Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.    
Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm A. Số 497

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  
 
 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn 12, 13-19. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan nói lên Thiên Chúa có quyền thưởng phạt mọi loài.  Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Rm. 8, 26-27. Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa.  Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện theo đúng ý Chúa muốn.  Đó là nội dung của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt.13, 24-43. Ba dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay chỉ Nước Trời là Giáo hội Chúa ở trần gian.  Giáo hội gồm kẻ lành người dữ.  Loài người muốn kết tội và tiêu diệt kẻ dữ, nhưng Chúa Giêsu khoan dung kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối đễ Người tha thứ.

Đáp ca.  Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.    

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy niệm. Cỏ lùng và lúa là hình ảnh chỉ về sự ác và sự thiện luôn hiện diện trong trần gian. Cỏ lùng là gương xấu, tội lỗi và sự dữ của ma quỷ và con người tạo ra. Lúa tốt là việc thiện, nhân đức, ơn thánh Chúa gieo vào tâm hồn con người. Ruộng là thế gian có sự ác và thiện, xấu và tốt, tội lỗi và nhân đức. Tội lỗi, xấu xa phát xuất từ tự do của con người. Thiên Chúa làm ngơ cho những tội lỗi và sự dữ, có nghĩa là thể hiện lòng nhân từ và kiên nhẫn của Chúa. Vì nếu phạm tội mà Chúa hủy diệt ngay thì chúng ta đâu còn sống sót. Như vậy khi chưa đến thời gian gặt lúa tức chưa đến tận thế, hay là chưa đến cái chết của mỗi người, thì vẫn còn là thời gian hồng ân, thời gian chờ đợi để có thể biến đổi xấu xa ra tốt lành, tội lỗi thành nhân đức, việc ác thành việc thiện. Tâm hồn mỗi người cũng là ruộng trong đó có cỏ lùng và lúa tốt, tức là có những đam mê tội lỗi và thói quen tốt lành, có những hành vi mờ ám và việc làm đáng khen, có những vết nhọ và cũng có những vết son tinh thần. Chúng ta sớm muộn cũng phải nằm xuống, "thửa ruộng tâm hồn" chúng ta sẽ phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Hãy nỗ lực trồng lúa tốt tức là các nhân đức và việc lành, hãy ra sức làm sạch cỏ lùng là các tội lỗi, nết xấu khi chúng mới nhú lên. Có nhiều tính xấu giống như cỏ lùng chúng ta khó nhận ra. Muốn nhận ra tính mê, nết xấu của mình phải dành thời giờ cầu nguyện, tĩnh tâm, khiêm nhượng đón nhận lời chỉ bảo của người khác, và thành tâm sống giáo huấn của Chúa trong Tin mừng.  

Reflection.
Wisdom 12:13, 16-19In the first reading the author of the Book of Wisdom praises God, who is mighty in power yet merciful and just. Unlike the false pagan gods, God does not unjustly punish anyone. God teaches the people that the just must be kind and the powerful must be forgiving. Good leaders are merciful and just. Those who know God, yet still defy God's authority, will be rebuked, or corrected. How have you experienced God's mercy and justice in your life? How can you show mercy and justice to others?
Romans 8:26-27. If we think about St. Paul's words in the second reading, we will never be discouraged by our own weakness. He reminds us that, no matter how weak we are, we can always call on the power of the Spirit within us. Have you ever felt that, "I do not know how to pray"?  Prayer is not a matter of words but an attitude of the heart.

Bài Đọc Và Ý Lễ
Thứ Hai       Mk. 6, 1-8; Mt. 12, 38-42.         Lh. Micae
Thứ Ba.        Mk. 7, 14-20; Mt. 12, 46-50.    Xin Khỏe mạnh/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Tư.       Gr. 1, 1-10; Mt. 13, 1-9.            Xin như ý
Thứ Năm     Gr. 2, 1-13; Mt. 13, 10-17.        Xin bằng an/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Sáu.      2Cr. 4, 7-15; Mt. 20, 20-28.      Lh. Mát-thêu
Thứ Bảy.  5:30   Xin như ý 
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Má-thêu/Gđ. Lâm V. Lập&Nhung
                                   Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền&Quốc

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Phạm H. Liên     Ng. Trung Trực   Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8.  Ng. V. Cả/Anh Nguyễn                Trần. Ng. Ánh/Ng. V. Chót        Da­­vid Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Lê Đình Phong;Ng. Tr. Giang          Nathan Vũ  
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Ngọc Long                               Phạm Thắng;Andrew Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng.Thanh Ban/Nương Nguyễn  Vũ Đình Hiệu    Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Trần Ng. Ánh/Phạm LanDung        Ng. Đình Chót;Ng. V. Cả        David Nguyễn
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ngọc Yến        Trần V. Thái;Lê Th. Xuân            Keluc Đặng        
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Long                                        Johnny Đặng&Bảo Trương

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 13 tháng 7, 2014
Quĩ Điều Hành $2,663
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình: 
  1. Trần Chiểu                1,200
  2. Lm. quản nhiệm           200
  3. Gia đình số#130           100
  4. Nguyễn Đức Toán        100
  5. Lâm Văn Lập&Nhung 400
  6. Nguyễn Đình Chót       100
  7. Trần Hoàng Long        100
  8. Nguyễn Văn Ái           100
  9. Bà Trần Huyền             20
                Tổng cộng:     $ 2,320

Chào Mừng.  Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện và tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ.  Sẽ có ghi danh vào nhóm giúp lễ cho các em nam từ lớp 4 trở lên, ngoại trừ những em lớp 3 hay nhỏ hơn, nhưng có khả năng, Chúa nhật tuần này và những tuần tới.  Những gia đình nào muốn ghi danh cho con em mình, mới hay đang giúp lễ, xin vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ. Sẽ có buổi picnic và tập dượt cho tất cả các em vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 8, lúc 7 giờ tối.  Xin các bậc cha mẹ khuyến khích và tạo cơ hội cho các em. 

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh, giúp đỡ và cộng tác với hội trong tinh thần phục vụ và xây dựng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Thông Báo Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ. Chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Sẽ có ghi danh vào những Chúa nhật, ngày 27 tháng 7, và ngày 3 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin các thày cô vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 3 tháng 8, để chuẩn bị và chia lớp.  Xin kêu gọi mọi người có khả năng tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ.  Xin liên lạc với cô Trần Thu Hường, (giáo lý) điện thoại số: 918-808-9609, và anh Trần Thanh Hiền, (Việt ngữ) 918-289-5035.
Các phụ huynh có con em chịu các Bí tích Rước lễ lần đầu và Thêm sức chú ý!  Để hội đủ điều kiện, các em phải học đầy đủ lớp 1 và lớp 2 cho Rước lễ lần đầu. Cho Bí tích Thêm sức, các em phải học lớp chuẩn bị (trước 1 năm), và lớp Thêm sức.

Khóa Chuẩn Bị Hôn Nhân Pre-Cana.  Để giúp cho các thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn có những hiểu biết căn bản về đời sống hôn nhân Công giáo, và những yếu tố quan trọng của gia đình, để duy trì hôn nhân, văn phòng gia đình địa phận sẽ tổ chức những khóa chuẩn bị hôn nhân.  Nếu muốn ghi tên tham dự, xin vui lòng liên lạc Family Life Office, điện thoại (918) 307-4939. Hay vào mạng của giáo xứ trong mục chuẩn bị hôn nhân để biết thêm chi tiết.

Xin Chú Ý!  Để lòng tôn kính, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng. Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Ngày Thánh Mẫu.   Ngày Thánh Mẫu tại dòng Đồng công sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8. Xin chú ý!   Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 1 Thánh lễ ngày Chúa nhật vào lúc 6 giờ chiều. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....