Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Lòng Chúa Thương Xót là gì ?

Thực ra Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) đơn giản lắm. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhận biết lòng thương xót của Ngài lớn hơn mọi tội lỗi của cả nhân loại, để chúng ta có thể kêu cầu Ngài với lòng tín thác, được lãnh nhận LCTX, và để LCTX chảy từ chúng ta tới tha nhân. Như vậy, mọi người đều chia sẻ niềm vui ấy.
Nhắc lại một chút: Thánh nữ Faustina có tên “cúng cơm” là Helena Kowalska, sinh ngày 25-8-1905 tại làng Glogowiec, thuộc miền Tây Lodz, Ba Lan. Thánh nữ là con thứ ba trong một gia đình có 10 người con. Khoảng 20 tuổi, Thánh nữ vào Dòng Tiểu muội Đức Mẹ Thương xót (Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy), dòng này chuyên chăm sóc và giáo dục các phụ nữ trẻ gặp rắc rối.
Năm 1906, Thánh nữ nhận tu phục và có tên dòng là Maria Faustina, rồi Thánh nữ thêm chữ “Thánh Thể” vào tên mình, một thói quen tốt lành của nhà dòng.
Thập niên 1930, Nữ tu Faustina được Chúa Giêsu trao cho sứ điệp về LCTX, ngày nay sứ điệp này được loan truyền khắp thế giới. Chúa yêu cầu Nữ tu Faustina làm tông đồ và thư ký của LCTX, đồng thời làm khí cụ tái nhấn mạnh kế hoạch của LCTX đối với toàn thế giới. Thánh nữ Faustina qua đời năm 1938.
LCTX có từ thuở hồng hoang, từ khai thiên lập địa. Đức Maria cũng đã hai lần nhắc tới LCTX trong Kinh Magnificat (Lc 1:46-55). Sứ điệp LCTX có thể tóm gọn trong 4 chữ T – để đơn giản hóa và dễ nhớ:
– Thỉnh cầu. Thiên Chúa muốn chúng ta kết hiệp với Ngài qua việc cầu nguyện liên lỉ, mọi nơi và mọi lúc, sám hối và cầu xin Ngài tuôn đổ lòng thương xót trên chúng ta và toàn thế giới.
– Tạ ơn. LCTX là ơn nhưng không, chúng ta đã nhận lãnh mà không cần điều kiện gì. Thiên Chúa muốn chúng ta biết tạ ơn Ngài, đồng thời phải tích cực làm cho lòng thương xót chảy từ chúng ta tới mọi người.
– Tín thác. Thiên Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng hồng ân của LCTX tùy thuộc vào niềm tín thác của chúng ta. Càng tín thác vào Chúa Giêsu thì chúng ta càng được đón nhận LCTX.
– Thực hành. Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện lòng thương xót đối với bất kỳ ai. Ngài muốn chúng ta mở rộng tình yêu thương và lòng tha thứ đối với tha nhân giống như Ngài đã yêu thương và tha thứ mỗi chúng ta.
Bạn thấy LCTX đơn giản không? Rất dễ thể hiện, nếu chúng ta có tấm lòng yêu thương thực sự. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu với tinh thần của một trẻ thơ, sống LCTX với mọi người, vì chính Ngài đã tự nguyện chịu chết vì thương xót chúng ta một cách vô điều kiện, dù Ngài hoàn toàn vô tội. Đó là Giá Máu và Nước mà chúng ta phải trả.
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....