chúng ta còn sống, chúng ta phải chống lại với những cám dỗ và chiến đấu với ma quỉ, sự dữ và tội lỗi trong và ngoài chúng ta.  Trong Cộng Đồng Các Thánh Thông Cng, chúng ta được kêu gọi sống thánh thiện, tốt lành, bác ái, quảng đại trong những sự khó khăn và thử thách của cuộc sống.  Chúng ta phải chu toàn bổn phận xây dựng Nước Chúa ở trần gian là Giáo hội.  Chúng ta chu toàn bổn phận này qua sự yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khổ, chia sẽ đức tin và bênh vực công lý kiến tạo hòa bình.  Và chúng ta cũng có bổn phận cầu nguyện cho những linh hồn nơi luyện hình.

Cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời, nhưng chưa được hưởng phúc Thiên đàng, còn đang trong nơi luyện hình, đó là Giáo hội đau khổ, và đó cũng là ý nghĩa ngày lễ Các Linh Hồn hôm nay.  Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su xuống thế làm người, vác và chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, do đó ai tin vào Ngài thì sẽ không bị mất đi. Trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su cầu nguyện với Thiên Chúa Cha cho những người tin vào Ngài, và chính Ngài sẽ dọn một chỗ trên Thiên đàng cho họ.  Vì thế chính Chúa Giê-su đã mở cửa Thiên đàng cho chúng ta, và chúng ta tin tưởng Chúa sẽ không từ chối một ai.  Những tín hữu đã qua đời mà chúng ta cầu nguyện cho đã nhận biết ơn cứu độ.  Họ đã được Thiên Chúa phán xét, nhưng chưa được vào Thiên đàng, cho nên phải đi qua một sự thanh tẩy.  Giáo hội dạy chúng ta rằng, qua lời cầu nguyện, sự bác ái và hy sinh, có thể giúp họ được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, để được vào Thiên đàng.  Đặc biệt là bằng Thánh lễ.

Chúng ta hy vọng một ngày nào đó, chúng ta cũng nhân được sự giúp đỡ này của người khác để được thanh luyện và hưởng phúc Thiên đàng.  Chúng ta suy niệm những điều này trong ngày lễ Các Linh Hồn hôm nay.  Chúng ta đang sống và đang liên kết với Cộng Đồng Các Thánh Thông Công trong sự yêu thương, bác ái, giúp đỡ và hy sinh phục vụ, để chúng ta được hưởng phúc Thiên đàng mai sau.

Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....