Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm B. Số 523

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh tuần này
Bài đọc 1.  Go. 3, 1-10.  Bài đọc này thuật lại câu chuyện dân thành Ni-ni-vê phạm tội và Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi họ sám hối ăn năn.  Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha.
Bài đọc 2.  1Cr. 7, 29-31.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không vì thời giờ chóng qua.  Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách sống kết hợp với Chúa. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau này.
Tin Mừng.  Mc. 1, 14-20.  Sau khi được Gioan Tiền hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin mừng.  Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người.  Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin chỉ bảo con về lối bước của Ngài.

Kinh Thánh tuần tới:  Ðnl. 18, 15-20; 1Cr. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.

Suy Niệm. Chúa Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Chúa kêu gọi các ông: “Hãy theo Ta” để cùng với Người đem Tin Mừng đến cho toàn thế giới. Bốn môn đệ, bốn tông đồ đầu tiên ấy đều là những người chài lưới, và đang hành nghề trên biển hồ Galilê. Nghe tiếng Chúa kêu gọi, các ông đáp lại ngay và sẵn sàng từ bỏ mọi sự.  Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành những Kitô hữu, môn đệ của Chúa, và được Chúa mời gọi theo Chúa để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt, biết sống tốt đẹp, nêu gương sáng cho mọi người, trước tiên cho những người thân yêu trong gia đình bằng đời sống hòa thuận yêu thương nhau, hạnh phúc trong tình yêu mến Chúa và yêu mến nhau, rồi từ đó lan tỏa cho những người chung quanh. Xin cho đời sống trung thành với đức tin, với lời Chúa và sống tốt lành, gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ của Chúa Amen.

Reflection.
Jonah 3:1-5,10.  God sent the prophet Jonah to the people of the pagan city of Nineveh. The people of Nineveh were doing many sinful things, and Jonah warned them of God's anger. The people listened to Jonah. They turned from their evil ways, believed in God, fasted, and did penance. Because of their change of heart, God spared them. Who are the people in today's world that help us to turn away from sin and evil behavior?
1 Corinthians 7:29-31. In this reading Saint Paul reminds the people of Corinth that our world is not a lasting home. By this he means that Christ will come again in glory. Until he comes again, we are to do our best to live good lives and to care for the needs of others. When we do these things, we are always ready to meet Christ. Preparing for God's Kingdom should always be a top priority for Christians. Why is it important to live each day as a preparation for God's Kingdom? How do we do that?
Mark 1:14-20. Today's gospel reading recounts how Jesus calls his first disciples Simon and Andrew, James and John. His herald, John the Baptist, has been put in prison. Jesus urgently calls people to repent and believe in the good news. Like the Ninevites in the first reading, the four fishermen immediately respond to God's call. They leave their boats and their nets in order to follow Jesus right on the spot. "I will make you fishers of men," Jesus promises his new disciples. They take his words to heart and make following him their first priority in life. What does Jesus call his first disciples and us to do? Are there things that might prevent us from hearing Jesus' urgent call? What are they?  Who or what can help us to put following Jesus first in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.      Dt. 9, 15-28; Mc. 3, 22-30.   Thánh lễ 8 giờ sáng. Bằng an/Bà Lam Trần
Thứ Ba.       Dt. 10, 1-10;  Mc. 3, 31-35.  Thánh lễ 8 giờ sáng. Xin tạ ơn/Sơ Hồng
Thứ Tư.      Dt. 10, 11-18; Mc. 4, 1-20.    Lh. Maria-ngày giỗ/Gđ. Chị Thanh
Thứ Năm.   Dt. 10, 19-25; Mc. 4, 21-25.  Xin bình an/Gđ. Anh Thắng
Thứ Sáu.    Dt. 10, 32-39; Mc. 4, 26-34.  Lh. An-tôn&Gioan Bao/Gđ. Bà Jackie
Thứ Bảy.      5:30    Lh. Các dì đã qua đời/Sơ Hồng
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Anna&Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn     Trần Ngọc Ánh           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót            
10. Cẩm Vũ/Ngô Thủy Tiên                 Phạm V. Tiến;Lê Đình Phong         Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Phương&Nhung                                      Randy Trần;Johnathan Ng 

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ K. Loan       Ng. Trung Trực            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8.  Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An         Vũ Đình Hiệu                      
10. Lê Thanh Phong;Đỗ Thu Hương  Trần V. Thái; Phạm  V. Tiến         Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng.Đình Phương&Trang                                       Paul &Joseph Nguyễn                     

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 1, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,165
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Thái Robert Diệp            1,500
  2. Nguyễn Ngọc Bảo&Hồng 300
  3. Lê Đình Phong                    50
  4. Vũ Đình Hiệu                      50
               Tổng cộng:            $ 1,900

Chào Mừng.  Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Hai Và Thứ Ba.
Xin chú ý! Vì linh mục quản nhiệm sẽ tham dự buổi thường huấn hàng năm của địa phận nên Thánh lễ Thứ Hai và Thứ Ba tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Hội Hiền Mẫu.  Trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $857 cho quĩ xây dựng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn cộng tác với hội.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  

Chúc Bình An Trong Thánh Lễ. Theo bộ y tế địa phương cho biết bệnh cảm cúm đang lên cao, một số người đã thiệt mạng. Để tránh tình trạng lây lan, trong nghi thức chúc bình an trong Thánh lễ mọi người nên cúi đầu, thay vì bắt tay.

Sách Hôn Nhân & Gia Đình Tiếng Việt.
Để chuẩn bị cho đại hội về gia đình sẽ được tổ chức tại thành phố Philadelphia vào Tháng Chín sắp tới, và có sự hiện diện của Đức thánh cha Phan-xi-cô, Liên đoàn Công giáo Việt Nam ở Hoa kỳ sẽ phát hành một cuốn sách về hôn nhân và gia đình, gồm nhiều bài viết rất phong phú về đời sống gia đình Công Giáo Việt Nam, với nội dung sâu sắc và thực tế trong đời sống xã hội hiện nay; thần học thánh kinh, đời sống luân lý, tâm lý xã hội và truyền thông, tín lý, luân lý, linh đạo Công Giáo, Giáo luật, và do nhiều tác giả viết.  Sách có 500 trang, và vì chủ trương vô vị lợi chỉ bán với giá 5 đô la một cuốn cho tiền in mà thôi.  Nếu ai muốn mua, xin ghi tên và số điện thoại vào danh sách để ở cuối nhà thờ.

Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu mời mọi người ủng hộ mua vé số mừng xuân mới đã được gởi tới tất cả gia đình. Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo, để ban tổ chức chuẩn bị. Đến nay đã có 54 gia đình mua vé.  Hội đồng mục vụ sẽ bán vé số sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới, được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 2.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói BánhChương trình gói bánh năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết Nguyên Đán như những năm trước, và được ấn định sau đây:  
  • Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 2, 2015.  Chương trình và công việc như sau: Thứ Tư- ngâm gạo, ngâm lá lúc 4 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt; 6 giờ chiều nấu đậu, lau lá.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật. 
  • Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 2, với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này.  Nếu muốn đặt bánh, xin điền vào phiếu đặt bánh sẽ để cuối nhà thờ,  hay liên lạc với anh Danh, đt: 918-408-6574; bà Mi, đt: 918-254-0222.
Khám Răng Miễn Phí.  Hội Từ Thiện Tình Thương Oklahoma (Oklahoma Mission of Mercy) sẽ tổ chức hai ngày khám và chữa răng hoàn toàn miễn phí, vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 6, 7 tháng 2, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Cox Business Center, 100 Civic Center (góc đường 6th và Civic Center), và theo thể lệ đến trước sẽ được khám trước.  Xin đem theo chứng minh cá nhân (ID card), hay bằng lái xe. Các em dưới 18 tuổi cần có người lớn đi theo.      

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....