Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm A. Số 503

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed 33, 7-9. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy các kẻ gian ác.  Nếu ngôn sứ sửa dạy mà chúng không nghe thì chúng phải mắc tội.  Còn nếu ngôn sứ không sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm. Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm 13, 8-10. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các giới luật đều tóm lại trong việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình.  Đó là ý nghĩa bài thánh thư này.
Tin Mừng. Mt. 18, 25-30. Trong Tin mừng thánh Máthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu sửa lỗi cho nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện.

Đáp ca.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh Thánh tuần tới.  Ds. 21, 4-9; Pl. 2, 6-11; Ga. 3, 13-17.

Suy niệm. Vấn đề được đặt ra là sửa lỗi anh chị em. Tuy nhiên cần phải phân biệt hai trường hợp. Trường hợp của đoạn Tin Mừng này liên quan đến lỗi có hại cho cộng đoàn, khi đó vì tinh thần anh chị em trong cộng đoàn ta phải đi sửa lỗi.  Còn trường hợp thứ hai được Thánh Matthêu ghi tiếp theo sau đoạn này (Mt 18,21-35) là lỗi giữa những cá nhân với nhau. Khi đó, giải pháp là tha thứ, tha "không chỉ 7 lần mà là 70 lần 7". Vậy khi một người anh chị em làm điều gì đó sai lỗi có hại đến cộng đoàn thì Ðức Giêsu dạy ta phải sửa lỗi như thế nào? Căn bản là vẫn đối xử như "anh em". Chú ý trong đoạn Tin Mừng này, chữ "anh em" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Diễn tiến từ kín đáo đến công khai: "riêng ngươi và nó" - "đem theo một hoặc hai người nữa" - "Trình với cộng đoàn" - "Kể nó như người ngoại và người thu thuế". Mục đích sự can thiệp sửa lỗi này không phải là để kết án người anh chị em mình, mà là để thu phục, làm cho người anh chị em trở lại với cộng đoàn.   Sửa lỗi anh chị em trong đức ái không có nghĩa là dò xét bới móc, vạch lá tìm sâu, bé ít xít ra nhiều, có thái độ kiêu căng hay tự cao. Sửa lỗi anh chị em trong đức ái là ý thức rằng tôi cũng có lỗi lầm, tôi cũng đầy khuyết điểm và tôi cũng cần người khác sửa lỗi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Ðấng duy nhất "sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi".

Reflection.
Ezekiel 33:7-9In the first reading the Lord is appointing Ezekiel as the watchman over Israel. Ezekiel must listen to God's word and awaken the people from their spiritual sleep. And if Ezekiel fails to correct the wicked, God will hold the prophet responsible! Can you think of a time when you felt responsible to warn someone?  Why is the prophet's task difficult?
Romans 13: 8-10. If we had to choose a song title to fit this reading from Romans, "God's Law is Love" would be a good choice. Paul tells us that all the commandments are really summed up in one great commandment: "You shall love your neighbor as yourself." What will you do about it?  When Paul says, "your neighbor," what do you think he means? What does "as yourself" mean?
Matthew 18: 15-20One of the ways Christians show their love for one another is to offer guidance and correction. Jesus expects his disciples to be "watchers," as Ezekiel was. When a member of the community seriously sins against them, they are to speak about it to that person in private. If the sinner refuses to listen, two or three disciples are to offer correction. And if that fails, the entire community should call the sinner to repent. What is the connection between warning someone who is doing something wrong and loving them? Why is the first step "keep it between the two of you?" When someone corrects you, how does it feel? At first? Later? Do you listen? Did you change?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Mk. 5, 2-5; Mt. 1, 1-23.       2Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy
Thứ Ba.      1Cr. 6, 1-11; Lc. 6, 12-19.    Lh. Phê-rô
Thứ Tư.     1Cr. 7, 25-31; Lc. 6, 20-26.  Các lh. Mồ côi/Gđ.
Thứ Năm   1Cr. 8, 1-13; Lc. 6, 27-38.    Xin bình an/Gđ. Phạm Ng. Quyền
Thứ Sáu.    1Cr. 9, 16-27; Lc. 6, 39-42.  Lh. Tô-ma/Gđ. Bà Quế Phạm
Thứ Bảy.  5:30   Xin tạ ơn/Gđ. Bà Phép
Chúa Nhật. 10.  Lh. Giuse&Phê-rô/Gđ. David Trương

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8  Trần Ngọc Ánh/Phạm Ng. An     Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót            David Nguyễn
10.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến     Aaron Nguyễn
Dâng Lễ:    Hội Hiền Mẫu                                                 Steven Trần; Học Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng.Thanh Ban/Ng.Bạch Hồng  Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8*** Không có Thánh lễ 8 giờ sáng***
10. VũCẩm/Trần ThuHường   Ng.Thanh Ban;TrầnV.Thái; Ng.Tr.Hải   Phạm Thắng            
Dâng Lễ:    Hội Mục Vụ         Ng. Trung Trực                     Keluc Đặng&John Trần

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 31 tháng 8, 2014
Quĩ Điều Hành $2,089
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Trần Chiến Thắng     500
  2. Đoàn Kim Thoa        200
  3. Trần Minh Quân       200
  4. Trần Hoàng Long     100
  5. Ngô Viết Quảng       100
  6. Trần Quốc Hiệp       100
  7. Nguyễn Văn Phước 100
  8. Trần Văn Sinh         100
  9. Nguyễn Trị              100
  10. Bùi Gẫm                   50
          Tổng cộng:      $ 1,550

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Kỷ Niệm 25 Năm Thánh Hiến.
Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, giáo xứ sẽ cùng chung dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm thánh hiến vào Chúa nhật tuần tới, ngày 14 tháng 9, lúc 10 giờ sáng, do Đức giám mục địa phận Edward Slattery chủ tế.  Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng.  Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, tiệc mừng và văn nghệ.  Kính mời tất cả mọi người tham dự để tri ân những người đã có công xây dựng giáo xứ và nhất là tạ ơn Thiên Chúa.

Hội Hiền Mẫu.
Xin thành thật chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong ngày kính thánh Monica bổn mạng trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin chân thành cảm tạ mọi hội viên đã hy sinh tổ chức bán những món ăn để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của bà thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và tất cả mọi người cộng tác và giúp đỡ.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật này, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối, với những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em. Và có những cuộc thi có phần thưởng như thi tài năng, thi trang phục và thi lồng đèn tự làm lấy.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em.  Xin mọi người tham dự.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin cha mẹ, phụ huynh mau chóng đưa con em sang hội trường để vào lớp.  Xin dẫn dắt các em một cách cẩn thận trong sân đậu xe, và vui lòng đón con em về ngay sau khi tan lớp học. Không để các em phải chờ một mình, không người trông coi vì không được an toàn. Để tránh tai nạn và bảo đảm sự an toàn cho mọi người, xin mọi người vui lòng chú ý và tuân theo tốc độ giới hạn 5 dặm một giờ khi lái xe trong sân đậu xe,. Xin chân thành cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Xin các người đã ghi danh vào danh sách trở thành Thừa tác viên Thánh Thể hy sinh tham dự Thánh lễ ban thừa tác do Đức giám mục địa phận chủ tế, vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, lúc 12 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Cuộc Vận Động Tài Chánh Địa Phận.  
Cho đến tuần này, tổng cộng số tiền hứa và đã dâng cúng của giáo xứ cho cuộc vận động tài chánh của địa phận là $90.200. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho lòng quảng đại của  mọi người.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân tại phòng dưới hầm nhà thờ.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối muốn tham dự và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ cho đến hạn chót là ngày  21 tháng 9. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....