Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Hai Phục Sinh Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A. Số 486

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 2, 42-47. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay thuật lại việc các tín hữu sơ khai tin Chúa Giêsu Kitô sống lại, nên sốt sắng, chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái và hiệp nhất, nên nhiều người tin theo Chúa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Pr. 1, 3-9.  Thánh Phêrô chúc tụng Chúa Giêsu sống lại đã ban cho chúng ta niềm tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng ta còn phải chịu gian khổ ở đời này.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin mừng. Ga. 20, 19-31.  Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sống lại hiện ra hai lần vớI các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.    

Đáp Ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
              vì đức từ bi của Người muôn thuở.       

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 2, 14-28; 1Pr. 1, 17-21; Lc. 24, 13-35. 

Suy niệm. Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại hai lần Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cách nhau vừa đúng một tuần. Lần thứ nhất Ngài hiện ra với nhóm các môn đệ đang run sợ trong một căn phòng đóng kín. Ngài đã cầu chúc bình an, còn các ông thì vui mừng khi gặp lại Ngài. Chúa Giêsu hiện ra mời gọi các ông tham dự vào sự biến đổi sâu xa nơi bản thân Ngài. Hay nói cách khác, Ngài muốn đưa các ông đi vào mối quan hệ mới với chính Ngài. Các ông đã biết Ngài trong cuộc sống thân xác, nhưng cuộc sống ấy đã qua bởi vì Ngài đã sống lại, đã được đổi mới trong Thánh Thần cho một cuộc sống mới, trong một cuộc sáng tạo mới. Lần thứ hai Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, trong đó có cả Tôma một người vốn cứng lòng. Và chúng ta thấy Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình sau khi đã nhìn thấy những vết thương nơi tay chân và trái tim của Chúa. Từ đó, Ngài mời gọi các ông hãy có lấy một lòng tin mới. Từ nay lòng tin sẽ không còn đặt nền tảng trên giác quan, mà là trên chứng từ của những người đã thấy. Chính với lòng tin này mà người Kitô hữu được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô Phục sinh. Ngày nay, Giáo Hội nói chung và mỗi người tín hữu nói riêng cũng sẽ tiếp nối sứ mạng được sai đi mà ngày xưa Ngài đã trao cho các môn đệ. Chúng ta là con người phục sinh với cuộc sống mới, phải có đời sống cầu nguyện, thờ phượng chung, có lòng bác ái, hy sinh, phục vụ, quảng đại và hiệp nhất để thực hiện và chu toàn sứ mạng Đức Kitô Phục sinh gởi đến mỗi người chúng ta. 

Reflection.
Acts 2:42-47 What an example of community life our reading from Acts describes! We see how the early Christians shared four basic activities that drew them together. They lived by the teachings of the Twelve. They shared their possessions with one another. They prayed together daily in the Temple. Lastly, they gathered to celebrate the Eucharist in their homes.  What parts of the life of the early Christians do you find yourself living as a Christian today? In what ways would you like to be more like the early Christians? How can you make efforts to do this?
1 Peter 1:3-9.  The second reading, written to those who had recently become baptized Christians, helps them to appreciate who they now are. Their Baptism gives them the courage to be different from those who do not have the gift of faith. These Christian converts love Jesus and believe in him, even though they have never seen him. They rejoice greatly as they grow in resurrection faith. Because we have faith in Jesus Christ, a faith more precious than gold, we will never have to "go without" God's love, no matter what trials we may have to endure. Our security is found in God's love. How do you live in this security? How can you help others to live in this security?
John 20:19-31 What a surprise for the disciples! The risen Christ comes to them through locked doors, breathes on them, and says, "Receive the Holy Spirit." By the power of the Spirit, the disciples will forgive sins and communicate the peace of Jesus himself. However, there is another part to this gospel story. The story revolves around Thomas but it is also about us. Sometimes we are like Thomas and miss the most important part of our faith, belief in Jesus! But "blest" are we who are guided in faith by the Holy Spirit. Thomas is known as "the Doubter." However sometimes doubt can be a good thing. Why? What did Thomas' doubt lead to?

Bài Đọc Và Ý Lễ   
Thứ Hai        Cv. 4, 23-31; Ga. 3, 1-8.    Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
Thứ Ba.        Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 15.      Xin tạ ơn/Gđ. Đỗ K. Loan
Thứ Tư.        Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21.  Như ý
Thứ Năm.     Lễ Thánh Giuse Thợ. Bổn mạng giáo xứ
Thứ Sáu.      Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.  Xin bình an/Gđ. Đỗ K. Loan
Thứ Bảy.      5:30  Lh.Giuse/Gđ. Bà Kim Tiên 
Chúa Nhật.  8&10.    2 Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
Đọc Lời Chúa                                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo            Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Chót/Vương K. Nga            Ng. Văn Cả                                      David Nguyễn
10. Vũ Cẩm/Ng. Ánh Tuyết                  Trần V. Thái; Lê Thanh Xuân         Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gia đình Đoàn Khương                                   Thomas Ng.; Tyler Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.  Hội Hiền Mẫu                             Ng. Đình Chót            Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An                Trần Ngọc Ánh                                 David Nguyễn
10.    Các phụ huynh                             Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến            Khoa Nguyễn
Dâng Lễ:  Các em Lớp Khai Tâm                                        Phạm Thắng; Andrew Nguyễn 

Tài Chánh.    Từ Thứ Năm tuần thánh đến Chúa nhật, ngày 20 tháng 4, 2014
Quĩ Điều Hành. $5,175               Quĩ Đất Thánh: $1,001
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
  1. Đỗ Thanh Danh     1,000
  2. Nguyễn Hưng Thịnh 600
  3. Trần Minh Thông     500
  4. Đỗ Kim Loan           200
  5. Lê Ngọc Điệp           100
  6. Nguyễn Văn Quý      100
          Tổng cộng:        $ 2,500  

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.   Thánh Năm là Tháng Đức Mẹ và đồng thời mừng kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh thánh Giuse và Đức Mẹ Maria vào Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Trong Thánh lễ, sẽ có vũ phụng vụ dâng kính Mẹ Maria, và một số các em sẽ được rước Chúa Giê-su Thánh Thể lần đầu tiên.

Chân Thành Phân Ưu.  Ông Batôlômêô Nguyễn Văn Dung, một giáo dân trong cộng đồng giáo xứ, đã qua đời và cũng đã được an táng vào sáng Thứ Bảy.  Giáo xứ  chân thành phân ưu với những người con, cháu và toàn thể thân bằng quyến thuộc.  Nguyện cho linh hồn Batôlômêô được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-Tô trên Thiên đàng.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. Xin Thông báo!  Niên học của chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ kết thúc vào Chúa nhật, ngày 18 tháng 5, và sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có nghi thức bế giảng và phát phần thưởng cho các em tại hội trường. Xin các thày cô chuẩn bị việc học hành cho các em cho ngày bế giảng, và xin tham dự buổi họp vào lúc 12 giờ 30 trưa, để biết những chi tiết về chương trình bế giảng.  Sau nghi thức bế giảng, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ.

Xin Tiền Lần Hai. Để khuyến khích và giúp các em có một sự mong ước tiếp tục học giáo lý và Việt ngữ, cho nên trong ngày bế giảng sắp tới, các em sẽ nhận được phần thưởng cho sự cố gắng và thành quả trong niên học.  Và để tạo các phần thưởng cho các em, sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người rộng lượng. 

Chương Trình Ly Tình Thương.  Để giúp các em nghèo khổ và kém may mắn tại Việt Nam, các em của giáo xứ, trong chương trình Ly Tình Thương, đã để dành được số tiền $1,336. Xin cám ơn tấm lòng từ ái của các em, thầy cô và phụ huynh.  

Giờ Chầu Thánh Thể Gia Trưởng. Xin các gia trưởng hy sinh tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 2 tháng 5, lúc 6 giờ, để xin Chúa Giê-su Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Giờ Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu. Xin mời các hội viên và mọi người tham dự giờ chầu Thánh Thễ hàng tháng vào chiều Thứ Bảy tuần này, ngày 3 tháng 5, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Và hội sẽ phụ trách các phần phụng vụ trong Thánh lể 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, và cũng Chúa nhật mừng Ngày Hiền Mẫu.

Picnic Giáo Xứ. Để tạ ơn Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành và nhất là tinh thần hiệp nhất được thể hiện trong những công việc vừa qua, giáo xứ  sẽ có buổi picnic  sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 18 tháng 5.  Sẽ có nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự.

Tin Giáo Hội. Vào lúc 10 giờ sáng (3 giờ sáng Tulsa) Chúa nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Phansicô đã chủ sự Thánh lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng hiện đại: thánh Giáo Hoàng Gioan Thứ 23 và Gioan Phaolô Đệ nhị, tại quảng trường thánh Phêrô.  Chúng ta cùng hiệp thông dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin 2 thánh Giáo hoàng cầu bầu cho chúng ta. 

Xin Chú Ý! Theo sở cảnh sát cho biết có một số vụ tấn công, áp đảo xâm phạm đàn bà đã xảy ra tại khu vực chung quanh. Xin mọi người cảnh giác và đề phòng.  Để tránh những vụ trộm cắp, không để xách tay và những vật dụng điện tử một cách lộ liễu trong xe. Để tránh trường hợp gây tai nạn, xin tuân theo tốc độ ấn định. Không xả rác bừa bãi khu vực chung quanh hội trường và nhà thờ.  Tuyệt đối không xả rác trong nhà thờ. Không vứt bánh kẹo hay sinh gôm xuống thảm. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Để tránh sự chia trí, xin vui lòng tắt điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....