Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô.
Năm A. Số 512
 
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ed. 47, 1-12. Ngôn sứ Ezekiel nói cho dân một mạc khải phấn khởi, vui mừng và hy vọng, là được đi xem điện thờ mới trong tương lai. Từ bên dưới thềm của đền thờ có nước phun xuống vùng hoang vu, làm cho nước ở đây hóa lành và chất chứa nguồn sống cho mọi người.
Bài đọc 2. 1Cr. 3, 9-17. Trong bài đọc này, thánh Phaolô nhắn nhủ: chúng ta chính là đến thờ của Chúa Thiên Chúa và có Chúa Thánh Thần đang ngự.  Do đó, chúng ta cố gắng gìn giữ tâm hồn thanh sạch để xứng đáng là đền thờ của Chúa.
Tin Mừng. Ga. 2, 13-22.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xua đuổi tất cả những sự ô uế trong thành Giêrasalem, là đền thờ của Thiên Chúa, ngụ ý nói đến chính thân thể của Người từ cõi chết sống lại.

Đáp ca. Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng,
làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao.

Kinh Thánh Tuần Tới: Cn. 31, 10-31; 1Tx. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30. 

Suy niệm. Trong Thánh lễ kỷ niệm cung hiến Ðền Thờ Latêranô hôm nay, Hội Thánh không dừng lại ở việc tưởng niệm một lịch sử đã qua đi từ lâu. Nhưng qua việc tưởng niệm này, Hội Thánh muốn chúng ta hướng tới sự tôn thờ một Ngôi Ðền Thờ cao trọng, và vượt trên mọi ngôi đền thờ, dù theo nghĩa hiện thực hoặc tinh thần, đều chỉ tìm thấy ý nghĩa của mình nơi Ngôi Ðền Thờ ấy. Ðó chính là Ngôi Ðền Thờ mang tên Giêsu Kitô. Vì chỉ có Chúa Giê-su Kitô mới là Ðền Thờ đích thực như chính Người đã ám chỉ về mình trong bài Tin Mừng hôm nay: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi. Nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại". Và lời này được thánh Gioan Tông đồ giải thích ở cuối bài Tin Mừng: "Ðền Thờ Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người".  Hội Thánh là Thân Thể Chúa Ki-tô và chính là đền thờ của Thiên Chúa, mỗi Kitô hữu là những viên gạch sống động đắp xây ngôi Ðền Thờ Hội Thánh.   Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những ngôi đền thờ sống động, để cùng nhau xây nên một ngôi đền thánh vinh hiển là Hội Thánh của Chúa, và “Đền Thờ Hội Thánh Giáo Xứ”. Xin cho chúng con biết cho đi chính bản thân để phụng sự Chúa và phục vụ con người. Chỉ có cho đi trong tinh thần tự hủy, chúng con mới có thể làm rạng danh Chúa và xứng là những ngôi đền thờ có Chúa ngự. Hay nói cho đúng, chỉ khi nào có Chúa ngự, con người chúng con mới xứng đáng gọi là đền thờ. Chúng ta hãy tử hỏi: Chúng ta đã thực sự cư xử với nhau như những người con của gia đình giáo xứ hay chưa? Chúng ta có chu toàn những trách nhiện là một phần tử trong gia đình giáo xứ không?

Reflection.
Ezeckiel 47:1-2, 8-9, 12.  Today's first reading offers a beautiful picture of abundant water flowing from the temple, restoring fertility to the arid ground. It symbolizes a return to the original beauty and abundance of the first paradise described in the Book of Genesis. What are some of the life-giving streams that have made your faith come alive? How will you continue to draw life from these streams?
1Corinthians 3:9c-11,16-17. Paul and all others who are called to the service of the Gospel are to build upon this sure foundation, Jeuss. Only then will the living temple which is the Church remain a vital and authentic witness to the good news of salvation and to the presence of the God which gives it life, meaning, and purpose. What do you put your faith in? Money? Friends? That will give you an indication of how much it's a "sure foundation." What would you say enables you to have a sure foundation in your life?
John 2:13-22.  Today's Gospel presents a rare picture of Jesus expressing his anger at the misuse of the Temple. Merchants had turned the house of prayer into a marketplace for buying and selling. Jesus overturned their money tables and drove them out of the Temple.  Jesus' reaction helps us to realize how easily we can get our priorities mixed up. Who or what helps you when you find your priorities mixed up? How can we keep bad habits from gaining a foothold in our lives? When does anger seem justified? When is anger not justified?

Ý Lễ Chỉ Trong Tuần    
Thứ Hai.    Lh.Đaminh&Maria/Gđ.Sinh&Thúy   -     Lh. Maria/Gđ. Đỗ X. Tuyển    
Thứ Ba.      Lh.Giuse&Maria/Gđ.Đỗ Th.Lương   -      Lh. Giuse/Gđ. Chị Trần Hà   
Thứ Tư.     Lh.TN và mồ côi   -    Lh. Tổ tiên nội ngoại/Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn     
Thứ Năm.  Lh.Ôbà&cha mẹ/Gđ. Tulsa   -   Lh. Tổ tiên nội ngoại/Gđ. #78 
Thứ Sáu.   Các Lh. Nội& ngoại      -      Các Lh./Gđ. Jos. Chương    
Thứ Bảy  . Lh.Gm.Giuse&Lm.Phaolô/Gđ. Vĩnh&Loan. – Các Lh.TTNN/Ng.Đ.Chót
Chúa Nhật.   Lh.Gioan&Maria/Gđ.Ng.Tr.Long  -  Lh. Phao-lô/Gđ. Hải&Thu Hà
                       Lh. Đôminicô&Maria/Gđ. Đoàn Khương
                  
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ K.Loan                 Trần Ngọc Ánh           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Đình Chót/Vương K.Nga       Ng. Đình Chót                           David Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu Trần V.Thái; Lê Thanh Xuân       Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Quốc Oanh                                              John Trần;Paul Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng.Đình Chót/Ng.Bạch Hồng  Ng. Trung Trực         Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Va7n Cả/Phạm Ng. An          Vũ Đình Hiệu                             David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân   Ng.Trường Giang;Ng.Tr. Hải    Aaron Nguyễn                          
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Tuấn Paul                              Tyler Thiện Hoàng; Thomas Ng. 

Tài Chánh.   Lễ Các Thánh và Chúa nhật, ngày 2 tháng 11, 2014
Quĩ Điều Hành $3,191 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
 1. Đinh Tiến Chương&Nancy (TX) 500
 2. Lưu Văn Hiển                               500
 3. Nguyễn Hưng Thịnh                     500
 4. Ẩn danh                                        500
 5. Trần Thu (#180)                           100
 6. Nguyễn Đình Chót                       100
 7. Nguyễn Hồng Diệp                      100
 8. Đỗ Cẩn                                         100
 9. Trần Long&Hồng                        100
 10. Bùi Gẫm                                        50
 11. Trần Thị Huyền                             20
                             Tổng cộng:          $ 2,570

Chào Mừng.   Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu. 
Để giúp cho quĩ xây dựng, Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn những người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn, trong tinh thần hợp tác với hội để xây dựng giáo xứ. Xin mọi người mua ủng hộ.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu.  
Xin quí phụ huynh, cha mẹ các em trong lớp giáo lý khai tâm, vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần hôm nay, để biết chi tiết cần thiết giúp các em lãnh nhận các Bí tích, và chuẩn bị cho nghi thức dâng tiến.

Nhạc Hội Gây Quĩ Mùa Thu.   
Xin chú ý! Đêm nhạc hội mùa Thu sẽ được tổ chức vào tối Thứ Bảy tuần này, ngày 15 tháng 11, lúc 6 giờ 30.  Đặc biệt, có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Duy Trường, Hoàng Tuấn Việt và Lê Nhung, với sự trình diễn của ban nhạc Black Diamond.  Và sẽ bán những món ăn thật hấp dẫn và nóng hổi. Xin mọi người mua vé ủng hộ ở cuối nhà thờ, tại chợ Quê Hương, hay liên lạc với chị Hường (918-808-9606) và anh Trực (918-607-2739).  Xin chân thành kính mời.

Ca Đoàn.
Để chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi chiều Chúa nhật từ 2 đến 4:30PM, bắt đầu từ CN tuần này (2/11/14). Kính mời tất cả ca viên của 3 ca đoàn (5:30 chiều thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng CN) đến tập hát đông đủ.  Ca đoàn cũng xin kính mời các anh chị trong giáo xứ cùng tham gia tập hát, để chung lời ca ngợi khen con Chúa giáng trần.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Trần Thanh Hiền: 918-289-5035.

Lớp Dự Bị Thêm Sức.
Nhân dịp lễ Tạ ơn sắp tới, các em học sinh trong lớp dự bị lãnh nhận Bí tíchThêm Sức, sẽ tình nguyện phục vụ phân phát thức ăn trong bữa ăn đặc biệt cho những người nghèo tại địa phương, tại cơ quan Bác ái địa phận, vào sáng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11.  Do đó, để hỗ trợ bữa ăn này, xin kêu gọi người trong giáo xứ tuần sau (16/11) khi đi lễ, mỗi gia đình đem theo 1 túi xách các thức ăn hộp, để phụ với chương trình phân phối bửa ăn của các em, và sẽ được phân phát cho những người nghèo tại Tulsa và vùng phụ cận.  Xin mọi người quảng đại.

Ơn Gọi Nữ Tu.
Dòng nữ thánh Bê-nê-đíc-tô, tu viện Thánh Giuse, địa chỉ 2200 S. Lewis, (ngã tư đường Lewis và 15) Tulsa, OK 74114, sẽ tổ chức “Một Ngày Cảm Nghiệm” cho các phụ nữ độc thân tuổi từ 18 đến 36, từ 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 đến 6 giờ chiều ngày hôm sau. Trong thời gian 24 tiếng, các người tham dự sẽ cùng sinh hoạt với các nữ tu trong dòng như dự những buổi cầu nguyện và làm những công tác bác ái từ thiện. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Sr. Catherine Martinez, OSB, số điện thoại: 918-746-4203, hay E-mail: srcatherine@stjosephmonastery.org.  Trang web: www.stjosephmonastery.org.

Cựu Học Sinh Đại Học Oklahoma State (OSU).
Giáo xứ thánh Gioan Đại học OSU sẽ mừng 50 năm thành lập vào Tháng Năm, 2015.  Nếu cựu sinh viên trường đại học OSU nào muốn biết những chi tiết, hay muốn giúp đỡ và tham gia vào kế hoạch tổ chức ngày mừng, xin liên lạc với linh mục Stuart Crevcoure, chính xứ, e-mail: st.johncatholic@okstate.edu hay gởi tên và chi tiết cá nhân về địa chỉ: St. John University Parish, 201 N. Knoblock St., Stillwater, OK 74075.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....