Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. Số 529

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh tuần này
Bài Đọc 1. Xh. 20, 1-17.  Bài đọc sau đây thuật lại sự việc sau khi Thiên Chúa cứu dân Do thái khỏi đời sống nô lệ bên Ai cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ, sống bình an, hòa thuận với mọi người. Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 21Cr. 1, 22-25.  Trong khi dân Do thái và Hy lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài đọc thứ 2 tuần này.
Tin MừngGa. 2, 13-25.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên Đền Thờ, thấy dân chúng buôn bán trong đó, thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn mọi người tôn trọng sự trang nghiêm, và thánh thiêng của Đền Thờ, là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, và là Nhà Chúa ngự.      

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.  

Kinh Thánh tuần tới:  2Sb. 36, 14-23; Ep. 2, 4-10; Ga. 3, 14-21.

Suy Niệm. Tin mừng hôm nay thuật lại Ðức Giêsu xua đuổi những người bán chiên bò, chim câu và những người đổi tiền ra khỏi Ðền Thờ. Chắc chắn Người không hề xua đuổi những con người thành tâm thiện chí. Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, qui tụ các tín hữu, cử hành phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, mọi người chung một niềm tin, một lời cầu tôn vinh Thiên Chúa.. Hôm nay Ðức Giêsu phải xua đuổi người ta ra khỏi Ðền Thờ, vì Người không muốn nơi thánh thiêng trở thành cái chợ, trở thành nơi ô uế. Người không muốn nhà Cha Người bị xúc phạm. Người thấy cần phải thanh tẩy Ðền Thờ. Thái độ quyết liệt của Ðức Giêsu đòi chúng ta phải xét lại chính mình. Nếu mỗi Thánh lễ là tái diễn Hy lễ thập giá của Ðức Giêsu, Ðấng đã yêu cho đến cùng, thì mỗi Thánh lễ cũng mang một sức sống mới của Ðấng Phục sinh. Người chính là Ðền Thờ mới, nơi nhân loại sẽ thờ phượng Thiên Chúa Cha cách đích thực. Lạy Cha, Mùa chay là mùa thanh tẩy các đền thờ: đền thờ vật chất là những thánh đường và đền thờ thiêng liêng là mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết thanh tẩy những nhơ nhớp trong tâm hồn, hầu xứng đáng đến thờ phượng Cha trong Ðức Giêsu, Con Cha. Amen.

Reflection.
Exodus 20:1-3, 7-8,12-17If you have ever wondered where the Ten Commandments appear in the Bible, here is the answer in today's first reading from Exodus. These are the commandments as God delivered them to Moses on Mount Sinai. Recall that the first three commandments guide us in our relationship with God and our duties towards him. The remaining commandments guide our relationships with others and our responsibilities towards them.  Which of God's laws do you think the world is most in need of right now? Why?  What does this reading have to say about why the Sabbath day is holy? How do you and your family keep Sundays holy?
1 Corinthians 1:22-25. In Jesus' time, the Greeks were the intellectual and artistic leaders of the world. They took great pride in their wisdom. But they lacked faith. Paul's letter informs his readers that for Jews and Greeks alike, Christ crucified is a "stumbling block" to their worldly wisdom. They could not imagine believing in a God who would lay down his life out of love for his people. Is there anything in Jesus himself or in his teachings that is a stumbling block or an obstacle to you at this point in your life? Explain.
John 2:13-25. Watch out for Jesus in today's gospel! He has come up to the temple at Passover time and he is very angry about what he sees there. So he brandishes a whip to drive the money-changers and sacrificial animals out of the temple. "Stop turning my Father's house into a marketplace!" he says with frightening authority. His disciples attribute his emotional outburst to zeal or intense passion for the house of God. Does the fiery anger of Jesus surprise you? Why or why not? Are there times when it is right to express justified anger? Explain. How do you think believers should show love and respect for God's house? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.     Lh. Phêrô/Gđ. Lê Quế
Thứ Ba.     Đn 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.  Lh.Giuse/Gđ. Ng. Hoàng Phương  
Thứ Tư.     Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.      Maria/Gđ. Lê Quế
Thứ Năm.  Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.  Lh. Maria /Gđ. Lê Quế  
Thứ Sáu.   Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34. Lh. Bat lômêô&Inê Têrêsa/Gđ.Ánh&Minh  
Thứ Bảy.     5:30   - Lh. Phê-rô   -   Lh. Maria/Gđ. Ng. Trung Trực 
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Đôminicô&Maria&Anna/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
                                Lh. Maria                                  
                                   
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                          Ng. Ngọc Bảo                           Ng. Ngọc Hải
8. Trần Ngọc Ánh/ Vũ Ngọc Điệp     Ng. Đình Chót         
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến    Trần V. Thái; Lê Thanh Xuân          Aaron Ng. 
Dâng Lễ: Gđ.Trần Minh Quân                                                    Huy Ngô;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.  Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn          Ng. Đình Chót                               Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung     Ng. Ngọc Ánh                     
10.  Các lớp giáo lý                         Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải          Peter Ng.     
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                          Colin Vũ&Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 3, 2015
Quĩ Điều Hành  $1,624
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Trương Thị Thu An 1,800
 2. Bán Dưa Món Tết      600
 3. Bà Nguyễn Bá Tước  400
 4. Nguyễn Tự Lập          100
 5. Bùi Thị Gẫm                60
 6. Phạm Thị Thủy            50
 7. Bùi M. Hoan                40
 8. Vũ Nguyễn Ngọc Điệp 30
             Tổng cộng:     $ 3,080

Công Tác Làm Lá.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và thánh Giuse, công tác làm lá đã được 2 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.  Để tiếp tục giữ công việc được tốt đẹp trong những tuần kế tiếp, giáo xứ cần rất nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người. Xin mọi người hy sinh giúp đỡ như là một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.   
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này và tuần tới.  Số tiền dâng cúng, đóng góp tuần vừa qua là $662. Xin mọi người quảng đại giúp đỡ.  Và chân thành cám ơn mọi người đóng góp.   Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người tham dự tuần tĩnh tâm.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 19 đến Chúa nhật, ngày 22 tháng 3, và sẽ do linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích và là chủ tịch ủy ban Thần học của Liên đoàn Tu sĩ Việt Nam ở Hoa kỳ, hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. Sau đây là chương trình tĩnh tâm:
 • Thứ Năm và Thứ Sáu:
Thánh lễ chiều lúc 7 giờ 15. Sau đó tĩnh tâm                        
 • Thứ Bảy:  9 giờ 30:  ăn sáng.  10 giờ: tĩnh tâm.  12 giờ: Ăn trưa
12:45 trưa-  tĩnh tâm đến 2 giờ.   5 giờ 30: Thánh lễ vọng 
8 giờ tối-  tĩnh tâm
 • Chúa Nhật
8&10 giờ sáng: Thánh lễ
2 giờ 30 chiều: Nghi thức hòa giải và xưng tội

Sách Gia Đình Và Hôn Nhân. Xin những người đã đặt mua sách Gia Đình Và Hôn Nhân, do linh mục giáo sư Nguyễn Khắc Hy biên soạn, đến nhận sách sau Thánh lễ tại cuối nhà thờ.  Giá mỗi cuốn $5.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu.
Xin các phụ huynh vui lòng tham dự buổi họp quan trọng, liên quan đến việc các em nhận Bí tích, sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Sự tham dự của quí vị sẽ giúp cho các giáo lý viên sửa soạn và chuẩn bị cho các em nhận lãnh các Bí tích một cách chu đáo và sốt sắng hơn.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí vị.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọI người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời sống, tthực hành Lời Chúa, hy sinh, làm việc bác ái, chia sẻ, hy sinh thời giờ suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....