Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Tình mẹ

Mt trong nhng yếu t ni bt ca tình yêu  và cũng là con đường dn chúng ta đến tình yêu đích thc là biết tha thứ và chp nhn nhng khác bit ca tha nhân. Nhng khác bit đó có th gm c những ưu đim ln khuyết đim. ]
"Cánh ca không bao gi khóa", đó là ta đ ca câu chuyn có tht mà văn sĩ Robert Stain đã k li.
Câu chuyn xy ra ti nước Scotland v Cristout mt cô gái quê tr. Cô ta cm thy chán chường trong cuc sng gia đình n nếp. Cô đến thưa vi cha m:


- Con không mun tin ông tri ca cha m. Con quyết đnh ra đi khi nhà.

Thế là cô b nhà ra đi. Tuy nhiên, chng bao lâu cô b người ta chê cười và rung b vì không tìm được vic làm, cô đã phi làm ngh đng l đường bán thân nuôi ming. Thi gian trôi qua, cha cô đã qua đi trong s bun chán và xu h vì đa con gái hư đn ca mình. M cô ngày mt già nua. Còn cô thì mi ngày mt sa đa trong li sng hư đn ca mình.

Sau đó bà m cũng bt tin con. Ri tin đn v cuc sng xu xa ca con gái. Bà đã đi tìm con khp thành ph. Bà đến tng nhóm cu tr vi li thnh cu:

- Làm ơn cho tôi treo tm hình này.

Ðó là tm hình ca bà đang mm cười kèm theo dòng ch: "M vn mãi yêu con. M mãi ch con. V nhà vi m đi con, con gái ca m".

Vài tháng sau đó, mt ngày n cô gái đến ch mt toán cu tr nhn ba ăn ti. Cô chng màng chi đến nhng li khuyên răn ca nhng người hu trách. Lơ đnh nhìn t thông báo cô cht nhn ra tm hình ca m cô vi hàng ch đy thương mến như nài van cô hãy tr v vi bà, cô vi đng lên xem rõ bnh và cô bt khóc.

Khi tri đã nhá nhem ti, cô quyết đnh tr v nhà nơi cô đã ra đi t lâu. V ti nhà thì tri cũng va hng sáng. Cô s hãi khép mình bên cánh ca và băn khoăn không biết phi nói li nào vi m. Nhưng ri cô quyết đnh kh gõ ca, cô nhn ra cánh ca ch khép li ch chưa khóa. Cô nghĩ chc có trm vào nhà. Lo lng, cô chy vi ti giường ng ca m và thy bà vn đang ng yên. Cô đánh thc m và thưa:

- M ơi, con đã v.

Bà vùng chi dy như không tin  mt mình. Nước mt lăn dài trên gò má đã hom hem ca bà, bà vi ôm chm ly cô con gái như s cô s vut mt. Cô gái c bình tĩnh nói vi m:

- M ơi, con lo quá, cánh ca không khóa, nên con tưởng ăn trm đã m ca đ ln vào nhà mình.

Bà m du dàng nói:

- Không phi vy đâu con. T ngày con đi thì cánh ca nhà mình chng bao gi khóa c.
* * *
Thế gii có biết bao nhng bài hát, li thơ, nhng câu ca dao, câu hò câu ví, nhng câu chuyn nói v tình m. Và đi vi người Vit Nam chúng ta thì tình m càng th hin cách đm đà và khng khít hơn, bi tình m bao gi cũng tinh tuyn, vô v li, din t gn hết tình yêu tinh ròng ca Thiên Chúa. Nhn ra tình thương ca người m đã sinh ra chúng ta, chúng ta cũng được mi gi đ sng qung đi và yêu thương hơn. Có nghĩa là tâm hn chúng ta luôn rng m đ đón nhn người khác như cánh ca phòng s không bao g đóng đ đón ch người con hoang tr v.

Mt trong nhng yếu t ni bt ca tình yêu và cũng là con đường dn chúng ta đến tình yêu đích thc là biết tha th và chp nhn nhng khác bit ca tha nhân. Nhng khác bit đó có th bao gm c nhng ưu đim ln khuyết đim, nhưng nhng ưu khuyết đim này không th nào tr thành nhng h sâu ngăn cách con người, nếu con người t do đón nhn nhng khác bit ca người khác. Biết rng đây là điu căn bn đ tiến vào thế gii ca yêu thương, nhưng cũng là đon đường cam go nht mà chúng ta phi bước qua. Nhưng chúng ta tin rng Chúa đã đi qua đon đường này ri và Ngài tiếp tc đi bước trước đ dn chúng ta đi sau, đ chúng ta gim bt thái đ dè dt và mnh dn bước đi, đ chúng ta nhìn v phía trước, bám cht vào Chúa Giêsu và phó thác nơi Ngài, vi sc mnh ca Thánh Thn Chúa, chc chn chúng ta s đt đến bến b ca tình yêu chân chính và hoa trái đích thc ca nó là lòng qung đi v tha.

Ly Chúa,
Xin dn chúng con bước theo đường li Chúa.

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/tunhan/tunhan011.htm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....