Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô   

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm C. Số 434

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 14, 20-26. Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phaolô và ông Banaba tường trình việc các ngài hy sinh chịu đựng những  gian khổ, khó khăn rao giảng Chúa khắp nơi, nhất là nơi dân ngoại.  Nhờ đó nhiều người trở lại tin Chúa.
Bài đọc 2. Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của thành Giêrusalem trên trờI là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn đau khổ chết chóc, vì mọI ngườI đều được hưởng vinh quang Thiên Chúa.
Tin Mừng.  Ga. 13, 31-33. Chúa Giêsu biết giờ Người sắp phải chịu chết và sống lại vinh hiển.  Người dạy các môn đệ và chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu họ, để xứng đáng làm môn đệ và để mọi ngườI nhận biết Chúa.  Đó là nội dung bài Tin mừng hôm nay.  

Đáp caLạy Thiên Chúa là Đức Vua của con, 
                       con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 15, 1-29; Kh. 21, 10-23; Ga. 14, 23-29.  

Suy niệm. ‘’Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.’’ Điều răn mới Chúa Giêsu muốn gửi trao cho các môn đệ qua hai tiếng “yêu thương”. Lời yêu thương đó rất chân tình, rất cụ thể và dễ hiểu. Bởi Chúa Giêsu không cần viện dẫn một tình yêu nào khác ngoài tình yêu mà Chúa Cha đã yêu thương Người, cũng như tình yêu mà chính Người đã trao ban cho nhân loại. Yêu như Thầy đã yêu là gì? Chúa Giêsu muốn các môn đệ yêu thương nhau không phải bằng một tình yêu “đầu môi chót lưỡi”, xa rời thực tế mà là một tình yêu được khởi nguồn trong tình yêu của Chúa. Chính Chúa đã đi bước trước để thể hiện tình yêu đối với nhân loại và Người muốn các môn đệ hãy làm phát sinh hoa trái tình yêu đó nơi anh chị em mình. Tình yêu của Người được diễn tả cách sống động và cụ thể. Chúng ta có thể thấy cuộc đời của Chúa Giêsu chính là một cuộc hành trình gieo rắc tình yêu thương đến cho mọi người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi tín hữu Chúa Kitô, những người môn đệ của Chúa hôm nay hãy xây dựng "Trời mới đất mới" bằng chính lòng tin sắt đá và tình yêu chân thật. Hãy kiểm điểm lại đời sống và nội tâm của mình, của gia đình, cộng đoàn xem đã nhập tâm giới luật yêu thương của Chúa đến đâu? Bao lâu và ở đâu còn bất hòa, thù oán, tranh chấp, khiêu khích, ghen ghét, chia rẽ bấy lâu chưa là môn đệ chính thực của Chúa Kitô.

Reflection.
Acts 14:21-27. This account of Paul's and Barnabas' first missionary journey reminds us that those who first planted the Church on foreign soil did not have an easy time of it. They had to travel great distances by sea and by land. After they had founded Christian communities in several cities along the way, they had to return to those same cities to build up the believers' morale. Why? Because there was harsh opposition to this upstart new religion. Christians are still persecuted in places throughout the world. You may want to find out where and why. Keep these brothers and sisters in your prayers. Is there something else you can do for them?
Revelations 21:1-5a. If today's reading from Revelation sounds like a dream, that may be because it symbolically represents a dream most human beings share. That dream looks forward to a final union with God and the end of every suffering people have ever endured--no more starving children; no young people ruined by drugs or alcohol; no divided families or abusive parents; no broken hearts or cries in the night. Doing new things or committing ourselves anew to choices we have made is not always easy. What would you say to someone who is thinking of doing something new or trying to make better choices?
John 13:31-33a, 34-35. Jesus is saying farewell to his friends at the Last Supper. He tells them that he will soon be "glorified." They still do not really get the message about his death and resurrection. They love him too much to face the reality of his crucifixion. So Jesus gathers them close and says, "My children, I will be with you only a little while longer." He tells them how they are to keep his presence alive within them after he is physically absent. "Love one another," he says. The commandment to "love one another" can seem trite. This means that we seem to hear it all the time, so much so that it becomes meaningless. Love, love, love! Can you think of other words that say "love one another" or express what love is?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.     Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26.   Lh. Gioan&Maria/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Ba.      Cv. 14, 18-27; Ga. 14, 27-31. Tạ ơn/Gđ. Ng. V. Giá     
Thứ Tư.      Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.         Lh. Têrêsa/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Năm.   Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.     Lh. Antôn&Anna&Mồ côi/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Sáu.    Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17  Lh. Giaonkim&Maria/Gđ. Ng. V. Giá 
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Maria&Giacôbê/Gđ. Vũ Đình Hiệu
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Antôn&Phêrô&Maria/Gđ Bà Tư

Phụng Vụ Tuần Này.
                Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Đỗ Kim Loan       Vũ Đình Hiệu
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung       Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh 
10. Phạm Van Tiến/Trần Thu Hường   Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái           Long Phan &
Dâng lễ. Gđ. Ng. Hồng Diệp                                                      Johnathon Ng.&Long Ngô     
             
Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Văn Quí/Phạm H. Liên         Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An          Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10. Vũ Cẩm/Ng. Thị Châu                  Lê Thanh Xuân/Ng. Trường Giang       Thắng Phạm
Dâng lễ. Gđ. Nguyễn Ngọc Diệp                                      Andrew Nguyễn& Khoa Nguyễn
                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 4, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,002
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 1. Lê Hoàng Phong 2,000
 2. Phùng Thức         1,000
 3. Đoàn Hải Trinh      500
 4. Nguyễn Văn Hinh  400
 5. Trần Andy              300
 6. Trần Quốc Hiệp     300
 7. Trương David        200
 8. Nguyễn Chiêu Vũ  200
 9. Huỳnh Tiến Dũng  100
 10. Đỗ Cẩn                  100
 11. Nguyễn Tự Lập     100
 12. Nguyễn Văn Hòa  100
 13. Lê Đình Phong       50
 14. Đỗ Xuân Tuyển      40
         Tổng cộng:         $5,390

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm SứcCác học sinh lớp Thêm sức của giáo xứ sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, trong Thánh lễ Chúa nhật hôm nay, ngày 28, lúc 2 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family, do Đức giám mục địa phận chủ tế. Xin mời mọi người trong giáo xứ hy sinh thời giờ tham dự, để hỗ trợ và nhất là cùng cầu nguyện cho các em, được tràn đầy ơn sủng của Chúa Thánh Thần, trở thành những chứng nhân cho Chúa Ki-tô Phục Sinh.  Xin các em, người bảo trợ và thân nhân có mặt lúc 1 giờ 30 trưa tại nhà thờ chính tòa, để tiện việc sắp xếp.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, lúc 6 giờ chiều cho các vị gia trưởng trong giáo xứ.  Xin mời mọi người hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu và Thánh lễ, để xin Chúa Giê-su Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho gia đình của mình.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Cung Nghinh Đức Mẹ
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ và thánh Giuse, Bổn mạng của giáo xứ, vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau cuộc cung nghinh, sẽ có dâng hoa kính Đức Mẹ.  Xin mời mọi người tham dự.  Cũng trong Thánh lễ 10 giờ sáng, một số các em sẽ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Picnic Với Đức Giám Mục.
Đức giám mục địa phận Edward Slattery thân mời các học sinh Trung học ra trường năm nay, tham dự buổi picnic được tổ chức vào ngày 15 tháng 6.  Nếu muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc với linh mục quản nhiệm, hay muốn biết them chi tiết, xin lien lạc với văn phòng bạn trẻ (Youth Office) của địa phận số điện thoại: 918-307-4939, hay vào website: 
youth.office@dioceseoftulsa.org

Tuần Thánh 2014 Ở Rô-Ma.
Văn phòng bạn trẻ địa phận sẽ tổ chức một cuộc hành hương Rô-ma vào tuần thánh 2014 cho các bạn trẻ trong địa phận từ 16 tuổi trở lên. Số người ghi danh có giới hạn, và phải đóng tiền giữ chỗ vào ngày 1 tháng 6, 2013.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với văn phòng bạn trẻ của địa phận điện thoại: 918-307-49-39, hay theo địa chỉ:
youth.office@dioceseoftulsa.org  hay website: http://www.dioceseoftulsayouth.org

Đức Thánh Cha Phanxicô Kêu Gọi Quảng Đại Tài Năng.
Hôm Thứ Tư vừa qua, trong dịp nói với đám đông khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chia sẻ về mầu nhiệm của Ngày Phán Xét Cuối Cùng, và việc Chúa Kitô trở lại lần thứ hai. Ngài nói: “Tôi muốn yêu cầu những người hiện diện ở đây, hãy quảng đại với các tài năng Chúa ban để giúp ích cho người khác, cho Giáo Hội và cho thế giới.” ĐTC nói tiếp: “Dụ ngôn ngày cánh chung nhắc nhớ chúng ta là, cuối cùng, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu chúng ta dành cho người khác…Qua các dụ ngôn này, Chúa Kitô dậy chúng ta hãy chờ đợi ngày Người trở lại, không với sự sợ hãi nhưng với niềm tin tưởng vững vàng, luôn luôn tìm kiếm các dấu chỉ của sự hiện diện của Người, và trung thành trong việc cầu nguyện và các công trinh bác ái, để cho khi Người tới, Chúa sẽ thấy chúng ta là những đầy tớ tốt lành và trung thành.”

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....