Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A và Lễ Các Linh Hồn_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Các Linh Hồn. Năm A. Số 511

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn. 3, 1-9.  Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan cho chúng ta biết rằng: linh hồn người công chính ở trong tay Chúa.  Và vì họ tin cậy, trung thành và sống chứng nhân cho Chúa, nên được Chúa thương cho hưởng vinh phúc với Người. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 2Cr. 5, 1-6, 10.  Cuộc sống này là tạm bợ. Quê Trời mới là chỗ ở vĩnh viễn của chúng ta. Mỗi người chúng ta được kêu gọi sống đẹp lòng Chúa để được về Quê Trời hưởng phúc.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 6, 37-40.  Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rỏ cho chúng ta biết ai tin Người thì được sống đời đời, và Người sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết, để được hưởng phước muôn đời với Người.     

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh Thánh tuần tới: Ed. 47, 1-12; 1Cr. 3, 9-17; Ga. 2, 13-22.

Suy niệm.  
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc làm tốt lành ( 2 Mcb 12-45 ). Hội Thánh dành riêng tháng 11 kêu gọi Kitô hữu dâng Thánh lễ, làm việc bố thí, bác ái, các việc lành, để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mọi Kitô hữu đều sống liên kết với nhau trong Hội Thánh bởi vì qua Bí Tích Rửa Tội, họ được làm con Chúa và con của Hội Thánh. Nên họ luôn sống kết hiệp với nhau trong tình yêu thương của Thiên Chúa và sống hiệp thông trong Thân Thể của Chúa Kitô. Kitô hữu xác tín mạnh mẽ: “Sự sống thay đổi chứ không mất đi.” Vâng, trong cùng một Giáo Hội có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này, và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi. Quả vậy, mọi Kitô hữu đều xác tín cách mạnh mẽ lời Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ được sống đời đời.”  Tháng 11, Hội Thánh dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn. Điều này, chứng tỏ lòng thương vô bờ của Hội Thánh đối với những người đã khuất, đồng thời Hội Thánh cũng thúc giục, cảnh tỉnh mỗi Kitô hữu hãy nhớ tới mình, bởi vì một ngày nào đó mình cũng sẽ qua đi như biết bao nhiêu người đã khuất bóng. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được an nghỉ muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

Reflection.
This Sunday is November 2nd, the Commemoration of All Souls. Death is certainly not a popular subject, particularly in America where we make believe that people will live forever.  However, the early Christians knew that death was part of life; a reality that people knew was always there for them. They lived preparing for the end of the world or the ends of their own worlds. Their lives were motivated by such a deep faith in God that they even looked forward to death as being an opportunity for total union with Him.  All our actions have an effect on the Body of Christ. When we are virtuous, the Body of Christ is nurtured. When we sin, the Body of Christ suffers the effects of our sins. When we pray for the souls of the faithful departed we pray that these souls may be freed from the negative impact of their sins. In simpler terms, we pray that they may be delivered from purgatory. Many members of our parish have lost loved ones. These loved ones may have died with a relationship to God (State of Grace), but may still need our prayers to be freed from the effects of their sins. The Month of All Souls is a great time for all of us to pray that our loved ones and all the faithful departed might receive the fullness of God's love.

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.       Pl. 2, 1-4; Lc. 14, 12-14.   Các Lh Thân nhân/Gđ. Toán&Loan
Thứ Ba.        Pl. 2, 5-11; Lc. 14, 14-24.  Lh. Phao-lô&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.       Pl. 2, 12-18; Lc. 14, 25-33.Các Lh. Mồ côi/Gđ. Chị Ngọc
Thứ Năm     Pl. 3, 3-8; Lc. 15, 1-10.      Lh. TNNN/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Sáu.     Pl. 3,17-4,1; Lc. 16, 1-8.    Các Lh./Gđ. Phạm B. Nghiêm
Thứ Bảy.    5:30   Lh. Đô-mi-ni-cô/Gđ. Chị Trần Hà
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Đôminicô&Têrêsa/Gđ. Đoàn Khương
                                  Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần  -   
                                  Lh. Tiền nhân/Gđ. Trần Chiểu

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.    Hội Hiền Mẫu                     Ng.Đình Chót               Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung     Trần Ngọc Ánh                             David Nguyễn
10. Vũ Cẩm/Nguyễn Thu Chung Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong          Johnny Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Minh Nhật                                                  Văn Nguyễn;Colin Vũ

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ K.Loan                 Trần Ngọc Ánh           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng.Đình Chót/Vương K.Nga        Ng. Đình Chót                           David Nguyễn
10.Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu  Trần V.Thái; Lê Thanh Xuân       Peter Nguyễn                    
Dâng Lễ:  Gđ. Ng. Quốc Oanh                                              John Trần;Paul Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 26 tháng 10, 2014
Quĩ Điều Hành $2,266 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Phạm Văn Định          300
  2. Nguyễn Văn Hinh      200
  3. Lê Văn Thuận (#217) 200
  4. Đỗ Thị Kim Oanh      100
  5. Nguyễn Văn Quí        100
  6. Nguyễn Văn Hòa       100
               Tổng cộng:      $ 1,000

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu. 
Để giúp cho quĩ xây dựng, Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 9 tháng 11.  Xin các người được mời nấu những món ăn, hy sinh giúp đỡ và hợp tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn.

Chân Thành Phân Ưu.
Anh Giuse Danh Kenny Quách, con bà Bùi Gẫm, vừa qua đời.  Giáo xứ chân thành phân ưu cùng bà, người vợ là chị Thang Hương và mọi người thân bằng quyến thuộc.  Nguyện cho linh hồn Giuse được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.  Sẽ có 2 buổi cầu nguyện vào chiều Thứ Bảy lúc 8 giờ tối và 7 giờ tối Chúa nhật, tại nhà quàn Advantage. (31 và giữa đường Garnet và Mingo) Thánh lễ An táng sẽ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu.
Xin mời quí phụ huynh, cha mẹ các em trong lớp giáo lý khai tâm, vui lòng đến tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 9, để biết chi tiết cần thiết giúp các em lãnh nhận các Bí tích, và chuẩn bị cho nghi thức dâng tiến.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin cám ơn tất cả mọi người, quí vị trong hội đồng mục vụ, quí chị trong ban ẩm thực, các em trong nhóm Humble Bees và Kinh thánh, đã giúp đỡ mọi công việc trong việc tổ chức Hội chợ Mùa Thu vừa qua. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành.

Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước và có thể cho biết rõ ngày muốn xin. 

Ca Đoàn. 
Để chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi chiều Chúa nhật từ 2 đến 4:30PM, bắt đầu từ CN tuần này (2/11/14). Kính mời tất cả ca viên của 3 ca đoàn (5:30 chiều thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng CN) đến tập hát đông đủ.  Ca đoàn cũng xin kính mời các anh chị trong giáo xứ cùng tham gia tập hát, để chung lời ca ngợi khen con Chúa giáng trần.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Trần Thanh Hiền: 918-289-5035.

Cảm Tạ.
Gia đình ông Lê Quế và các con, cháu chân thành cảm tạ linh mục cựu quản nhiệm Lê Viết Hoàng, linh mục chánh xứ, quí sơ, các đoàn thể và mọi người đã đến cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và tiễn đưa bà Maria Bùi Thị Quý đến nơi an nghỉ.  Xin tri ân và xin Thiên Chúa ban ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 18 đến 21 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Văn Trọng hướng dẫn.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Nhạc Hội Gây Quĩ Mùa Thu
Với mục đích gây quĩ cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội mùa Thu vào ngày 15 tháng 11.  Đặc biệt, sẽ có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Duy Trường, Hoàng Tuấn Việt và Lê Nhung, với sự trình diễn của ban nhạc Black Diamond.  Và sẽ bán những món ăn thật hấp dẫn. Xin mọi người quảng cáo và mua vé ủng hộ ở cuối nhà thờ, tại chợ Quê Hương, hay liên lạc với chị Hường (918-808-9606) và anh Trực (918-607-2739).  Xin chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....