Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm C. Số 456

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                            Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Am. 6, 1-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amốt cảnh cáo những kẻ kiêu căng, và những người giàu có ăn uống nhậu nhẹt say sưa, sống xa đọa, phóng  túng, và ích kỷ.  Họ sẽ phải chịu cảnh lưu đày và chết khốn khổ.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tm. 6, 11-16. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta sống công chính, đạo đức, hiền lành, vững lòng tin và yêu mến, để được cứu độ trong ngày Chúa Giêsu ngự đến. Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 16, 19-31. Tin mừng hôm nay kể dụ ngôn người giàu có ăn uống linh đình, ích kỷ và “vô cảm”, làm ngơ, không thương giúp Ladarô nghèo khó, để dạy chúng ta sống bác ái, vị tha và quảng đại để được hưởng phúc Nước Trời.

Đáp Ca: Linh hồn tôi hỡi, hãy ngợi khen Chúa.

Kinh thánh Chúa nhật tuần tới:  Kb. 1, 2-3. 2,2-4; 2Tm. 1, 6-14.

Suy Niệm. Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy hai cảnh hoàn toàn trái ngược nhau ở đời này và ở đời sau. Một người giầu sang là người phú hộ, và một người nghèo khổ cùng cực là Lazarô. Vị thế thay đổi ở đời sau: người phú hộ thì bị muôn đời trầm luân khốn nạn, còn người nghèo khổ Lazarô thì được ngàn thu vinh phúc. Tại sao?  Người phú hộ, cũng như biết bao người giàu có khác trong xã hội này, nghĩ rằng những gì đang có trong tay là của mình, muốn xử dụng hay hưởng thụ thế nào, cho ai hay không cho ai, là tùy ý mình. Ông ta nghĩ rằng ông hoàn toàn vô tội vì không làm thiệt hại ai. Đối với những người nghèo khổ đến với ông, ông nghĩ ông có quyền không cho, không giúp đỡ, và làm như thế ông không có lỗi gì với họ cả, ông có làm gì khiến họ bị thiệt hại, đau khổ đâu!  Thế những, tội của người phú hộ là tội “vô cảm”, tội làm ngơ, không muốn nghe, không muốn thấy hoàn cảnh khốn khổ của Ladarô chờ đợi một chút bố thí của ông để sống. Người phú hộ có một đời sống ích kỷ, không có một chút lòng thương xót và quảng đại đối với người khác, và tội tự kiêu vì ông cho tiền bạc của cải ông có là tự ông làm ra, nhưng thật ra không phải là của ông.  Ông chỉ là người quản lý, và phải xử dụng để sinh lời cho chủ, trong những việc bác ái, và làm sáng danh Chúa.

Reflection.
Amos 6:1a, 4-7. Amos was a shepherd. When God called him to be a prophet, Amos did not forget the values of simple living in harmony with nature. The selfish ways of the rich disgusted him. They thought only of their own comfort and placed their trust in their wealth rather than in God. The prophet warned them that God would not allow their sinfulness to remain unpunished.  Sometimes people feel secure only when they have a nice house, money in the bank, and lots of possessions. How will you show that your true security comes from God’s love for you?
1Timothy 6:11-16. Today's reading is the conclusion of the first letter to Timothy, a leader of the early Christian community. The writer, Paul, urges Timothy to serve others by practicing all the virtues (that is, strengths) we see in Jesus. Timothy must "fight the good fight of faith" and be committed to the truth until the Lord comes again. Faith is a gift of God, but we need to help it grow strong. How do you strengthen your faith? How do you help others grow in faith?
Luke 16:19-31. To whom is Jesus speaking when he tells the story of the rich man and Lazarus? Luke's Gospel prepares us for this parable by telling us that was the money-loving Pharisees who had made fun of Jesus' teaching that "you cannot give yourself to God and money." We read this teaching in last week's gospel. But Jesus also speaks to us today as he describes the eternal reward of Lazarus and the punishment of the rich man. Do we, like the rich man, sometimes forget God's word about sharing what we have with the poor? Do we sometimes ignore or see right through the hungry or homeless person in our own community? How will you show that you have heard Jesus' warning about ignoring Lazarus?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.       Dcr. 8, 1-8; Lc. 9, 46-50.         Lh. Giuse
Thứ Ba.        Dcr. 8, 20-23; Lc. 9, 51-56.     Các Lh./Gđ. Khoa Lương
Thứ Tư.       Xh. 23, 20-23; Mt. 18, 1-10. Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Ng. Thanh Ban
Thứ Năm.    Nkm. 8, 1-12; Lc. 10, 1-12.     Xin như ý
Thứ Sáu.     Br.. 1, 15-22; Lc. 10, 13-16.    Lh. Inê Têrêsa/Gđ. Trần Ng. Ánh
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Phê rô&Mađalêna /Gđ. Trần Ng. Ánh
Chúa Nhật.   8&10.  Lh. Phê rô/Gđ. Thân Thấy 
                      
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể      Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Ng.Thu Chung  Nguyễn Ngọc Bảo
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                    Sơ Ngô Vy                    
10. Ng. Thanh Ban/Đỗ Thu Hương    Ng.Trung Hải/Ng.Văn Hòa   Tyler Th. Hoàng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Hải                                    Thomas Ng./Aaron Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30   Hội Hiền Mẫu                       Ng. Đình Chót
8.Trần Ngọc Ánh/Nguyễn Anh       Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Ng. Thị Châu     Ng. Thanh Ban; Lê Đình Phong       Long Ngô& 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Hải                                                Nathan Vũ/Thu Ng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 9, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,204
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Trần Thanh Hiền              2,300
 2. Thái Robert Diệp             1,500
 3. Mai Văn Kha                    1,000
 4. Hoàng Văn Bôn                   500
 5. Nguyễn Ngọc Bảo                300
 6. Anthony Minh &Ashley Ng. 200
 7. Nguyễn Văn Hinh                 200
 8. Thúy Phạm                          150
 9. Trần Vincent                        100
 10. Nguyễn Thị Chín                  100
 11. Đỗ Cẩn                                  50
                Tổng cộng:            $ 6,400

Chân Thành Cám Ơn.  
Một lần nữa, xin chân thành cám ơn ông bà chủ nhân chợ Quê Hương đã tặng bánh Trung thu và những người hy sinh làm bánh, nấu chè cho buổi mừng Tết Trung Thu tối Chúa nhật tuần vừa qua.  Và xin cám ơn tất cả những người hy sinh công sức trong công việc tổ chức dọn dẹp, các em dự thi các tiết mục, phụ huynh cha mẹ giúp đỡ, những người làm bánh, đội múa lân, hội đồng mục vụ, ban bảo trì, và những công việc khác.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng. Xin mời các gia trưởng trong giáo tham dự giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu tháng, ngày 4 tháng 10, tuần này, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, và cầu nguyện cho các gia đình.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng trước Thánh lễ chiều Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 tuần này. Xin các thành viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Cung Nghinh Đức Mẹ Maria. Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria, bằng cách sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 6 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Xử Dụng Ngân Phiếu.   Xin chú ý!  Để dễ dàng cho ban tài chánh gởi tiền vào ngân hàng, khi xử dụng ngân phiếu để dâng cúng hay đóng góp cho giáo xứ về mọi phương diện, xin vui lòng để: St. Joseph Church, và nếu muốn phân biệt mục đặc biệt nào thí dụ: xây dựng nhà thờ; tiền học giáo lý, xin viết vào phần memo, bằng tiếng Việt hay Anh ngữ, ở phía dưới tấm ngân phiếu.  Xin cám ơn sự hợp tác.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối. Xin chú ý! Đức giám mục địa phận Edward J. Slattery sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, với những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 và nhiều hơn, trong năm nay, vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family. Xin mời những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối và đã ghi danh tham dự.

Tháng Mân Côi.
Tháng Mười được dành để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi. Theo tu sĩ Alan de la Roch, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đa Minh năm 1206, và trao cho ngài Chuỗi Mân Côi làm vũ khí phi thường, đồng thời giải thích cách sử dụng và hiệu quả của Chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ bảo thánh Đa-Minh rao truyền Chuỗi Mân Côi cho những người khác. Kinh Mân Côi có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa, từ Kinh thánh, và từ Giáo hội. Rất nhiều người đã được ơn từ việc lần Chuỗi Mân Côi.  Nếu xem lại lịch sử, chúng ta thấy có nhiều chiến thắng nhờ Chuỗi Mân Côi. Lm. William G. Most đã viết trong cuốn “Đức Maria trong Đời sống” (Mary in Our Lives): “Ngày nay, các mối nguy hiểm còn lớn hơn người Thổ nhĩ kỳ xưa, không chỉ đe dọa Kitô giáo mà đe dọa cả nền văn minh, Đức Mẹ thúc giục chúng ta trở lại với Chuỗi Mân Côi để được giúp đỡ. Nếu nhân loại đủ số người làm vậy, đồng thời thực hiện các điều kiện khác mà Đức Mẹ đã đưa ra, chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng chúng ta sẽ thoát khỏi mọi mối nguy hiểm.” Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Đức Mẹ. Lạy Mẹ, xin dẫn chúng con đến với Chúa. Chúng con xin trao phó mọi sự cho Thiên Chúa và Đức Mẹ, xin quan phòng và lo liệu cho chúng con. Amen.  (Tóm tắt lại theo TRẦM THIÊN THU)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....