Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm A. Số 499

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                      Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 55, 1-3. Bài đọc 1 tuần này thuật lại lời của Thiên Chúa mời gọi những người nghèo khổ đói khát đến dùng tiệc đã dọn sẵn cho họ.  Thiên Chúa thương yêu loài người.  Người luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của họ cũng như của chúng ta.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Rm. 8, 35-39. Thánh Phaolô khẳng định không có gì có thể tách lìa chúng ta khỏi tình thương của Chúa Giêsu Kitô, kể cả ‘’gian truân, cùng khốn, đói rách, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo’’.  Đó là nội dung của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 14, 13-21.  VớI 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu hóa ra nhiều cho 5 ngàn người ăn no, không kể đàn bà trẻ em.  Phép lạ này nhắc lại bánh man na xưa, và Bí tích Thánh Thể Chúa ban cho chúng ta ngày nay. 

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra,
             và thi ân cho chúng con được no nê.

Kinh Thánh tuần tới. 1Cv 19, 9-13. Rm 9, 1-5. Mt. 14, 22-33.

Suy Niệm. Trên thế giới, nhiều nước quá giầu, lại có nhiều nước quá nghèo. Lương thực không được phân chia đồng đều. Chúa đang mời gọi mọi người hãy có tấm lòng hy sinh của mỗi người. Chúa chờ đợi con người có chút lòng quảng đại. Nhiều người xung quanh không chết vì thiếu lương thực nhưng đang chết vì thiếu quảng đại và bác ái. Con người rất cần lương thực để sống nhưng cũng rất cần tình thương, sự chia sẻ, trái tim nhạy cảm, lòng quảng đại để tồn tại trong cuộc sống. Quanh chúng ta và trên thế giới có những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương. Chúa Giêsu bảo:ỂAnh em hãy cho họ ăn đi “. Đây không chỉ là lời nói của Chúa trên bờ môi chóp lưỡi nhưng là một lệnh truyền, một lệnh giống như:” Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con“. Bởi vì yêu thương mà Chúa đã chết trên thập giá để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Con người thực ra chỉ tìm được Ỷ nghĩa khi biết trao ban, khi cho đi: ỂCho thì có phúc hơn là lãnh nhận “(Cv 20, 35 ). Chúa đã làm gương để lại chính Thịt Máu cùa Ngài làm lương thực nuôi sống nhân loại. Chúa đã phán:ỂCon người không chỉ sống bằng cơm gạo, nhưng còn sống bằng Lời Chúa. Con người không chỉ sống thể xác đời này, nhưng còn sống mãi đời sau bằng cuộc sống vĩnh cửu.’’ Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết nhạy cảm trước những nỗi khổ đau của anh chi em chúng con.

Reflection.
Isaiah 55:1-3. In the first reading God speaks as a gracious host who invites the hungry, the thirsty, and the poor to a heavenly feast. The guests will eat and drink to their hearts' content without paying anything. They will be filled with the rich fare of God's salvation. This wonderful banquet awaits all who listen attentively to God's word and keep the covenant. How will you come to God "heedfully" or attentively today?
Romans 8:35, 37-39. Love between persons may be affected by distance, troubles, or worries about money and other things. But Paul points out that nothing and no one can separate us from the love of Christ. In him, we are victorious over troubles and sufferings and death itself. The love Christ has for us, and we for Christ, cannot be destroyed. What might be the persons or things that you feel are separating you from Christ right now? Take some time to ponder this question and ask Jesus' help in how to deal with this.
Matthew 14:13-21. As this reading begins, Jesus is mourning the death of John the Baptist. He goes off in a boat to be alone, but the crowd follows him by land. They want to hear Jesus and to be healed by him. Forgetting his own sorrow, Jesus returns to shore to be with the people. When the disciples want to send the crowd home at mealtime, Jesus says, "Give them something to eat." The disciples have only five loaves and two fishes. Yet when Jesus blesses the food there is somehow enough for everyone, with plenty left over. Does this miracle story remind you of the Eucharist? Take a moment to thank God, who satisfies our needs in the Eucharist.

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Gr. 28, 1-17; Mt. 14, 13-21.    Xin tạ ơn/Bs. Hoàng    
Thứ Ba.  Gr. 30, 1-22; Mt. 14, 22-36.  Lh. Anna&Các Lh NN/Gđ. Phạm B Nghiêm
Thứ Tư.      Lễ Chúa Biến Hình           Xin bằng an&Tốt đẹp/Gđ. Cường&Hương
Thứ Năm   Gr. 31, 31-34; Mt. 16, 13-23.   Lh. Phê-rô&I-nê
Thứ Sáu.    Nk. 1,15-3,6-7; Mt. 16, 24-28.   Không có Thánh lễ
Thứ Bảy.  5:30       Không có Thánh lễ
Chúa Nhật.  8&10.   Không có Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng
                   Thánh lễ 6 giờ chiều - Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần                                

Phụng Vụ Tuần Này.
        Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.     Hội Hiền Mẫu                      Ng. Ngọc Bảo       Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8     Lê Huy Bình/Vương K. Nga      Ng. V. Cả/Trần N. Ánh              David Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ng. Thu Chung  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải   Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Ngọc Luân                       Colin Vũ; James Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.                Không có Thánh lễ
8. & 10 sáng-  Không có Thánh lễ       
         Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.  Tự nguyện                                                                         

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 27 tháng 7, 2014
Quĩ Điều Hành $2,310
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Trần Thị Tho          1,200
  2. Nguyễn Chơn Phán   200
  3. Phạm Văn Định         200
  4. Dinh Phạm (gđ. 130) 100
                Tổng cộng:    $ 1,700

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện và tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu. Số tiền đã thu được trong việc bán thức ăn tuần vừa qua là $926.  Xin chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hỗ Trợ Truyền Giáo Địa Phận.  Như đã thông báo, năm nay giáo xứ chúng ta được địa phận chính thức chỉ định giúp đỡ cho Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Viêt Nam. Được biết Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức hiện nay đang hiện diện trong nhiều giáo phận trên quê hương Việt Nam, từ Nam chí Bắc, và trong nhiều công việc hoạt động truyền giáo, xã hội và bác ái từ thiện, với sứ mệnh mở mang Nước Chúa và đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, cứu và nuôi những hài nhi bị bỏ rơi và các em mù, khuyết tật.  Tuần này, giáo xứ hân hoan chào mừng các dì dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đến thăm viếng giáo xứ và chia sẻ những hoạt động của Hội dòng.  Xin mọi người mở tấm lòng bác ái và quảng đại để giúp Hội dòng trong công việc phục vụ Chúa và tha nhân.

Thông Báo Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ. Chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Sẽ có ghi danh vào Chúa nhật tuần này sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin các thày cô vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay để chuẩn bị và chia lớp.  Xin kêu gọi mọi người có khả năng tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ. 

Cuộc Vận Động Tài Chánh: Đâm Rễ Trong Đức Tin, Tiến Lên Trong Hy Vọng. (Rooted in Faith. Forward in Hope Campaign).  Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, địa phận đã phát động cuộc vận động tài chánh cho những họat động mục vụ cần thiết trong địa phận.  Tuần này, mọi người trong địa phận, trong đó có mọi người trong giáo xứ, sẽ nhận được thư thông báo và kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động này. Số tiền chỉ định cho giáo xứ trong cuộc vận động này là $50,000.00.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ.  Gia đình nào có con em từ lớp 4 trở lên và muốn gia nhập nhóm giúp lễ, xin vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ. Sẽ có buổi picnic và tập dượt cho tất cả các em vào Thứ Năm, ngày 14 tháng 8, lúc 7 giờ tối.  Xin các bậc cha mẹ khuyến khích và tạo cơ hội cho các em. 

Ngày Thánh Mẫu.   Ngày Thánh Mẫu tại dòng Đồng công sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8. Nếu tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý!   Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 1 Thánh lễ ngày Chúa nhật vào lúc 6 giờ chiều.

Rao Hôn Phối.  Chị  Maria Tê-rê-sa Rose Hồng Đinh, con ông bà Đinh Trấn, muốn kết hôn với anh Mattheu Allen Hinds, con ông bà Brent Hinds.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, ngày 16 tháng 8, lúc 2 giờ chiều.  Ai biết anh chị này có ngăn trở gì, xin thông báo cho linh mục quản nhiệm.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....