Vì Lm. Giuse Đinh Văn Nghị, OP bệnh đột xuất, nên chương trình tĩnh tâm được thay đổi. Chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse sớm mạnh khỏe. Chương trình tĩnh tâm sẽ do cha Phê-rô hướng dẫn.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Nghe các bài giảng Tĩnh tâm mùa Chay_2015

Các bài giảng Tĩnh tâm Mùa Chay_2015 của linh mục Matthêu Nguyễn Khắc Hy, S S. tại giáo xứ thánh Giuse Tulsa, Oklahoma.

Phần 1

Phần 2

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Thứ Sáu

Phần 3

Phần 7

Phần 8Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....