Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm A. Số 502

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Gr. 20, 7-9. Vâng theo lệnh của Thiên Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách Dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ và liều mạng vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài đọc 2. Rm. 12, 1-2. Trong bài thánh thư này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy sống đẹp lòng Chúa, luôn làm mọi việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 16, 21-27. Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo Nguời phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở trách. Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thánh thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa thì sẽ được sự sống.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20.

Suy niệm. Trong bài Tin mừng, Ðức Giêsu tuyên bố những điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Thứ nhất là từ bỏ mình. Thứ hai là vác thập giá mình. "Từ bỏ mình" để chúng ta trở nên giống Ðức Giêsu hơn. Lý tưởng mà thánh Phaolô luôn nhắm tới là được trở nên "đồng hình đồng dạng" với Ðức Giêsu. Từ bỏ không mất mà lại được thêm, không thiệt thòi mà lại có lợi hơn. Thánh Phanxicô Assisi nói: "Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời". "Vác thập giá mình" là đón nhận những khổ cực vì đức tin, vì Tin mừng, cũng như Ðức Giêsu đã đón nhận những khổ cực của Ngài vì muốn cứu độ chúng ta.  "Vác thập giá" còn có nghĩa là "liều mất mạng sống", hay nói nôm na là "liều mạng" vì Chúa. Thật vậy, chính Đức Ki-tô đã liều mạng sống mình vì yêu thương chúng ta. Trái tim con người được tạo nên để mở ra, để yêu thương, và chúng ta không thể yêu thương nếu chúng ta không cho đi và trao ban chính mình. "Yêu là cho tất cả và trao ban chính bản thân mình", thánh Têrêxa Hài Ðồng đã nói. Xin Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta dứt khoát từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, đón nhận những sự hy sinh, phục vụ, và can đảm vượt qua những khó khăn trung thành đi theo đường lối của Chúa.

Reflection.
Jeremiah 20:7-9. The name Jeremiah means "the Lord raises up." But we can tell from the prophet's complaints that Jeremiah feels the Lord has let him down. His friends laugh at him and he decides not to speak for the Lord anymore. Yet the word of God burns in his heart. He must continue doing the work God has called him to do. He chooses to be true to God and himself, despite the suffering he knows will come. How does it feel to be laughed at? Can you remember when you or someone else was laughed at for doing the right thing or for refusing to do the wrong thing? Why do some people laugh when they are told something is wrong? Would you like to have a relationship with God like the one Jeremiah had? What might that mean?
Romans 12:1-2. Paul, like Jeremiah, reminds us that doing God's will is not always easy. We must be ready to do God's will despite the cost to ourselves. Being a spiritual sacrifice often means not putting ourselves first, being different, or becoming transformed to know what is pleasing to God. What are some things about "this age," our own times, that we should not conform ourselves to? How can we learn to judge what is good and pleasing to God?
Matthew 16: 21-27Jesus corrects Peter who did not understand when Jesus said he would go to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Peter, like many others, expected Jesus to be a conquering Messiah. Then Jesus tells Peter that he is not judging by God's standards but by man's. Peter had not yet realized that Jesus was going to save us by the cross, and that every disciple must also accept the cross. It will be a part of the life for all his disciples, for all who follow him. Why has the word cross come to mean suffering and sacrifice? What did Jesus show us about suffering? What cross do you think you or others have to carry right now? How can you show you are willing to carry it?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      1Cr. 2, 1-5; Lc. 4, 16-30.      Không có Thánh lễ
Thứ Ba.      1Cr. 2, 10-16; Lc. 4, 31-37.  Tạ ơn/Bs. Bình Phùng. St. Francis Hosp.
Thứ Tư.     1Cr. 3, 1-9; Lc. 4, 38-44.       Lh. Giuse&Phê-rô
Thứ Năm   1Cr. 3, 18-23; Lc. 5, 1-11.     Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.    1Cr. 4, 1-5; Lc. 5, 33-39.      Tạ ơn/Gđ. Lê Q. Trung
Thứ Bảy.  5:30   2Lh. Phê-rô
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Giuse&Phê-rô/Gđ. David Trương
                                  Kính bổn mạng/Hội Hiền Mẫu

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ K. Loan   Vũ Đình Hiệu        Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8  Ng.Văn Cả/Vương K. Nga           Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh      David Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Đỗ Thu Hương   Lê Th. Xuân;Ng. Trường Giang    Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trương Văn Minh                                     Thiện Hoàng;Peter Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ng. An     Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót            David Nguyễn
10.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến     Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Hội Hiền Mẫu                                             Steven Trần; Học Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 24 tháng 8, 2014
Quĩ Điều Hành $2,826
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Phạm Bá Nghiêm&Nghĩa 3,000
 2. Đoàn Phi                           2,000
 3. Ẩn danh                            1,000
 4. Phạm Văn Định                   400
 5. Phạm Liên                           200
 6. Phạm Minh Tâm                 100
 7. Đỗ Cẩn                                100
 8. Nguyễn Tự Lập                   100
 9. Lê Đình Phong                      50
 10. Phạm Định                            50
 11. Trần Thị Huyền                    20
          Tổng cộng:                  $ 7,020

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Kỷ Niệm 25 Năm Thánh Hiến.
Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, giáo xứ sẽ cùng chung dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm thánh hiến vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 9, lúc 10 giờ sáng, do Đức giám mục địa phận Edward Slattery chủ tế.  Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng.  Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, tiệc mừng và văn nghệ.  Kính mời tất cả mọi người tham dự để tri ân những người đã có công xây dựng giáo xứ và nhất là tạ ơn Thiên Chúa.

Thứ Hai Lễ Lao Động.
Xin thông báo! Thứ Hai tuần này, ngày 1 tháng 9, là ngày Lễ Lao Động. Sẽ không có Thánh lễ lúc 6 giờ 30 chiều.

Hội Hiền Mẫu.
Hội Hiền Mẫu sẽ mừng lễ kính thánh Monica bổn mạng trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 7 tháng 9.  Xin chúc mừng và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của bà thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên. Và hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 tới đây, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ 5 giờ 30. Xin mọi người tham dự.

Giờ Chầu Gia Trưởng.
Xin các gia trưởng trong giáo xứ hy sinh bớt chút thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu tuần này, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa bản thân, và nhất là cầu nguyện cho chính gia đình của mình. 

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật tuần tới, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối, với những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em. Và có những cuộc thi có phần thưởng như thi tài năng, thi trang phục và thi lồng đèn tự làm lấy.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em.  Xin mọi người tham dự.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Các thừa tác viên Thánh thể đương nhiệm sẽ mãn hạn vào Tháng 9 tới đây. Vậy nếu ai muốn tiếp tục hay muốn trở thành thừa tác viên Thánh thể, xin vui lòng ghi tên vào danh sách dán trên tủ tại nhà bát giác cuối nhà thờ. Xin tham dự Thánh lễ ban thừa tác do Đức giám mục địa phận chủ tế, vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, lúc 12 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn công ty Kimberly-Clark Corporation, qua sự giới thiệu và đăng ký của anh Âu Thanh Trường, một giáo dân, xin cũng chân thành cám ơn anh thật nhiều, đã tặng cho giáo xứ một số lượng giấy vệ sinh và lau tay thật lớn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Cuộc Vận Động Tài Chánh: “Đâm Rễ Trong Đức Tin, Tiến Trong Hy Vọng.” (Rooted in Faith. Forward in Hope Campaign).   Tổng cộng số tiền hứa dâng cúng cho cuộc vận động tài chánh này của địa phận tuần vừa qua là $84.800.00. 170% so với số tiền chỉ định là $50.000. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho lòng quảng đại của  mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....