Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm B_2014

Tờ Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. Số 515

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 40, 1-11.  Trong bài đọc 1 này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo tin Thiên Chúa sẽ đến cứu dân Người.  Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên.  Và Người sai Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.
Bài đọc 2. 2Pt. 3, 8-14.  Thánh Phêrô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu mọi người như lời Chúa hứa, nhưng Người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin mừng. Mc. 1, 1-8. Tin mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền Hô được Thiên Chúa sai đi trước dọn đường cho Người đến như đã tiên báo.  Để chu toàn sứ mạng đó, thánh nhân sống khắc khổ, đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, dọn đường để đón rước Chúa đến.

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Kinh Thánh tuần tới:  Is. 61, 1-11; 1Th. 5, 16-24; Ga. 1, 6-28.

Suy Niệm.  Trong bài Tin mừng, thánh Mátcô nhắc lại lời tiên tri Isaia đã nói về vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế đi trước để dọn đường cho Người: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” Dọn đường, là tâm hồn hay là cuộc sống, đón Chúa bằng cách nào? Nhiều chúng ta hiểu nghĩa bóng của các từ "thung lũng", "núi đồi", "khúc quanh co". Những từ này ám chỉ cuộc sống hay cách sống không phù hợp hoặc đối nghịch với tinh thần Tin mừng của Chúa, hay giáo huấn của Giáo hội.  "Thung lũng" là những đam mê lạc thú, tham lam và ích kỷ; "Núi đồi" là những sự kiêu căng, ngạo mạn và tự cao; "Khúc quanh co" là những sự gian dối, không trung thực hay giả hình; "Đường lồi lõm" là cuộc sống lười biếng, lạnh nhạt, bề ngoài, thiếu tin - cậy - mến đối với Thiên Chúa, thiếu bác-ái-yêu-thương đối với tha nhân, thiếu tinh thần hiệp nhất, quảng đại và phục vu, hy sinh.  Có nhiều cách dọn đường đón Chúa. Mỗi ngày trong tuần, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho một tâm hồn khó nghèo, đơn sơ, trong sạch, khiêm nhường, chân thật và sốt mến để Chúa đến ngự trong tâm hồn. Mỗi ngày trong tuần, chúng ta thực hiện một số việc hy sinh, bỏ mình, phục vụ, yêu thương bác ái và quảng đại để tâm hồn, cuộc sống một cách tốt đẹp hơn đón Chúa.

Reflection. 
Isaiah 40:1-5, 9-11. In this reading we hear the words of comfort and hope to the people in a time of great sorrow: "Comfort, give comfort to my people." The prophet Isaiah tells the people to look up; the Messiah is coming: "Prepare the way of the Lord!" John the Baptist will use these same words in today's gospel to announce his mission. How will we receive the Messiah, Jesus Christ, who comes in God's name to comfort and speak tenderly to us? What can we do to welcome him into our lives?
2 Peter 3:8-14.  In this reading, the author was instructing believers who expected the second coming of Christ to take place right away and were troubled that it was delayed. The task of the Christian is to live a life of patience, generosity, and conversion until God comes at the end of time. We wish to make straight and smooth everything in our lives—our selfishness and pride, our impatience and meanness, our laziness and indifference—whatever blocks the way of the Lord.  What does it mean to live a life of conversion? In what ways can we bring about our own conversion?
 Mark 1:1-8. In this gospel reading, Mark introduces John the Baptist as the messenger of the Messiah, sent by God to prepare his path. John preaches a baptism of repentance and the forgiveness of sins in the desert by the River Jordan. The coming Messiah will baptize with the Holy Spirit. He is mightier than John or any of the prophets before him. Why does Mark’s gospel begin with the story of John the Baptist? Where did he preach and baptize? Describe John’s ministry? What does the last verse of John’s gospel mean when it says, "I have baptized you with water, he will baptize you in the Holy Spirit?"

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.     Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.   Lh. Phê-rô – Lh. Vinh sơn
Thứ Ba.      Is. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14.    Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.      Is. 40, 25-31; Mt. 11, 28-30.  Lh. Tiền nhân NN/Gđ. Võ Th. Vi
Thứ Năm.   Is. 41, 13-20; Mt. 11, 11-15.  Các Lh. mồ côi&Tạ ơn/Gđ. Ôbà Cao
Thứ Sáu.    Is. 48, 17-19; Mt. 11, 16-19.  Lh. Gioan Bao.Mađalêna/Gđ. Trần C.Hồi
Thứ Bảy.    2Lh. Maria/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
Chúa Nhật. Lh. Gioan/Gđ. Bà Ng. Bá Tước – Lh. Maria/Gđ. Vũ D. Lương  
                     Lh. Giuse/Gđ. Ngô V. Quảng
                  
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                          Vũ Đình Hiệu           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga        Ng. Đình Chót       
10. Ng.ThanhBan/NgôThủy Tiên   LêThanh Xuân/Ng.Trường Giang  Johnny Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Đoàn Hùng Phi                                           Nathan Ng.&Tyler Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn   Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ng. An       Ng. Văn Cả                  Hào Đặng;Phạm Thắng         
10. Phạm V. Tiến/Đỗ Thu Hương     Ng. Trung Hải;Ng. Th. Ban        Peter Nguyễn                 
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Phi                                                    Huy Ngô;Alan Lưu

Tài Chánh. Thứ Năm Lễ Tạ Ơn (27/11) và Chúa nhật, ngày 30 tháng 11, 2014
Quĩ Điều Hành $2,715
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Mỹ Hạnh Hannah 1,000
  2. Nguyễn Minh Tuấn               600
  3. Nguyễn Văn Bửu                  500
  4. Nguyễn Văn Hướng              500
  5. Trần Cộng Đồng                   300
  6. Nguyễn Tiến Mạnh               200
  7. Phạm Văn Tiến                     200
  8. Phạm Định                            100
  9. Nguyễn Văn Cường              100
  10. Nguyễn Văn Phước              100
                   Tổng cộng:            $ 3,600

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để tổ chức tuần tĩnh tâm cho chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại. Số tiền đã xin được tuần vừa qua là $866.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 8 tháng 12, mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Sau Thánh lễ 10 giờ, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường, vào các lớp học.  Xin vui lòng đón các em về vào lúc 2 giờ trưa.  Khi đưa đón, xin đậu vào chỗ đậu xe và vào cửa hội trường dẫn các em ra xe.  Vì lý do an toàn và lưu thông, tuyệt đối không ngồi trên xe gọi các em chạy ra, hay đón các em trong lối ra vào.
Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn chủ nhân công ty Burggraf, qua sự liên lạc của ông phó chủ tịch Nguyễn Trung Hải, hàng năm đã cung cấp những thùng rác lớn để ở phía sau hội trường.  Đây là sự giúp đỡ rất đặc biệt của công ty dành cho giáo xứ, để xử dụng vào những dịp lễ lớn như mừng Tết Nguyên Đán, hay vào những công tác như gói bánh và làm lá.  Xin Thiên Chúa trả công.

Bao Thư Dâng Cúng & Lịch Phụng Vụ. 
Xin các gia đình vui lòng lấy bao thư dâng cúng cho năm 2015 tại cuối nhà thờ. Và lịch phụng vụ 2015 cũng sẽ được phát ra miễn phí. Mỗi gia đình xin chỉ lấy 1 cuốn. Chân thành cám ơn ông bà chủ tiệm chợ Quê Hương đã bảo trợ tài chánh cho lịch phụng vụ hàng năm.  Xin Thiên Chúa trả công.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Để chuẩn bị tâm hồn mừng sinh nhật của Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, giáo xứ sẽ có tuần tĩnh tâm trong mùa Vọng sắp tới, bắt đầu từ chiều Thứ Năm, ngày 18 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Văn Trọng hướng dẫn. Linh mục Phạm Văn Trọng, Tổng giáo phận Sài gòn, là cựu giảng sư Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn. Dạy thần học tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài gòn. Đã du học tại đại học Lên Trời ở Thái lan, và đang theo học chương trình tiến sĩ thần học tại Đại học Thần Học Dòng Tên tại Berkeley, CA, Hoa Kỳ.   Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công ăn việc làm để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu (18&19 tháng 12) 
  7:15 tối- Thánh lễ. -  8 giờ tối: tĩnh tâm.
Thứ Bảy:        9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm . 
12 giờ trưa-  Ăn trưa miễn phí. 
                        12 giờ 45 đến 2 giờ trưa: tĩnh tâm.
                        5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng  – 8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật:    8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.    
                        2 giờ 30:  Nghi thức thống hối và xưng tội.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....