Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên Năm A. Số 513

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cn. 31,10-31. Sách Châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền gương mẫu, đảm đang, biết yêu thương, chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu, quảng đại, giúp đỡ những người túng thiếu. Đó là nội dung bài đọc này. 
Bài đọc 2. 1Tx. 5,1-6.  Trong thư gởi người Thê xa lô ni ca, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không được mê ngủ trong tội lỗi, lầm lạc, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận của một Kitô hữu và sống tiết độ.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 25,14-30.  Tin mừng chứa đựng một dụ ngôn về việc Thiên Chúa giao cho mỗi người nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đỡ kẻ khác.  Và Thiên Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không.     

Đáp ca. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới. Ed. 34, 11-17; 1Cr. 15, 20-28; Mt. 25, 31-46.  

Suy Niệm. Dụ ngôn về các nén bạc trong Tin mừng hôm nay kêu gọi và giúp mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa về bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người Kitô hữu. Dụ ngôn đặc biệt gợi cho các cộng đoàn Kitô hữu thời xưa đang mòn mỏi chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đang lúc chờ đợi có lẽ các thành viên trong cộng đoàn đã bị “mê ngủ vì cám dỗ”, chú trọng vào lề luật cách máy móc, hình thức bề ngoài và hoàn toàn sợ hãi. Thánh Matthêu kể dụ ngôn này nối kết chặt chẽ với dụ ngôn mười trinh nữ vào ngày tận thế, biến dụ ngôn này thành dụ ngôn về sự tỉnh thức trong trung tín  khi chờ đợi ngày Chúa đến. Thiên Chúa dù có trở lại chậm trễ, chúng ta phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng, và cầu nguyện vì Chúa sẽ xét xử chúng ta về cách sống trong trách nhiệm và bổn phận. Con người có được vào Nước Trời hay không tất cả đều tùy thuộc vào cách sống, vào thái độ chúng ta xử dụng ơn lành của Chúa ban. Tin Chúa, giữ đạo, mang danh hiệu Kitô hữu chưa đủ để vào Nước Trời, nhưng vừa phải lắng nghe, thực hành lời Chúa, có lòng yêu thương, quảng đại, tha thứ, khiêm nhường và sống trung tín, hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó.

Reflection.
Proverbs 31:10-13,19-20, 30-31. The woman in today's reading is described as a treasure. She has chosen to use her considerable talents as a wife. She is creative and has a head for business. She cares not only for her family but also for the needy whom she serves. She honors the Lord and is honored in turn by those who know her. Her beauty comes from within, because her spirit is focused on God. In her wisdom, she brings goodness to her husband. What makes a person worthy? What are some accomplishments of the woman in the reading? How does the writer describe this woman's care for the poor? Do your "works" praise you?
1 Thessalonians 5,1-6. In today's second reading, St. Paul is sounding the alarm to wake up those Christians who are forgetting to act as "children of the light" right now. Paul says that they have to be awake and be prepared for the Lord's coming at the end of time. What does the "day of the Lord" mean? Is this day expected or unexpected? Why? How do you think we can become "children of the light?" When is one in darkness?
Matthew 25:14-30 or 25:14-15, 19-21. In today’s Gospel, each of the three servants receives a certain amount of money from the master. The first two servants use their gift wisely and increase their master's investment. But the third servant, out of fear and lack of self-confidence, buries the money. When the master returns, that servant has nothing to offer him but the small amount received in the first place.  When God gives talents and blessings, what does he expect? What does it mean to "settle accounts?

Ý Lễ Chỉ Trong Tuần    
Thứ Hai.    Lh. Phaolô/Gđ. 78 – Lh. Antôn/Gđ. Bà Tư
Thứ Ba.      Lh.Giuse Ng. M Sơn  - Lh.Cha mẹ NN/Gđ. Nguyễn Vĩnh&Loan
Thứ Tư.     Các Lh. Mồ côi/Gđ. Toán&Loan – Các Lh. NN/Gđ. Hải&Thu Hà
Thứ Năm.  Các Lh. Mồ côi  - Các Lh.ACEC/Gđ.Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Sáu.   Tạ ơn ĐMẹ/Gđ. Bà Huỳnh Nhiều- Lh. Simon/Gđ. Trần T. Hà
Thứ Bảy. Lh. Phêrô&Maria/Gđ. Bà Tư  -  Các Lh. Tiền nhân NN/Gđ.Hiền&Hương
Chúa Nhật. Lh.Đôm&Têrêsa/Gđ. Đoàn Khương – Lh. Ôbà TT/Gđ. Long&Lưu 
                     Lh. Batô..&Inê/Gđ. Đinh Trấn -  Lh.Phêrô&Mađalêna/Gđ.Ánh&Minh                     
                  
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Ng.Bạch Hồng  Ng. Trung Trực         Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8.  Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An            Vũ Đình Hiệu                             David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân   Ng.Trường Giang;Ng.Tr. Hải    Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Tuấn Paul                               Tyler Thiện Hoàng; Thomas Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Trần Ng.Ánh/Phạm Liên         Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp         Ng. Văn Cả                                 David Nguyễn
10.    Hội Đồng Mục Vụ                  Phạm V.Tiến; Ng.Thanh Ban            Liêm Trần              
Dâng Lễ:  Hội đồng mục vụ                                          Randy Trần;Quốc Anh Đặng

Tài Chánh.   Chúa nhật, ngày 9 tháng 11, 2014
Quĩ Điều Hành $2,144
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Trương David                200
  2. Phạm Đinh (#130)         100
  3. Lưu Thanh Trúc&Hằng 100
                      Tổng cộng      $ 400

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.  
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, và để giúp cho quĩ xây dựng, Hội đã thu được số tiền là $1,359 USD.  Xin chân thành cám ơn những người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thư Minh Chứng Của Tòa Giám Mục.
Theo thông tư của tòa giám mục địa phận, kể từ nay các linh mục dòng hay triều ngoài địa phận, muốn đến dâng Thánh lễ đồng tế trong các Thánh lễ hôn nhân, an táng, chịu lễ lần đầu, giải tội hay các mục vụ khác tại giáo xứ, phải gởi thư minh chứng của tòa giám mục hay của bề trên dòng tu của mình, cho tòa giám mục địa phận Tulsa để duyệt xét, và sau đó sẽ chuyển cho linh mục chính xứ. 

Chân Thành Phân Ưu.
Ông Gioan Nguyễn Bá Tước và Phaolô Nguyễn Ngọc Diệp đã qua đời và đã được an táng trong tuần vừa qua.  Giáo xứ gởi lời phân ưu chân thành đến hai gia đình tang quyến và mọi người thân bằng quyến thuộc.  Xin cho hai linh hồn Gioan và Phaolô chóng được hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên đàng.

Lớp Dự Bị Thêm Sức.
Thứ Bảy (11/22/14) tuần này, Nhóm Humble Bee và các em trong lớp dự bị Thêm Sức sẽ làm công tác tại Cơ Quan Bác Ái Công Giáo, giúp phân phối thức ăn Thanksgiving cho các gia đình nghèo, từ 11 giờ sáng đến 1:30 chiều.  Các em sẽ tập trung tại nhà thờ và khởi hành lúc 10:30 sáng. Xin qúy phụ huynh giúp đưa đón các em đến và về từ nhà thờ giáo xứ

Xin Chú Ý!
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.  Tuyệt đối không xử dụng điện thoại, hay chơi những máy điện tử trong nhà thờ, không mang thức ăn hay nước uống vào nhà thờ.  Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý gìn giữ con em nhỏ không xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự động nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm nơi Chúa ngự và sự cộng tác của mọi người. 

Thánh Lễ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).
Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 là lễ Tạ Ơn. Thánh lễ trong ngày này sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai đi tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: đậu, bắp, cà rốt, thịt heo, thịt bò, thịt gà v.v..(canned food items), hay mì gói, để dâng trong Thánh lễ.  Những thức ăn này, sau đó, sẽ được mang tới những cơ quan giúp những người nghèo, thiếu thốn tại thành phố Tulsa trong dịp lễ. Xin cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Cựu Học Sinh Đại Học Oklahoma State (OSU).  
Giáo xứ thánh Gioan Đại học OSU sẽ mừng 50 năm thành lập vào Tháng Năm, 2015.  Nếu cựu sinh viên trường đại học OSU nào muốn biết những chi tiết, hay muốn giúp đỡ và tham gia vào kế hoạch tổ chức ngày mừng, xin liên lạc với linh mục Stuart Crevcoure, chính xứ, e-mail: st.johncatholic@okstate.edu hay gởi tên và chi tiết cá nhân về địa chỉ: St. John University Parish, 201 N. Knoblock St., Stillwater, OK 74075.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....