Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm A. Số 466

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 11, 1-10. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến.  Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống bình an, thuận hòa và hạnh phúc.
Bài đọc 2. Rm. 15, 4-9. Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương đến cứu rỗi.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 3, 1-12. Tin mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và làm việc tốt lành, để dọn đường cho Chúa  vì Người đã đến gần rồi.  
 
Đáp Ca: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn
                       sẽ triển nở trong triều đại Người.               

Kinh thánh tuần tới: Is. 35, 1-6.10; Gc. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11.

Suy Niệm. Trong Mùa Vọng, các bài Tin Mừng nhiều lần đề cập đến Gioan Tiền hô, vì đời sống và sứ mạng của ngài gắn liền với Đấng Cứu Thế. Ngài là vị ngôn sứ cuối cùng được Thiên Chúa chọn làm sứ giả đi trước dọn đường cho Chúa Kitô. Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần. Ăn năn sám hối là gì? Là sửa đổi, thay đổi cuộc sống, thay đổi tư tưởng và những hành động không hợp với ý Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và theo thánh ý Chúa.  Phải dẹp bỏ những chướng ngại lớn nhất trên con đường trở lại như những thói xấu, sự ích kỷ, gian dối và tham lam. Dù chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào thì lời giảng dạy của thánh Gioan Tiền Hô vẫn là một lời khẩn thiết. Có thể nói: ngày nào còn con người là còn luân lý, còn giáo dục, còn khuyên răn; và bao lâu còn tội lỗi, còn tranh chấp, còn những tệ đoan, còn những tiêu cực, thì còn phải sửa chữa, còn phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Lạy Cha, xin giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Cha, không đến được với anh chị em chúng con, và không làm sáng danh Cha. Chúng con đánh mất chính mình. Xin cho chúng con biết tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy và làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa. Nhờ hoa trái của lòng sám hối, chúng con đáng được Cha thương trong ngày đó. Amen.

Reflection.
Isaiah 11:1-10. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes the peace that the Messiah will bring by reversing the hostile elements of nature. The prophet dreams of the day when God's reign of justice and peace is established over all creation. That blessed event will become a reality at the end of the world when Jesus comes again in glory. Consider how you will begin to share now in Isaiah's vision by helping enemies to become friends. We believe that the bud blossoming from the stump of Jesse is Jesus.  Jesus came to us at Bethlehem; now we look for him to come at the end of time. Yet how can we be eager for his coming, knowing that he will judge us?
Romans 15:4-9. Just as the first reading painted a picture of harmony, this reading reminds us that Jesus came to unite all people under God's mercy and love. Sometimes we find it easier to wall people out than to welcome them in. But Paul points out that we can find encouragement and guidance in God's word. What "walls" do you build at these times? How can you plan to take just one wall down in the coming week? What can you do or say to show acceptance and love for someone who is following a dangerous or self-destructive path? How can you keep from following down that path yourself?
Matthew 3:1-12. John the Baptist was one of those preachers who did not mind stepping on people's toes even those of the rich and powerful. His mission was to get people to repent and be baptized before the Messiah arrived. John warns the religious people of his time that they must produce good fruit as proof of their conversion. How are you getting ready for the Messiah? Are your actions of justice, peace, and love speaking loud and clear as you prepare for Christmas?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.   Lh. Gioan/Gđ. Đỗ Cẩn
Thứ Ba.      Is. 40: 1-11; Mt. 18: 12-14. Các Lh. Đôminicô/Gđ.Ô bà Đinh T. Cao
Thứ Tư.      Is. 40: 25-31; Mt. 11: 28-30.          Xin an cư
Thứ Năm.   Is. 41: 13-20;  Mt. 11: 11-15.  Lh.Ba-thô-lô-mê-ô/Gđ. Trần H. Cường
Thứ Sáu.    Is. 48: 17-19; Mt. 11: 16-19.   Lh. Giuse&Ân nhân/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Bảy.     5:30   Các Lh.   Lh. Giuse
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Micae&2Lh. Maria/Gđ. Trần Hùng Cường
                                 Lh. Gioan                       

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Đỗ K. Loan    Ng. Trung Trực
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An       Ng. Văn Cả
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường          Lê Th. Xuân; Ng Trường Giang     Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quốc Hiệp                                                 Colin Vũ&James Ngô   

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng       Vũ Đình Hiệu
8. Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga    Ng. Đình Chót
10.   Lớp Giáo Lý                          Ng. Trung Hải; Ng. Văn Tiến        Peter Nguyễn
Dâng Lễ:   Các lớp giáo lý                                                    John Trần/Paul Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 12, 2013
Quĩ Điều Hành. $3,317
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Phạm Quang Thái      600
 2. Phạm Tuấn                500
 3. Nguyễn Thanh Ban    500
 4. Lê Văn Anh&Hương  300
 5. Nguyễn Ngọc Bảo     300
 6. Lý Cảnh Trên            200
 7. Nguyễn Đức Toàn     200
 8. Trần Minh Quân        200
 9. Andy Trần                 100
 10. Lê Văn Thuận            100
 11. Bùi Minh Hoàng          50
              Tổng cộng:     $ 3,050

Lớp Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu.   Giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình có con em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu, và tham dự nghi thức dâng tiến các em trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần này.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, ban nhiều ơn lành cho gia đình và các em.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 9 tháng 12, là ngày lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 6 và 8 giờ tối. 

Xức Dầu Thánh.  Vì trong tuần tĩnh tâm, cho nên sẽ không có nghi thức xức dầu thánh trong Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 14, tuần này.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ 10 giờ, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường, vào các lớp học.  Xin vui lòng đón các em về vào lúc 2 giờ trưa.  Khi đưa đón, xin đậu vào chỗ đậu xe và vào cửa hội trường dẫn các em ra xe.  Vì lý do an toàn và lưu thông, tuyệt đối không ngồi trên xe gọi các em chạy ra, hay đón các em trong lối ra vào.

Xin chú ý! Sau Thánh lễ 10 giờ sáng tuần tới, ngày 15, các em sẽ có giờ tĩnh tâm do linh mục Phan Quang Minh hướng dẫn.  Xin cha mẹ vui lòng khuyến khích và chở các em đến, và đón các em về sau tĩnh tâm.

Bao Thư Dâng Cúng. Hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành giáo xứ cho năm 2014 hiện đã có tại cuối nhà thờ, theo thứ tự tên họ của gia trưởng. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin xử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Xin cám ơn.

Lịch Phụng Vụ.  Lịch phụng vụ 2014 sẽ được phát ra miễn phí sau các Thánh lễ tuần này.  Xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn.  Xin chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh.  Xin Thiên Chúa trả công.

Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2.  Xin mọi người sốt sắng mua  ủng hộ.  Xin chân thành cám ơn.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.  Sau 2 tuần xin tiền để giúp đỡ cho tuần tĩnh tâm, ban tài chánh cho biết đã thu được số tiền $2,150.  Xin chân thành cám ơn sự quảng đại của mọi người.  Số tiền sẽ được chi phí như sau: thù lao linh mục hướng dẫn tĩnh tâm: $1,500; các linh mục dòng Đồng công: $400. Số tiền dự chi cho điểm tâm; cà phê và ăn trưa: $500. Thiếu hụt: $350.  Xin chân thành cám ơn những người giúp nấu ăn trưa.  Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu từ chiều Thứ Năm, ngày 12, tuần này, và sẽ do linh mục Phan Quang Minh thuộc địa phận Louisiana hướng dẫn.

Chương trình tĩnh tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu:
 • 7:15 chiều- Thánh lễ
 • 8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy.
 • 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30: giảng tĩnh tâm. / Ăn trưa miễn phí.
 • 2 giờ: dành cho giới trẻ.
 • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ
 • 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa Nhật
 • 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ 
 • 2:30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....