Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm C. Số 450

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 66, 18-21. Thiên Chúa mời gọi mọi người vào Nước Trời, vào cõi sống muôn đời, để hưởng vinh quang của Người.  Nhưng ai muốn vào, phải kiên nhẫn phấn đấu hy sinh.  Đó là nội dung bài đọc trích ngôn sứ Isaiah hôm nay.
Bài đọc 2. Dt. 12, 5-13.  Chúa là Cha luôn thương yêu sửa dạy chúng ta là con cái Người.  Chúng ta cố gắng làm theo Lời Người, để được nên công chính và sống bình an.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 13, 22-30.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: muốn vào Nước Trời phải qua ‘’cửa hẹp’’, là phải hy sinh hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu và tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa. 

Đáp ca: Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian.

Kinh thánh tuần tới: Hc. 3, 19-31; Dt. 12, 18-24; Lc. 14, 1-14.          

Suy Niệm. Nhân dịp lên Giêrusalem, có người đến hỏi Chúa Giêsu về số người được cứu rỗi vào Nước Trời nhiều hay ít? Chúa Giêsu không trả lời thẳng trực tiếp vào câu hỏi vì không thiết yếu đối với chúng ta.  Điều quan trọng và cần thiết là làm sao được vào số những kẻ được chọn vào Nước Trời.  Vì thế Chúa dạy chúng ta là “hãy cố gắng vào cửa hẹp.” Cửa hẹp không phải vì Thiên Chúa hẹp hòi, khắt khe, mà là vì con người chúng ta quá cồng kềnh của hành lý đang mang trên vai như của cải, vật chất, thú vui, hưởng thụ khiến chúng ta bị vướng ngoài cửa. Thêm vào là sự kêu căng, ích kỷ, gian tham, lười biếng và đời sống hình thức giả dối.  Hay nói một cách khác, chúng ta phảisống lời Chúa, qua sự khiêm nhường, hy sinh làm những công việc tốt lành, phục vụ, đóng góp và bác ái cho “xuống cân, bớt mập” để lọt vào cửa. Cũng có nghĩa là phải hãm mình, từ bỏ những thói hư, tật xấu, tội lỗi mà chúng ta đang có trong cuộc sống, và vác Thánh giá hàng ngày đi theo Chúa. Do đó, vấn đề không phải là đòi Thiên Chúa nới rộng cánh cửa, nhưng là nhận ra sự “tồn trữ” quá nhiều trong con người, và biết từ bỏ những gì không cần thiết, từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa để được vào Nước Trời. 

Reflection.
Isaiah 66:18-21. The prophet stirs up God's people with a vision of how they will participate in revealing God's glory to the world. Scattered throughout the world, they will spread the knowledge of the one true God. They will attract all people to Jerusalem and its Temple. They have been gathered to worship the one true God. Each week we gather to worship the one true God, too. As Catholics, we consider our gathering for worship on Sunday or Saturday evening to be a priority, an obligation that we do not take lightly. Why do we worship together?
Hebrews 12:5-7, 11-13. At times we have to struggle to live the Christian life. But God prepares us for the difficulties we will encounter. Like a responsible parent, God must at times discipline us. That discipline may cause some grief. But through it, we learn God's ways of love, justice, and peace. The word discipline comes from a Latin word meaning "to listen." From this Latin root we also get our word disciple. Discipline does not mean that God makes bad things happen to us. But we are often faced with the consequences of our own mistakes. Think of a time when you decided not to listen. What happened? Then think of a time when you really listened to a parent, a teacher, or a good friend. What happened?
Luke 13:22-30. When someone asks Jesus how many will be saved, he answers by using the image of the narrow door. Those who do not remain faithful to him will be left outside. Jesus is warning people of faith not to take their salvation for granted. Just because we worship every weekend, we cannot assume that we can squeeze through the narrow door. We may be surprised to discover that some who seem less worthy will enter the kingdom before us. Jesus reminds us that we are not to judge others as "worthy" of the kingdom or not. Our human judgment is faulty. We only see so much. God sees the entire person, heart and soul, past, present, and future. Some who seem to be "last" or "losers" may well be "first" with God. And some we look up to as "first" (the winners in our world) may turn out to be "last" in the kingdom. We just don't know. And where others are with God is really not our concern. The question is: where do you want to be with God? How can you stay close to Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                           
Thứ Hai.      1Tx. 1, 1-10; Mt. 23, 13-22.   Lh. Maria 
Thứ Ba.        Hc. 26, 1-21; Lc. 7, 11-17.     Như ý- Lh. Gioan Bao.
Thứ Tư.       1Ga. 4, 7-16; Mt. 23, 8-12.     Lh. Maria  
Thứ Năm.    Gr. 1, 17-19; Mc. 6, 17-29.    Xin bình an
Thứ Sáu.     1Tx. 4, 1-8; Mt. 25, 1-13.       Các Lh. Anna/Gđ. Tuyết&Hinh
Thứ Bảy.      5:30.  Lh. Mát-thêu
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Phê-rô&Gioan Bao./Gđ. Tuyết&Hinh
                      
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể     Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng.Thị Châu    Vũ Đình Hiệu  
8. Đinh Trấn/Phạm LanDung            Sơ Ngô Vy
10.    Hội Hiền Mẫu                           Ng.Trường Giang; Ng.Trung Hải     Long Ngô
Dâng Lễ:  Hội Hiền Mẫu                                                       Jonathon Ng&Colin Vũ                  

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Văn Quí/Nương Ng.         Ng. Ngọc Bảo
8. Ng. Đình Chót/Vương K. Nga     Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/ Ng.Ngọc Yến     Ng. Văn Hòa/Ng. Thanh Ban       Khoa Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trường Giang                                         Andrew Ng&Vũ Nathan

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 8, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,656
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Nguyễn Trung Hải  2,000
 2. Trần Chiểu              1,200
 3. Võ Hùng Ánh         1,200
 4. Nguyễn Minh Tuấn   600
 5. Đinh Thiên Trấn        500
 6. Phạm Hữu Trí           400
 7. Trần Đình Hải           300
 8. Nguyễn Văn Hinh     200
 9. Trần Quốc Hiệp        200
 10. Nguyễn Văn Phước  200
 11. Nguyễn Tự Lập        200
 12. Phạm Liên                100
 13. Nguyễn Văn Hòa     100
            Tổng cộng:       $7,200

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  Các lớp giáo lý và Việt ngữ đã khai giảng vào Chúa nhật tuần trước. Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Và xin các phụ huynh cha mẹ lưu ý!  Để chuẩn bị và hội đủ điều kiện cho các em đến tuổi chịu các Bí tích Khai tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu) và Thêm sức, xin cha mẹ ghi danh cho con em mình học các lớp chuẩn bị khai tâm và Thêm sức vào niên học trước. Điều lệ bắt buộc.  Sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ tuần tới, ngày 1 tháng 9.

Hội Hiền Mẫu. Theo lịch phụng vụ, Thứ Ba, ngày 27 tuần này, là ngày kính thánh nữ Monica, nhưng hội sẽ mừng kính thánh bổn mạng vào Chúa nhật tuần này.  Giáo xứ hân hoan chúc mừng ngày bổn mạng đến tất cả các hội viên.  Xin thánh nữ Monica cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác xuống cho tất cả mọi người.  Và xin chân thành cám ơn tất cả những sự hy sinh của hội đã cộng tác và tham gia trong việc xây dựng giáo xứ. 

Nhóm Giúp Lễ. Sẽ có ghi danh các em nam từ lớp 5 trở lên vào nhóm giúp lễ, vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 9.  Xin các phụ huynh cha mẹ, khuyến khích con em gia nhập.  Sẽ có những buổi tập giúp lễ sau đó. Điều kiện: tham dự sinh hoạt 1 tháng 1 lần, ngày giờ sẽ thông báo sau.  Xin quí phụ huynh cha mẹ khuyến khích con em, và cộng tác.

Thứa Tác Viên Đọc Sách. Sẽ có ghi danh cho những ai muốn tình nguyện trở thành những thừa tác viên đọc sách trong những Thánh lễ trọng buộc và cuối tuần (5 giờ 30 chiều Thứ Bảy và sáng Chúa nhật), sau các Thánh lễ cuối tuần tới. Xin cầu nguyện và ghi tên vào danh sách sẽ được dán ở cuối nhà thờ vào tuần sau.

Kỷ Niệm Hôn Phối.  Những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 5, 10, 15, 20, 25 năm và nhiều hơn, và muốn mừng với nghi thức tái hứa, và nhận phép lành trong những Thánh lễ cuối tuần, xin cho linh mục quản nhiệm biết. Đây là dịp cho các đôi vợ chồng nhớ và sống lại lời thề hứa trung thành và yêu thương, và xin Chúa ban ơn trong cuộc sống hiện tại, trở thành những nhân chứng cho giao ước tình yêu và trung thành của Thiên Chúa, trong đời sống hôn nhân gia đình.  

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.  Đức giám mục địa phận Edward J. Slattery sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, với những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 và nhiều hơn, trong năm nay, vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family.  Nếu muốn nhận được giấy mời tham dự Thánh lễ và tiếp tân sau đó, xin vui lòng cung cấp những tin tức như: đầy đủ tên của vợ chồng; kỷ niệm bao nhiêu năm; và địa chỉ, cho linh mục quản nhiệm. Để kịp gởi về địa phận, hạn chót nộp những tin tức trên vào ngày 22 tháng 9.

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận. Trong chương trình đào sâu và mở rộng kiến thức đức tin Công giáo, bắt đầu vào đầu tháng 9, văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở những lớp thần học cho người lớn trong địa phận, trình độ tương đương đại học ngành thần học chính thức. Muốn biết rõ về chương trình của văn phòng Học vụ PSI (Pastoral Studies Institute) của địa phận, hay chi tiết về các lớp và ngày giờ, xin gọi số: 918-307-4941, hay e-mail cho bà Mary Malcom tại địa chỉ: mary.malcom@dioceseoftulsa.org, hay vào web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org, trong mục education. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....