Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.    
Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm A. Số 496

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  
 

Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 55, 10-11. Dân Do Thái đang bị lưu đầy, Thiên Chúa hứa cho họ trở lại quê hương.  Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 18-23. Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế.  Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng vậy.  Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Mt. 13, 1-23.  Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu gieo hạt giống, là Lời Chúa, vào lòng con người là những thửa ruộng.  Nhưng đến nay chỉ mới có một phần ba loài người đón nhận và đem ra thực hành, và nó sinh bông kết trái tốt đẹp là phần rỗi linh hồn.  

Đáp caHạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết qủa.

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy niệm. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo hạt giống, để dạy chúng ta một sự kiện quan trọng về hiệu quả khác nhau của lời Chúa.  Cũng một lời Chúa rao giảng nhưng sinh nhiều hiệu quả khác nhau là tùy theo thái độ đón nhận của tâm hồn người nghe. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thửa ruộng là tâm hồn con người. Những thửa ruộng khác nhau, ám chỉ những thực tại của thế giới và tâm hồn mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban lời và ân sủng cách quảng đại cho hết mọi người. Nhưng Người không ép ai phải tiếp nhận. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Những mảnh đất khác nhau là tâm hồn chúng ta có khả năng hay thái độ đón nhận hoặc từ chối hạt giống lời và ân sủng Chúa. Con người có khả năng chọn cho mình là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai, hay là mảnh đất tốt trước lời Chúa. Và kết quả của hạt giống được gieo vào đất tốt làm chúng ta ngạc nhiên: hạt 30, hạt 60 và hạt 100! Sự khác nhau này không tùy thuộc vào người gieo mà lại tùy thuộc vào phẩm chất của đất, chính là thái độ đón tiếp và thực hành lời Chúa của mỗi người chúng ta. 

Reflection.

Isaiah 55:10-11People in Old Testament times lived much closer to the land than most of us do. So when they heard the prophet compare God's word to the rain and snow that make plants grow, they knew exactly what he meant. The first reading tells us that the word of God does not return to God empty, or without having done its work. The word of God helps the kingdom grow into a splendid harvest. You may have planted seeds at one time or another. The seeds have to go into the earth in order to grow. In order for the word of God to take effect in your life, it has to go into you, into your mind, your heart, your soul, your life.  How do you allow the word of God to be planted in you? How do you nourish what has been planted in you? How do you let the word of God grow and work in your life right now?

Romans 8:18-23. Paul sees the Spirit of God planting the gifts of freedom and new life in us. Even though we might suffer during our growing season, the joy we will know in the end is far greater than any of our sufferings. And remember, the reign of God does not grow overnight. When Christ comes again, all the growing pains will have been well worth it. What is your attitude toward suffering? Do you think it can help you grow in faith? How?
Matthew 13:1-23 or 13:1-9The parable of the Sower is one of Jesus' best-known stories. It is filled with word-pictures that can take root in our memories. We can see the Sower, or the farmer, tossing handfuls of seed left and right. And when Jesus describes the four different kinds of soil that the seed falls on, we can compare ourselves to one of those categories. Do you know any "good soil" people? Describe one or two whom you know.  What kind of soil do you think you are? Will you be ready today to let the word of God grow in your heart? 

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai        Hs. 2, 14-20; Mt. 9, 18-26.     Xin bằng an/ Gđ. Ng. Bá Tước
Thứ Ba.         Hs. 8, 4-13; Mt. 9, 32-38.        Xin chóng bình phục/Gđ. Lê Quế
Thứ Tư.        Hs. 10, 1-12; Mt. 10, 1-7.         Lh. Gioakim&Anna
Thứ Năm      Hs. 11, 1-9; Mt. 10, 7-15.        Các Lh./Gđ. Ng. B. Tước
Thứ Sáu.      Hs. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23.     Xin tạ ơn
Thứ Bảy.   5:30     Lh. Maria/Gđ. Phùng Kim Thức
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Tiền nhân/Gđ. Ng. B. Tước
                                   Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền&Quốc

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.V.Quí/Ng. Bạch Hồng          Ng. Đình Chót   Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Vương K.Nga             Ng. V. Cả/Trần.Ngọc Ánh      David Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết  Ng. Thanh Ban; Trần V. Thái     Tyler Hoàng 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Hoàng Long                                     Thomas Ng.;Aaron Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.Trần Ng. Ánh/Phạm H. Liên   Ng. Trung Trực      Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. V. Cả/Anh Nguyễn               Trần. Ng. Ánh/Ng. V. Chót          David Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Lê Thanh Xuân  Lê Đình Phong;Ng. Tr. Giang            Nathan Vũ  
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Ngọc Long                               Phạm Thắng;Andrew Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 6 tháng 7, 2014
Quĩ Điều Hành $1,982
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Đinh Thiên Trấn   500
Bà Bùi Gẫm           50
Gđ. 32                    11
Hồ Văn Song        100
David Trương       300
Thân Hiền&Quốc 100
Đỗ Xuân Tuyển    100
    Tổng cộng: $ 1,161

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện và tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, trong những tuần vừa qua vào mỗi buổi chiều, đã hy sinh thời giờ và công sức đến sơn, lau chùi và đánh bóng nền hội trường, để chuẩn bị các lớp học cho chương trình giáo lý và Việt ngữ niên khóa sắp tới.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Cắt Cỏ. 
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người trong ban bảo trì và cắt cỏ, đã thường xuyên hy sinh thời giờ vào những chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy, để cắt cỏ và duy trì sự sạch sẽ và khang trang khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường.  Nếu ai muốn tình nguyện giúp đỡ, xin liên lạc với anh Tiến, số điện thoại: 918-340-3831.

Khóa Chuẩn Bị Hôn Nhân Pre-Cana.
Để giúp cho các thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn có những hiểu biết căn bản về đời sống hôn nhân Công giáo, và những yếu tố quan trọng của gia đình, để duy trì hôn nhân, văn phòng gia đình địa phận sẽ tổ chức những khóa chuẩn bị hôn nhân vào những cuối tuần tháng 7 và tháng 9 tới đây.  Nếu muốn ghi tên tham dự, xin vui lòng liên lạc Family Life Office, điện thoại (918) 307-4939. Hay vào mạng của giáo xứ trong mục chuẩn bị hôn nhân để biết thêm chi tiết.

Xin Chú Ý!   
Thánh lễ Chúa nhật là trung tâm của đời sống người tín hữu Công giáo.  Vì  lòng yêu mến, chúng ta sốt sắng tham dự để tôn kính và tỏ lòng cảm tạ, tri ân những ơn lành hồn xác Chúa đã ban trong cuộc sống.  Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng, và không móc mút trong ghế ngồi ra.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công, MO. 
Ngày Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: “Trẻ Giê-su trở về nhà và vâng phục cha mẹ.” (Lc. 2, 51)  Năm nay cũng có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình, đặc biệt có sự cộng tác của ca sĩ  của trung tâm Asia.  Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.
 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....