Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thánh Lễ Vọng Phục sinh Năm C_2013

Ông bà anh chị em thân mến. Trong đêm cực thánh này, chúng ta cử hành cuộc mầu nhiệm vượt qua, phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, là ánh sáng đưa đến sự sống và ơn cứu chuộc. Ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô không những là nguồn phát sinh và tỏa đến ánh sáng của chúng ta trong thánh đường tối hôm nay, mà còn chiếu vào các nghi thức, các biểu hiệu, những bài Kinh thánh, mà còn vào các Bí tích, và nhất là vào tâm hồn mọi người chúng ta, kể cả những tân tòng hiện diện nhận lãnh Bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, làm sáng tỏ và sống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và củng cố đức tin cho chúng ta.  
Ông bà anh chị em thân mến.  Đúng như lời Chúa Giêsu đã báo trước nhiều lần với các môn đệ: Ngài sẽ bị kết án, chịu đóng đinh và chết trên thập giá, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.  Không có tác giả Tin mừng nào thuật lại sự việc Chúa sống lại vào giờ nào và như thế nào.  Nhưng cả bốn sách Tin mừng kể cả bài Tin mừng thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, khi thuật lại biến cố Chúa sống lại, đều có 3 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là thời gian Chúa sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần.  Điểm thứ hai là ngôi mộ trống, xác Chúa không còn trong mồ, và có những người chứng kiến như là bà Maria Mác đa lê na, Gioanna, và Maria là mẹ của Giacôbê.  Điểm thứ ba là Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ để minh chứng một cách chắc chắn rằng Ngài đã sống lại.

Mầu nhiệm Chúa phục sinh mà chúng ta cử hành tối hôm nay, chứa đựng 2 tin vui mừng. Tin vui mừng thứ nhất là cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô, đã thay đổi lịch sử nhân loại, đem đến cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn vào nguồn ơn cứu độ. Như chúng ta nhận thấy, trước khi bắt đầu Thánh lễ, chúng ta ở trong tình trạng tối tăm, rồi một ngọn lửa mới bùng lên và dần dần lan tràn, cả nhà thờ chan hoà ánh sáng.  Sau đó cây nến Phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô, được rước từ cuối nhà thờ lên, và mầu nhiệm phục sinh được công bố.  Khung cảnh này, cũng như bài đọc 1, gợi lại cho chúng ta đêm xuất hành ngày xưa của dân Do thái.  Sau nhiền năm sống trong thân phận nô lệ, họ được Thiên Chúa nhân từ xót thương, dẫn dắt vượt qua Biển Đỏ về Đất Hứa.  Từ đó qua muôn thế hệ, dân Do thái vẫn luôn nhớ đến biến cố này, tri ân và ca tụng  lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa.  
Trong khi đó, cuộc vượt qua từ cõi chết đến phục sinh của Chúa Giêsu Ki tô không tưng bừng bề ngoài, nhưng đã thay đổi toàn diện lịch sử nhân loại. Bởi vì cuộc vượt qua của Chúa Ki tô đã chiến thắng và tiêu diệt Satan, kẻ thù của Thiên Chúa và nhân loại chúng ta. Sự phục sinh của Chúa tiêu diệt sự chết và ban cho con người đời sống hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu.
Tin vui mừng thứ hai là một mạc khải về bản thể Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô.  Trước cuộc phục sinh, dân chúng và chính các tông đồ, tuy đã chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa vẫn hoài nghi về bản thể, cũng như về lời rao giảng, giáo huấn và những lời Người hứa.  Nhưng khi Người thật sự sống lại từ cõi chết, thì tất cả những gì về Chúa Giêsu đã trở thành sự thật. Thứ nhất, Chúa Giêsu thật là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian.  Thứ nhì, sự hiện diện của Chúa Giê-su Kiô xác nhận rằng Nước Trời đã đến. Thiên Chúa đã có mặt giữa trần gian và gần gũi con người chúng ta.  Sau cùng nhờ Người, một đời sống mới đã được mở ra cho những ai tin và sống lời Người giảng dạy.  Họ sẽ trở thành con cái Thiên Chúa, làm dân riêng, trở thành những chi thể của Chúa Ki-tô, và hưởng sự sống vĩnh cửu.
Ông bà anh chị em thân mến.  Đó là mầu nhiệm và sự vui mừng mà chúng ta cử hành đêm nay.  Chúa Giê-su Kitô đã phục sinh sống lại từ cõi chết.  Đó là nền tảng chắn chắn cho niềm tin của chúng ta.  Chính Người là Đấng Cứu Thế, chính Người đã hoàn tất kế hoạch cứu rỗi mà Thiên Chúa dự liệu từ ngàn xưa.  Chỉ nơi Người chúng ta mới có ơn cứu độ, mới có sự sống và vĩnh cửu.  Cùng với Hội thánh và các tín hữu khắp hoàn cầu, một lần nữa, chúng ta hãy đón nhận sứ điệp ơn sủng phục sinh. Và không ngừng suy niệm mầu nhiệm này để đức tin của chúng ta được củng cố, sâu sắc và trưởng thành hơn. 
Như các người đàn bà ra thăm mồ Chúa từ sáng sớm, được chứng kiến ngôi mồ trống và trở thành chứng nhân cho Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta cũng cầu xin ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu vào trong tâm hồn, biến đổi để có một đời sống mới, mỗi người chúng ta trở thành những nhân chứng can trường và mạnh bạo cho Chúa, và nhất là làm sáng danh Chúa bằng đời sống trung thành với giáo huấn của Chúa, bằng những việc lành bác ái và hy sinh phục vụ.   
Các anh chị tân tòng và chịu Bí tích Thêm sức thân mến. Trong những ngày tháng vừa qua, các anh chị đã được học hỏi về đạo Chúa.  Hôm nay, các anh chị hiện diện trong Thánh lễ này, để lãnh nhận các Bí tích ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, trong ngày mừng Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh từ cõi chết. Việc chấp nhận đức tin Công giáo không có nghĩa là các anh chị phải cắt đứt từ bỏ những quan hệ với cha mẹ, anh chị em.  Điều răn thứ tư của đạo Chúa dạy con người phải có bổn phận, lòng hiếu thảo, và tôn kính cha mẹ, ông bà. Điều các anh chị phải từ bỏ hay cắt đứt là cuộc sống cũ, và nhận đời sống mới, đời sống đức tin trong ân sủng của Chúa. Qua các Bí tích, các anh chị sẽ gắn bó một cách mật thiết với Thiên Chúa và với mọi người trong Giáo hội.  Từ nay,các anh chị sẽ cùng chúng tôi đồng hành trong đức tin.  Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân, cũng như sức mạnh cho các anh chị, để các anh chị và chúng ta cùng sống đức tin trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa. 
Lm. Chánh x

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....