Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. Số 531

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh tuần tới
Bài Đọc 1. Gr. 31, 31-34. Trong bài đọc này, ngôn sứ Giêrêmia loan báo Thiên Chúa sẽ lập giao ước mới với nhân loại.  Qua đó, Người sẽ tha tội cho mọi người, cho họ nhìn biết và tuân giữ luật của Người để được sống muôn đời.
Bài Đọc 2.  Dt. 5, 7-9.  Trong thư gởi người Do thái, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để cứu loài người được sống, Chúa đã phải chịu khổ hình, phải vâng lời cho đến chết và chết trên khổ giá.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay..
Tin Mừng. Ga. 12, 20-33. Trong bài Tin mừng của thánh Gioan, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa.  Hạt lúa phải chết đi mới sinh được bông trái.  Người cũng phải chết trên thập giá mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người và làm vinh danh Thiên Chúa Cha.  Chúng ta cũng thế: phải chết cho tội lỗi mới sống lại vinh quang.

Đáp ca. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

Kinh Thánh tuần tớiCác bài đọc Chúa nhật Lễ Lá, Năm B.  

Suy Niệm. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa tráiỂ (Ga 12,23-24). Hạt lúa được gieo trên ruộng đồng, nó mục nát rồi mới nẩy mầm, đâm bông và kết hạt. Không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi một mình. Sự mục nát làm trổ sinh sự sống mới, hứa hẹn mùa gặt tương lai. Từ khi nhập thể, Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất nhân loại. Thánh Phaolô trình bày mầu nhiệm tự huỷ: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Như hạt lúa bị mục nát: “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” Con đường hạt lúa như Chúa Giêsu hay như thánh Phaolô và các tông đồ là những con đường kiễu mẫu cho chúng ta đi theo. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Muốn sống một cách trọn vẹn, trổ sinh hoa trái tốt lành, ta phải chết đi cho bản thân mình. Chết đi mỗi ngày một chút cho tính ích kỷ, giả dối, hận thù, ghen ghét. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ Ỷ riêng mình. Chết cho tội lỗi là dứt lìa đời sống trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những gì đưa đến sa ngã.

Reflection.
Jeremiah 31:31-34. In the first reading, the prophet Jeremiah promises the Israelites that God will give them a new covenant even though they have not been faithful to the old covenant. This new law will be written on their hearts. It will not be something outside the people but inside where they will know they are God's people. What difference does it make whether God's law is written on stone or on human hearts? How can we show during Lent that we are God's people?
Hebrews 5:7-9. The word "obedience" is not very appealing to all people today. However, this reading reminds us that even Jesus himself had to learn obedience from what he suffered. Jesus shared our human fear of suffering and death. Yet by accepting God's will completely, he saved us all. When you hear the word "obedience," what comes to your mind? Recall times when you found it hard to obey your parents. How did you handle those situations?
John 12:20-33. Here Jesus compares his life and ours with a grain of wheat. If the grain falls into the earth and dies, it then rises as a stalk of wheat that gives life by feeding others. Like the grain of wheat, we must be willing to lose our lives in order to gain eternal life. In this gospel story, to lose your life means to lay down your attachments to anything or anyone that prevents you from following Jesus. For people your age in today's world, what might some of those things and persons be? Who or what helps you to be a faithful follower of Jesus, not only during Lent but on a daily basis?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    Đn. 13, 41-62; Ga. 8, 1-11  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Chị Kiều- Lh. Maria
Thứ Ba.     Ds.  21, 4-9; Ga. 8, 21-30.   Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Chị Kiều- Lh. Maria
Thứ Tư.     Lễ Truyền Tin    Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Chị Kiều- Lh. Maria
Thứ Năm.  St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59. Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Chị Kiều- Lh. Maria
Thứ Sáu.    Gr. 20. 10-13; Ga. 10, 31-42. Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Chị Kiều- Lh. Maria
Thứ Bảy.    5:30    Lh. Maria/Gđ. Trực&Nguyện    Lh. Maria  
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Maria/Ca đoàn – Lh. Phê-rô/Xóm Tôn Nữ Vương
                                Lh. Maria/Gđ. Nguyễn Thị Ánh

Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan    Trần Ng. Ánh                                Ng. Ngọc Hải
8. Ng. V. Cả/Vương K. Nga             Ng. Văn Cả      
10. Phạm Văn Tiến/Ng.Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong       Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Phan Minh Quân                                        Thomas Ng.&Văn Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng. Thanh Ban/Trần Ng. Ánh   Ng. Trung Trực                          Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình           Vũ Đình Hiệu                             
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang      Trần V. Thái/Lê Thị Xuân               John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quang                                             Austin Vũ;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 3, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,444    Xin Tiền Tĩnh Tâm: $1,145. Tổng cộng: $2,750
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Phạm Văn Tiến                500
 2. Nguyễn Chiêu Vũ&Trang 200
 3. Phạm Văn Định                200
 4. Phạm Minh Mạnh             200   (OK City)
 5. Trần Quốc Hiệp                100
 6. Trần Văn Thái                  100
 7. Phạm Định (#130)           100
 8. Nguyễn Hạnh Tuyền       100
 9. Nguyễn Đình Chót          100
 10. Lê Đình Phong                 50
            Tổng cộng:            $1,650

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngắm Đứng.  Sẽ có ngắm đứng trong tuần này, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, lúc 5 giờ 45 chiều, trước Thánh lễ.  Nếu ai muốn ngắm đứng, xin vui lòng đến đúng giờ để cắt đặt.

Chân Thành Cám Ơn. Giáo xứ xin chân thành cám ơn linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy đã hy sinh thời giờ đến hướng dẫn tuần tĩnh tâm cho giáo xứ tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho công việc mục vụ của linh mục.

Công Tác Làm Lá Hoàn Tất. Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse!  Công tác làm lá đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp và nhanh chóng hơn dự tính vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai tuần vừa qua.  Trong 4 tuần với bao nhiêu sự hy sinh tham gia của nhiều người, đã làm được hơn 18 ngàn bó lá. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ mỗi ngày để đến công tác, và những người đã giúp đỡ trong mọi công việc như cung cấp thức ăn, xe chuyên chở, tài xế, máy cưa và tất cả những công việc khác nữa.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Luật Mùa Chay. Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọI người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời sống, tthực hành Lời Chúa, hy sinh, làm việc bác ái, chia sẻ, hy sinh thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.     

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
 • Chúa Nhật Lễ Lá
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng, tập trung bên hội trường. Làm phép lá và rước qua nhà thờ.  Thứ tự đị kiệu: Thánh giá--ca đoàn--cộng đoàn --linh mục.
 • Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
-  5:45 chiều- -Ngắm đứng.    
-  6:30- -Thánh lễ   
 • Thứ Năm Tuần Thánh.
-    8 giờ tối - -Thánh lễ có nghi thức rửa chân.
-    Sau Thánh lễ  là Chầu Thánh Thể.   
 • Thứ Sáu Tuần Thánh.
-    7 giờ tối: Đàng thánh giá ngoài trời và lần hạt kính Đức Mẹ.
-    8 giờ tối: Nghi thức tôn kính Thánh Giá và chịu Mình Thánh Chúa.    
 • Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
- 8giờ tối- - Thánh lễ vọng Phục Sinh.
 • Chúa Nhật Phục Sinh.
-    10 sáng: Thánh lễ mừng Chúa Kitô Phục Sinh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....