Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia. Năm A. Số 469

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:     Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Hc. 3, 2-14. Đoạn sách Huấn ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ.  Ai sống hiếu thảo thì được Thiên Chúa thương tha tội, được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Cl 3, 12-21. Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, nhất là thương yêu tha thứ cho nhau.  Đó là nội dung đoạn thư này. 
Tin Mừng.  Mt. 2, 13-23. Tin mừng hôm nay thuật lại Thánh Giuse thương lo, gìn giữ và bảo vệ cho gia đình, đang đêm đem Hài Nhi và Mẹ Maria trốn sang Ai Cập, vì vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, đúng như lờI Chúa phán qua miệng các ngôn sứ.

Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
       bạn nào ăn ở theo đường lối của Người.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12.

Suy niệm.   Lễ Thánh Gia hôm nay rất có ý nghĩa đối với người Việt Nam chúng ta vốn coi trọng gia đình và các giá trị gia đình. Lời Chúa hôm nay tuy chưa liệt kê đầy đủ mọi đức tính phải có trong cuộc sống gia đình, nhưng những đức tính được đề cập tới đều rất quan trọng. Với lòng thành tín của người cha nuôi, Thánh Giuse đã chẳng quản ngại trời đông giá rét, đêm tối đường xa. Người vội vã đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín luôn yêu thương bảo vệ gia đình của Thánh Giuse phản ánh tính tuyệt vời của Thiên Chúa, của Ðức Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, mẫu gương của Thánh Giuse dạy cho chúng con: Tất cả vì hạnh phúc gia đình, và tuân hành ý Chúa. Xin cho các bậc gia trưởng, các vị hiền mẫu và những người con luôn chu toàn vai trò của mình. Gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình. Amen.

Reflection. 
Sirach 3:2-7, 12-14. Families today are different and changing. Sirach's wise advice is for all of us. God requires us to honor, respect, and care for those who parent us. We never outgrow this responsibility. Sons and daughters who are faithful in honoring their parents will be reward by God. God will bless them and forgive their sins. Parents have the responsibility to care for their children. Children "of all ages" have the responsibility to honor their parents and those who care for them. Why do you think God would want this? Why is it good for parents to care for children?  Why is it good for children to honor and respect and obey parents in all that is not sinful? How can I begin to be a better parent? How can I begin to be a better son or daughter?
Colossians 3:12-21. Families come in many sizes. There is the "little" family into which we were born. And there are many larger families we belong to like the parish, the Church, and the human family itself. In all of these families we can find happiness by practicing the virtues listed in our second reading. These include compassion, gentleness, forgiveness, and patience. What does it mean to be a good family member today?
Matthew 2:13-15, 19-23. Today it is common for families to move many times. So we can imagine how Joseph felt when an angel suddenly warned him to pack up his family and move to Egypt. But Joseph did not argue or complain. He listened, and out of love he obeyed God's will. Then, when danger was past, God called the Holy Family out of exile. Jesus, Mary, and Joseph finally had a permanent home in Nazareth. Why do you think Joseph listened to God? What might have happened if he had taken it easy and not bothered? Have you ever been like Joseph and obeyed and then were very glad you did?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.    1Ga. 2, 12-17; Lc. 2, 36-40.    Tạ ơn Chúa
Thứ Ba.     1Ga. 2, 18-21; Ga. 1, 1-18.      Lh. Thân nhân/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Thứ Tư.     Lễ Mẹ Thiên Chúa.  Lh. Au-gus-ti-nô&Maria/Gđ.Phạm Bá Nghiêm
                                                      Lh. Thân Tr. Hiếu và mồ côi/Gđ. Thân Thị Tuyết
Thứ Năm. 1Ga.2, 22-28; Ga.1, 19-28.  Lh. Phê-rô&Madalena/Gđ. Ô. Ng. V. Dung
Thứ Sáu.    1Ga. 2,29-3,6; Ga. 1, 29-34.  Xin bình an
Thứ Bảy.      5:30   Lh. Inê Têrêsa/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Chúa Nhật.  8&10.   Tạ ơn&Bình an&Lh.TTNN/Gđ. Ngô Kim Tâm
                                                     2Lh. Phê rô/Gđ. Thân Thấy
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Nương Ng.     Trần Ngọc Ánh
8. Lê Huy Bình/Phạm Ng. An         Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến   Ng. Thanh Ban; Trần V. Thái             Long Ngô     
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hinh           Peter Ng; Nathan Vũ; Jonathon Ng;Andrew Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30   Hội Hiền Mẫu                      Ng. Đình Chót                
8. Ng. Văn Cả/Anh Nguyễn          Sơ Ngô Vy
10. Ng.Thanh Ban/Ng.Thị Châu   Lê Đình Phong; Lê Thanh Xuân        Bảo Trương 
Dâng Lễ: Gđ. Bùi Minh Hoan                                                   Keluc&Johnny Đặng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 12, 2013
Quĩ Điều Hành. $1,945   Giáng sinh: $4,264    Quĩ hưu dưỡng $1,634           
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Bùi Minh Hòa Hiệp                     1,200
 2. Trần Liên&Trinh (San Jose, CA) 1,000
 3. Đỗ Thanh Danh                           1,000
 4. Phạm Tuấn Paul                             500
 5. Nguyễn Minh Anthony                   500
 6. Phạm Văn Định                             300
 7. Trần Quốc Hiệp                            200
 8. Hồ Văn Song                                110
 9. Lê Ngọc Diệp                               100
 10. Vũ Đình Hiệu                                100
 11. Lý Cảnh Trên                               100
 12. Bùi Minh Hoàng                             50
 13. Đỗ Cẩn                                         50
                            Tổng cộng:         $ 5,210

Nhóm Gia Trưởng.  Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 tới đây.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Lễ Mẹ Thiên Chúa.  Thứ Tư, ngày 1 tháng 1, 2014, tuần này là lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và buộc.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 và 10 giờ sáng.   Phân chia phụng vụ:
 • Thánh Lễ 8 giờ.
Đọc Lời Chúa: Ng. Đình Chót + Phạm Lan Dung. 
Thừa tác viên: Ng. Trần Ngọc Ánh. 
 • Thánh Lễ 10 giờ.
Đọc Lời Chúa: Cẩm Vũ + Đỗ Thu Hương. 
Thừa tác viên: Ng. Thanh Ban; Lê Đình Phong

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Xin cám ơn.

Cảm Tạ. Chân thành cám ơn nhóm Linh thao đã trang hoàng và làm sạch sẽ nhà thờ trước Giáng Sinh; anh chị Giang&Tiên, chị Tuyết và các em trình diễn hoạt cảnh; ca viên trong ca đoàn và nhóm nhạc cụ; quí anh trong ban trật tự điều hành lưu thông; anh Phương và anh Hiền phụ trách hệ thống âm thanh; quí vị trong hội đồng mục vụ đã sửa soạn, giăng điện; trang hoàng hội trường; quí anh, đặc biệt anh Danh, Cẩm, Long đã làm hang đá; các em giúp lễ và thầy Duy, và tất cả mọi người đã tham gia giúp đỡ dịp lễ Giáng Sinh vừa qua được tốt đẹp và sốt sắng.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành xuống cho mọi người. 

Chương Trình Gói Bánh.   Chương trình gói bánh năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết Nguyên Đán như những năm trước, và được ấn định sau đây:   
 • Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 15 tháng 1.  Chương trình và công việc như sau: Thứ Tư- ngâm gạo, ngâm lá lúc 4 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt; 6 giờ chiều nấu đậu, lau lá.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Sáng Chúa Nhật-giao bánh.  
 • Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22 với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này. Phiếu đặt bánh sẽ để cuối nhà thờ tuần tới. Xin ghi rõ số bánh và loại bánh, đợt 1 hay đợt 2.  Hay liên lạc với bà Mi, tel: 663-0805.
Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán. Chương trình mừng Tết Nguyên Đán năm nay sẽ được tổ chức như sau: 
 • Thứ Năm, ngày 30 tháng 1, Thánh lễ Giao Thừa Tất Niên lúc 8 giờ tối, sau đó có xin lộc thánh, tiệc bánh và đốt pháo.  
 • Thứ Sáu, ngày 30, (Mùng 1 Tết)  Thánh lễ đầu năm mới lúc 6 giờ 30 chiều.  
 • Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2, (Mùng 2 Tết), Thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều. Sau đó là đại hội nhạc Xuân, có sự tham gia trình diễn của ca sĩ Ngọc Huệ, bắt đầu từ 6 giờ 30 tối. Xin đọc chi tiết trong tờ bích chương quảng cáo ở cuối nhà thờ. 
 • Chúa nhật, ngày 5 tháng 2, Thánh lễ Tân Niên sẽ cử hành lúc 10 giờ sáng. (Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng). Lúc 9 giờ 30 trước Thánh lễ sẽ có đốt pháo.  Sau Thánh lễ sẽ có bữa tiệc mừng năm mới.  Xin kính mời mọi người tham dự. 
Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2. (Mùng 2 Tết)  Xin chân thành cám ơn.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....