Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Thứ Sáu Tuần Thánh_2014


 Ông bà anh chị em thân mến.  Tin tức trong những ngày qua cho chúng ta được biết, có một chiếc phà chở 475 người trong số đó có 325 học sinh Trung học bị lật ở Đại hàn.  Theo tin tức cho biết có khoảng 28 người bị thiệt mạng và 270 bị mất tích.  Và Tv và những phương tiện truyền thong khác, chúng ta cũng được chứng kiến những cảnh tượng than khóc, sầu khổ và thương tâm của cha mẹ và thân nhân của các em học sinh bị tử nạn và mất tích. 

Vào thời gian ban đầu, người ta xem ngày Thứ Sáu tuần thánh cũng là một ngày sầu khổ và buồn rầu, vì có một người vô tội đã bị kết án, đánh đập, chế nhạo, vác và bị giết chết một cách nhục nhã và tàn nhẫn trên thập giá. Nhưng đối với chúng ta ngày nay thì khác. Thứ Sáu tuần thánh, tiếng Mỹ được gọi là Good Friday, tuy mang một bầu khí ảm đạm, nhưng là một ngày thật tốt đẹp và hoàn toàn cao cả. Hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm giây phút cao điểm của cuộc đời Chúa Giê-su, trong một niềm diễn tả tình yêu thương tuyệt đỉnh, hoàn tất công cuộc cứu độ cho nhân loại. Chúa chết đau thương, nhục nhã trên thập giá không phải vì bất công hay là một chết oan uổng, nhưng chính Ngài muốn chết như thế. Ngài vâng theo thánh ý Chúa Cha và cái chết của Chúa có một mục đích. Chúa muốn chịu khổ hình, hy sinh mạng sống trên thập giá để minh chứng tình yêu của Chúa và đem ơn cứu chuộc đến cho muôn dân. Chúa muốn chết thay cho tất cả mọi người, trong đó có tất cả chúng ta hôm nay nữa. Chúa biết chúng ta cần Ngài, nhưng chính Ngài lại là Người yêu thương chúng ta trước. Chúa đã cứu chuộc chúng ta trước khi chúng ta biết mình đã được diễm phúc ấy.

Ông bà anh chị em thân mến.  Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta thấu hiểu hoàn toàn được ý nghĩa hy tế đồi Golgôta, cũng như chẳng bao giờ chúng ta hiểu được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.  Nhân loại chúng ta đã kêu ngạo, không vâng lời, phản nghịch lại với Thiên Chúa, và lẽ ra chúng ta phải bị án phạt và chết, nhưng thực tế, Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta được sống và sống tràn đầy.
Hôm nay tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa, chúng ta suy niệm đàng thánh giá, đi theo những bước chân của Chúa tới đồi Golgôta, và một lát nữa đây, chúng ta suy tôn và hôn kính Thánh giá Chúa Ki-tô, tôi xin ông bà anh chị em hãy nhìn vào cây Thánh Giá hồi tâm suy nghĩ và tự hỏi, “Tại sao Chúa phải chết nhục nhã đau thương như vậy?”  “Bởi vì ai mà Chúa phải căng thây trên đó?”  Có phải vì yêu thương và vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta không? Vâng!  Chiều hôm đó trên đồi Golgôta, Chúa đã chịu đóng đinh, chịu khổ hình và chết đau thương cho nhân loại tội lỗi.  Tội lỗi của nhân loại đã đóng đinh Chúa vào thập giá.  
Suy niệm tình yêu cao cả trong cuộc thương khó của Chúa, chúng ta hãy cố gắng thực hiện, điều thứ nhất, thương chính mình bằng cách từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những thói xấu xa trong quá khứ của cuộc đời, để sống trọn trong tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa đối với chúng ta.  Và điều thứ hai, chúng ta cố gắng thương yêu người khác, sống lời trăn trối của Chúa  “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu các con” bằng cách chia sẻ, giúp đỡ, có lòng bác ái, quảng đại, và có tinh thần phục vụ và hy sinh sống cho tha nhân. Không có tình yêu nào lớn hơn bằng hy sinh mạng sống vì tha nhân.  Thật vậy, không có đức ái nào lớn hơn đức ái tông đồ.
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con mà Chúa phải chết nhục nhã như vậy.  Vì tội lỗi chúng con mà Chúa phải chịu khổ hình đóng đinh trên thập giá.  Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa cao tuyệt vời.  Cây thánh giá là khí cụ diễm phúc mà Chúa đã dùng để chứng tỏ lòng yêu thương chúng con. 
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....