Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. Số 528

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh tuần này
Bài Đọc 1. St. 22, 2-18. Bài đọc một hôm nay thuật lại lời Chúa bảo ông Ápraham dùng con duy nhất của ông là Isáac  làm của lễ tế.  Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nên được Thiên Chúa thưởng.  Isáac là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.
Bài Đọc 2.  Rm. 8, 31-34.  Thánh Phaolô minh chứng Thiên Chúa thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ có tội.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 9, 2-10.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người là Con Thiên Chúa toàn năng và sau khi chịu khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
            trong miền đất của nhân sinh.     

Kinh Thánh tuần tới:  Xh. 20, 1-17; 1Cr. 1, 22-25; Ga. 2, 13-25.

Reflection.
Genesis 22:1-2,9,10-13,15-18.  The story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is one of the most dramatic stories in the entire Bible. Why Abraham felt that God was asking him to sacrifice his son we not know. However, the point of the story is that Abraham trusted God completely. Before Abraham could harm his son, God stopped him. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person. The story begins with "God put Abraham to the test." Do you believe God puts people to the test? Why or why not?
Romans 8:31-34. This second reading is easily compared with the first. We recall that Abraham was willing to sacrifice his only beloved son because he thought God asked it. For his faith and trust, Abraham received God's finest blessings. In his letter to the Romans, Paul speaks of another Father who "did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all. “That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us?” As Paul insists, "If God is for us, who can be against us?"  In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?
Mark 9:2-10. The story of Jesus' Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud, saying that Jesus is God's beloved Son. The bedazzled disciples are told to "Listen to him."  Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. Only then did they realize what it meant for the Son of Man to rise from the dead. What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.     Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.         Xin tạ ơn/Gđ. Huỳnh Nhiều
Thứ Ba.       Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.        Lh. Phê-rô
Thứ Tư.      Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28.    Xin bằng an
Thứ Năm.   Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.      Xin ơn hoán cải/Dì Hồng
Thứ Sáu.     St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.      Lh. Phao-lô
Thứ Bảy.     5:30   Lh. Maria/Gđ. Ng. Trung Trực
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Phê-rô&Mađalêna/Gđ. Ánh&Minh
                                   Xin tạ ơn/Gđ. Lê Nhân
                                   
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Vũ Đình Hiệu                            Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An          Ng. Văn Cả          
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết     Lê Đình Phong;Ng.Trường Giang  James Ngô      
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quân                                       Kevin Nguyễn;Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.  Hội Hiền Mẫu                          Ng. Ngọc Bảo                            Ng. Ngọc Hải
8. Trần Ngọc Ánh/ Vũ Ngọc Điệp     Ng. Đình Chót                      
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến    Trần V. Thái; Lê Thanh Xuân         Aaron Ng.
Dâng Lễ: Gđ.Trần Minh Quân                                                    Huy Ngô;John Đinh   

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 2, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,558
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Lê Nhân                        5,000 (Vé số trúng dâng cúng);
 2. Nguyễn Thanh& Giang  3,000
 3. Nguyễn Hưng Thịnh      1,200
 4. Ngô Thanh Dũng              300
 5. Phạm Thị Trang                200
 6. Lý Cảnh Trên                    200
 7. Phan Minh Quân              100
 8. Nguyễn Văn Cường         100
 9. Vũ Duy Lương                  100
 10. Mary Thân                        100 (vé số trúng dâng cúng)
             Tổng cộng:          $ 10,300.00

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người, nhóm và đoàn thể đã giúp trong nhiều công việc tổ chức mừng xuân Ất mùi tuần vừa qua: ca đoàn và các em trong nhóm nhạc cụ, anh Hiền phụ trách âm thanh, ban văn nghệ, các ca sĩ và các đoàn vũ giúp vui, những người nấu các món ăn và phân phát, ban đốt pháo và trật tự, dâng cúng hoa, những người chuẩn bị và thu dọn hội trường, những người đọc sách và dâng hương, quí vị trong hội đồng Mục vụ, nhất là các em trong nhóm vũ phụng vụ, em Duyên và chị Hương. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng. Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu tuần này, lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể  vào Thứ Bảy tuần này  lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Công Tác Làm Lá. Cảm tạ Chúa, Đức Maria và thánh Giuse, công tác làm lá đã được 1 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, cũng như của những người giúp các bữa ăn. Để tiếp tục giữ công việc được tốt đẹp trong những tuần kế tiếp, giáo xứ cần rất nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người, nhất là vào những buổi chiều và tối. Xin mọi người hy sinh giúp đỡ như là một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.  Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này và tuần tới.  Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người. Và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người tham dự tuần tĩnh tâm.

Tĩnh Tâm Mùa Chay. Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 19 đến Chúa nhật, ngày 22 tháng 3, và sẽ do linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích và là chủ tịch ủy ban Thần học của Liên đoàn Tu sĩ Việt Nam ở Hoa kỳ, hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Sách Gia Đình Và Hôn Nhân. Xin những người đã đặt mua sách Gia Đình Và Hôn Nhân, do Linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy biên soạn, đến nhận sách sau Thánh lễ.  Giá mỗi cuốn $5.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu. Xin các phụ huynh vui lòng tham dự buổi họp quan trọng, liên quan đến việc các em nhận Bí tích, sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 8.  Sự tham dự của quí vị sẽ giúp cho các giáo lý viên sửa soạn và chuẩn bị cho các em nhận lãnh các Bí tích một cách chu đáo và sốt sắng hơn.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí vị.

Chân Thành Phân Ưu.  Giáo xứ chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình tang quyến của ông Phan-xi-cô Nguyễn Văn Ry đã qua đời tuần vừa qua, và cũng chân thành chia buồn với ông Ngô Kim Thoa vì sự qua đời của người con ở Việt Nam là Ta-đê-ô Ngô Hữu Từ.  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin cho hai linh hồn Phan-xi-cô và Ta-đê-ô được nghỉ yên muôn đời.

Tiền Thu Gói Bánh. Theo ban tài chánh cho biết, tổng số tiền thu của chương trình gói bánh là $20,780.  Một lần nữa, xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành.

Kết Quả Sổ Xố Tết. 
 • Các lô trúng an ủi $100:  20150645; 20150201; 20150275; 20150011; 20150624; 20150683; 20150330; 20150654; 20150227; 20150140. 
 • Vé số trúng $500:20150293. Vé trúng  $1,000: 20150536. 
 • Vé trúng  độc đắc $5,000:  20150660.   
Xin chân thành cám ơn mọi người đã mua ủng hộ, và những người đã dâng cúng lô trúng.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....