Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A_2014

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ “Phần Các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô đã thay mặt mọi người trong nhóm xác tín thưa rằng, “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Qua lời tuyên xưng này, Chúa đã chọn Phêrô làm nền tảng xây dựng Hội thánh.
Và sau đó Phê-rô đã dành trọn cuộc sống đáp trả lại tình yêu của Chúa, bằng cách sống lời Chúa dạy, luôn trung tín với Chúa, quảng đại, hy sinh xây dựng Hội thánh.  Qua đó, chúng ta khám phá tiến trình đời sống của một môn đệ đích thực của Chúa đi qua những giai đoạn như sau: giai đoạn thứ nhất là nhận biết; giai đoạn thứ hai là từ nhận biết chuyển qua lòng tin; giai đoạn thứ ba là từ lòng tin phát sinh sự yêu mến chân thành; và giai đoạn cuối cùng là từ lòng yêu mến đưa đến sự hy sinh, phục vụ và quảng đại.
Mọi người chúng ta hiện diện trong thánh đường hôm nay phải tự hỏi: “Đời sống Ki-tô hữu của chúng ta đang ở trong giai đoạn nào?”  Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, không một chút nghi ngờ, tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, và là Đường, là sự thật và là Sự Sống của chúng ta.  Nhưng chúng ta có thể hiện sự nhận biết và niềm tin này vào Chúa qua lòng yêu mến chân thành, bằng cách sống lời Chúa và sự hy sinh không?  Đời sống của chúng ta có thực sự minh chứng cho lòng tin của chúng ta hay không? 
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố, “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.”  Thập giá là con đường Chúa đã đi qua, cho nên thập giá trở thành một giáo huấn, là một con đường và là một điều kiện Chúa đưa ra cho những ai muốn trở thành một môn đệ đích thực hay một Kitô hữu chân chính của Chúa. Chúng ta biết Chúa không cưỡng bách ai phải vác thập giá, và Chúa cũng không ép buộc ai phải theo Chúa, kể cả việc vào Thiên Đàng, vào Nước Chúa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu sau cuộc đời trần thế này. Tin mừng cho chúng ta biết rõ Thiên đàng là nơi được bình an và hạnh phúc vĩnh cửu, và hỏa ngục là nơi chịu hình phạt đau đớn, và nghiến răng khóc lóc triền miên. 
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa ban cho mỗi người sự tự do để lựa chọn, quyết định cho hành động cũng như cách sống, và chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và cuộc sống của chúng ta hôm nay hay ngày mai.  Nếu chúng ta lựa chọn và quyết định tin theo Chúa, trở thành Kitô hữu chân chính, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tâm yêu mến Chúa, sẵn sàng chấp nhận điều kiện, và vui mừng sống giáo huấn của Chúa. Và đó là cách duy nhất và tốt nhất để chúng ta sống trong Đường của Chúa, sống Sự Thật của Chúa, và sống trong Sự Sống của Chúa.  Do đó Chúa tuyên bố rõ ràng “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.”
Tôi xin được chia sẻ với ông bà anh chị em những điểm quan trọng về thập giá trong phạm vi tôn giáo, hay đau khổ trong cuộc sống bình thường.  Thứ nhất, đau khổ sẽ luôn luôn là một phần cuộc sống, cho dù có tôn giáo hay không. Đối với một số người đau khổ là bị kỳ thị, đàn áp, tù đày hay nạn nhân của khủng bố và phạm pháp. Đối với những người khác đau khổ là bệnh tật, hay những nghịch cảnh trong cuộc sống. Có những đau khổ chính mình tự gây ra cho mình.  Có những đau khổ do người khác gây ra cho mình.  Có những đau khổ do mình tự gây ra cho mình, cho gia đình,  cho người khác, hay cho nhau.  Đối với Kitô hữu, thập giá là những sự hy sinh phục vụ, là sự quảng đại, là những sự đau khổ, thiệt thòi, tù đày và bách hại vì đức tin, vì Tin mừng, và vì Chúa.  Chúng ta phải nhớ rằng cho dù là ai và đang sống trong hoàn cảnh nào đều phải vác thập giá hay có những đau khổ.  Cho dù chúng ta cố gắng tránh, những đau khổ sẽ tới vào một thời điểm nào đó. Và chúng ta nhận biết cả đến Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã không tránh khỏi thập giá.  Do đó, thập giá luôn là một phần cuộc sống.
Điểm quan trọng thứ hai, khi đau khổ đến, chúng ta có sự chọn lựa chấp nhận hay từ chối.  Chúng ta hoặc là tiếp nhận thập giá và vui lòng vác đi, hay chúng ta tránh né, từ chối vác trong sự bất an.  Chúng ta thấy rất nhiều người bệnh tật, nghèo  khổ, những người bị đàn áp, tù đày trên thế giới và trong xã hội đều có sự chọn lựa: tiếp nhận, chịu đựng hay từ chối không nhận. Họ và chúng ta có sự chọn lựa giống như Chúa Giêsu trong vườn Giệt-si-ma-ni: hoặc là uống chén đắng thập giá đổ xuống hay từ chối không uống.  Dĩ nhiên, chúng ta biết chấp nhận vác thập giá không phải dễ.  Ngay cả Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã rùng mình khi nghĩ đến việc uống chén đắng thập giá đổ xuống cho Người, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con.”  Nhưng  Chúa đã nhanh chóng thưa rằng, “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.”  Như vậy, chúng ta có sự chọn lựa trước thập giá đời mình, tiếp nhận và vác, hay từ chối tránh né và không vác. 
Sự kiện này đưa đến điều quan trọng thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất về thập giá. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa rằng nếu chúng ta chấp nhận vác thập giá theo Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự bình an , hy vọng và sự sống. Và sự sống Chúa hứa ở đây không những là sự sống vĩnh cửu ở đời sau, mà còn là sự sống hôm nay ở đời này. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta tiếp nhận vác thập giá đi theo Chúa, thập giá sẽ trở thành ơn sủng và là nền tảng cho những điều tốt lành lớn lao hơn cho cuộc sống chúng ta và cho tha nhân.  Cái chết đau khổ và nhục nhã của Chúa Giê-su trên thập giá đã trở thành một sự vinh quang và là dấu chỉ đưa đến ơn sủng cứu độ cho nhân loại.
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta phải nhận biết rõ rằng Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng Chúa bảo chúng ta vác thập giá, và chắc chắn Chúa không bao giờ đặt trên vai chúng ta một thập giá quá nặng hơn đôi vai của chúng ta có thể chịu đựng.  Và Chúa luôn đồng hành và vác với chúng ta.  Nhận biết, tin, yêu và hy sinh là 4 giai đoạn trong cuộc hành trình trở thành môn đệ chân chính, đích thực của Chúa Ki-tô.  Chúng ta tin một cách chắc chắn Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Do đó Chúa muốn chúng ta sẵn sàng tiếp nhận thập giá, dấu chỉ tình yêu của Chúa, can đảm và hy sinh vác, đi theo con đường Chúa đã đi qua, dẫn chúng ta tới hạnh phúc vinh quang và sự sống vĩnh cửu như lời Chúa hứa.  Đây chính là Tin mừng trọng đại mà chúng ta hân hoan cử hành trong Thánh lễ hôm nay.  Xin Chúa ban cho chúng ta sự sáng suốt và khôn ngoan chọn Chúa và đi theo ánh sáng Tin mừng của Chúa chiếu soi, và ban cho chúng ta sức mạnh qua Bí tích Thánh thể để chúng ta can đảm đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng lòng yêu mến lời Chúa, vui mừng vác thập giá đi theo con đường Chúa đã đi qua, để được sống trong ơn sủng bình an đời này và đời sau.
Lm. Chánh xứ


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....