Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Ba Phục Sinh Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm A. Số 487

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc1. Tđcv. 2, 14-28. Trong bài đọc này, thánh Phêrô bảo cho dân Do Thái biết: Đức Kitô là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa Cha đã sai đến.  Thế nhưng họ đã không tin Người, bắt giết Người.  Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại.
Bài đọc 2. 1Pr.1,17-21. Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Phục sinh.  Người đã chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta.  Chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin và cậy trông phó thác vào Người.  
Tin mừng. Lc. 24, 13-35. Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện hai môn đệ sợ sệt, chán nản, và thất vọng bỏ Chúa đi về quê, trở về đời sống cũ.  Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra đồng hành với họ, dùng lời Kinh Thánh và Thánh Thể mà biến đổi chí hướng và tâm hồn của họ trở lại tin theo Chúa.

Đáp Ca: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.

Kinh thánh tuần tới:  Tđcv. 2, 36-41; 1Pr. 2, 20-25; Ga. 10, 1-10.

Suy niệm.  Khi Chúa Giêsu Phục sinh, không ai được chứng kiến việc Ngài sống lại, nhưng có một số người được thấy Ngài khi Ngài hiện ra với họ. Ngài đã hiện ra với Maria Mađalena, với Phêrô và Gioan, với 10 người, và với một số môn đệ khác cùng một lúc. Nhưng trong các lần hiện ra, không có lần nào được các thánh sử ghi lại một cách sống động và nhiều chi tiết rõ ràng như khi thánh Luca ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu đi với hai môn đệ đến làng Emmau. Chúa Giêsu đồng hành với hai ông suốt cuộc hành trình. Ngài giảng giải và diễn nghĩa Thánh Kinh cho hai ông, thế mà họ cũng vẫn không hiểu và không nhận ra Ngài. Nhưng họ đã nhận ra Ngài và hiểu lời Ngài chỉ bằng một cử chỉ bẻ bánh: “Khi ngồi vào bàn với họ, Ngài cầm bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho các ông. Bấy giờ mắt các ông được mở ra và nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã biến khỏi các ông.” Chúng ta có thể khẳng định: cuộc hiện ra trên đường đi Emmau là làm cho các môn đệ tin thật Ngài đã sống lại. Họ đã vội vã trở về Giêrusalem để thuật lại cho mọi người sự vui mừng mà họ vừa nhận được.  Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Người không hiện diện rõ ràng như khi hiện ra với hai môn đệ. Người hiện diện dưới nhiều hình thức, con mắt thịt không thể nhìn thấy mà chỉ con mắt đức tin mới thấy Nguời. Thái độ và cử chỉ của chúng ta như thế nào để chứng tỏ chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thễ?

Reflection.
Acts 2:14, 22-33. What a powerful feeling it is to stand up before a vast crowd of people and tell them exactly what you believe! That's what we hear Peter doing as he speaks. His voice rings out fearlessly as he insists that the crucified Jesus is the Messiah sent by God. Jesus is the holy one foretold by David. He is the conqueror of death itself. Filled with the Holy Spirit, Peter stirred up the people with the wonder of God's word. What will you do to grow more in your understanding of God's word? How will you make the word of God more a part of your life?
1 Peter 1:17-21. The second reading reminds us that we have been redeemed through the blood of Christ. In return, we are to conduct ourselves with reverence on our faith journey. If we have an attitude of reverence, we will not take our faith lightly. We will be sincere in our study of our faith. We will be open to God and his will for us. We will seek to understand and participate in the Mass and the sacraments because there we meet the One who suffered, died, and rose for us. How do you show your reverence for your faith and for the things of God?
Luke 24:13-35. As two downhearted disciples journey to Emmaus, a stranger joins them. To him they pour out all their crushed hopes about Jesus who has been crucified and whom they miss so much. After listening carefully to their story, the stranger tells them that they are slow to "believe all that the prophets have announced." He then explains the Scripture to them. The disciples are delighted with the stranger's teaching. But they do not realize that the stranger is Jesus until he takes bread, blesses it, breaks it, and gives it to them. Our friends can either lead us to walk with Jesus or to walk away from him. How do you support and help your friends in walking with Jesus? How do they support and help you? How do you show that you, too, recognize Jesus in the breaking of the bread at the celebration of the Eucharist?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29.     Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
Thứ Ba.      Cv. 7, 51-59; Ga. 6, 30-35.   Tạ ơn/Gđ. Đỗ Danh&Mẹ
Thứ Tư.      Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.        Lh. Vincent
Thứ Năm.   Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.    Lh. Đa Minh&Têrêsa
Thứ Sáu.     Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 53-60.      Xin như ý
Thứ Bảy.     5:30  Lh.Gioan Bao&Tô Ma/Gđ. Đỗ Cẩn- Lh.Batôlômêô/Gđ. Đoàn Khương
Chúa Nhật.  8&10.  Lh.Batôlômêô/Gđ. Đoàn Khương-  Lh.Vinh sơn/Gđ.NgôViết Quảng

Phụng Vụ Tuần Này.
Đọc Lời Chúa                                Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                             Ng. Đình Chót            Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An               Trần Ngọc Ánh                                 David Nguyễn
10. Các phụ huynh                               Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến            Khoa Nguyễn
Dâng Lễ: Các em Lớp Khai Tâm                                        Phạm Thắng; Andrew Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Thanh Ban/Phạm H Liên     Trần Ngọc Ánh           Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Ng. LanDung             Ng. Văn Cả                                      David Nguyễn
10.    Hội Hiền Mẫu                             Ng. Thanh Ban/Lê Đình Phong           Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                              Johnny Đặng/Bảo Trương
  
Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 27 tháng 4, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,628
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Ngô Thanh Dũng      300
 2. Đoàn Kim Thoa        300
 3. Trần Minh Quân       200
 4. Phạm Minh Mạnh     200
 5. Nguyễn Xuân Tuyết  100
 6. Đỗ Xuân Tuyển        100
 7. Phạm Minh Tâm       100
 8. Ray Van Darrel&Nga 100
 9. Vũ Duy Lương          200
 10. Nguyễn Văn Ái         100
 11. Nguyễn Thanh Hiền    40
         Tổng cộng:         $ 1,740

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. Xin Thông báo!  Niên học của chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ kết thúc vào Chúa nhật tuần sau, ngày 18 tháng 5.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có nghi thức bế giảng và phát phần thưởng cho các em tại hội trường.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ.

Picnic Giáo Xứ. Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic  vào Chúa nhật tuần tới, ngày 18 tháng 5, sau Thánh lễ 10 giờ sáng và sau nghi thức bế giảng và phát phần thưởng cho các em lớp giáo lý.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự.

Chúc Mừng.  Giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và các em có tên trong danh sách dưới đây lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm (Xưng tội và Rước lễ lần đầu).  
 1. Angelina Nguyễn
 2. Brandon Vũ
 3. Hayden Nguyễn
 4. Hector Hoàng
 5. Jaden Nguyễn
 6. Joey Nguyễn
 7. Josh Nguyễn
 8. Kim Nguyễn
 9. Steven Nguyễn
 10. Thomas Nguyễn
 11. Trinity Trần
 12. Vy Nguyễn
 13. William Lê.
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho các gia đình, để tiếp tục hướng dẫn và dạy dỗ các em luôn sống trong tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể.

Ngày Hiền Mẫu. Chúa nhật tuần tới, ngày 11, mọi người sống trong quốc gia Hoa Kỳ sẽ mừng Ngày Hiền Mẫu, để ghi nhớ công ơn của các bà mẹ.  Các thành viên trong hội Hiền Mẫu sẽ phụ trách các phần vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng. 

Quyền Sống. (Birthright).   Hằng năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), tất cả các giáo xứ trong địa phận sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp đỡ tài chánh cho Hội Quyền Sống, là cơ quan giúp cho những phụ nữ mang thai có  phương tiện căn bản và cần thiết cho đến khi sanh nở.  Xin mọi người rộng lượng.

Hai Tân Thánh Giáo Hoàng. Vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật tuần trước, ngày 27 tháng 4, tại thánh đô Rô-ma, Đức thánh cha Phan-xi-cô đã chủ sự Thánh lễ phong thánh cho 2 giáo hoàng Gioan Thứ 23 và Gioan Phao lô Đệ nhị.  Vài nét về 2 vị thánh.
 • Thánh giáo hoàng Gioan 23, cũng thường được gọi là "Giáo hoàng Gioan nhân hậu". Ngài coi mình là "con cái của Thánh Phanxicô" khi gia nhập Dòng Ba Phanxicô lúc còn là một chủng sinh.  Vị Giáo hoàng thứ 261 này của Giáo hội có tên khai sinh là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại làng Sotto il Monte, thuộc tỉnh Bergamo, vào ngày 25.11.1881, con trai đầu của ông Giovanni Battista Roncalli và bà Marianna Mazzola. Ngài lên ngôi giáo hoàng năm 1958 và qua đời năm 1963. Ngài là người đã triệu tập Công Đồng Vatican II, mở cánh cửa Giáo Hội ra với thế giới bên ngoài, và đem một sinh khí mới vào đời sống của Giáo Hội.
 • Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ 264 (1978-2005) của Giáo hội, lên ngôi giáo hoàng từ năm 1998 và qua đời năm 2005. Ngài là giáo hoàng người Ba Lan duy nhất cho đến nay và là giáo hoàng đầu tiên không phải dân Ý kể từ thế kỷ 16 (giáo hoàng Adrian VI 1522-1523 dân Hòa Lan). Triều đại 26 năm của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dài thứ nhì, chỉ sau Đức Giáo hoàng Piô IX giữa thế kỷ 19 (32 năm, 1846-1878).  Sinh ngày 18.05.1920 tại Wadowice - một thành phố cách Kraków (Ba Lan) chừng 50 km - ngài là người con út trong 3 người con của ông Karol Wojtyła và bà Emilia Kaczorowska, qua đời vào năm 1929. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thi hành sứ vụ của mình với tinh thần truyền giáo không mệt mỏi, dồn mọi nỗ lực lo lắng việc mục vụ đối với mọi Giáo hội và đức ái mục tử mở ra cho toàn thể nhân loại. Ngài đã thực hiện 104 chuyến đi trên toàn thế giới và 146 cuộc viếng thăm mục vụ tại nước Ý.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....