Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B_2015

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Nếu một người ngoại đạo, hay một người không có đức tin đặt ra cho chúng ta những câu hỏi như “Chúa Giê-su Ki-tô có thật sự sống lại không?”  “Có ai làm chứng cho sự kiện Chúa Giê-su sống lại không?”  “Có phải câu chuyện sống lại do người Ki-tô đặt bịa ra không?”
Những câu trả lời cho những câu hỏi trên rất quan trọng, vì nó sẽ xác định niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như thế nào, và cũng sẽ quyết định cuộc sống vĩnh cửu đời sau của chúng ta.  Thánh Phaolô xác quyết: “Nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta sẽ ra vô ích.”  Vậy làm sao chúng ta biết Chúa Giê-su Kitô đã sống lại thật?  Chúng ta nhận thấy sự kiện ngôi mộ trống với khăn niệm để bên cạnh không đủ bằng chứng để tin Chúa Giê-su đã sống lại, vì sao?  Vì người khác có thể đánh cắp xác Chúa và phao tin đồn thất thiệt như người Do-thái đã làm, và chúng ta thấy ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã nghi ngờ. Cho nên chúng ta cần có thêm những bằng chứng khác, và các bài đọc Kinh thánh hôm nay cho chúng ta 3 bằng chứng hùng hồn, rõ ràng và xác quyết về việc Chúa sống lại.

Thứ nhất, Tin mừng thánh Luca hôm nay tường thuật cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ.  Sau khi ban bình an cho các ông, Chúa mời họ chạm, rờ vào thân hình của Ngài, và ăn khúc cá nướng trước mắt các ông, để chứng tỏ Ngài đã sống lại thật. Ngoài lần hiện ra hôm nay, các sách Tin mừng cũng đã tường thuật việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ nhiều lần như với bà Mary Ma-đa-lê-na, với các phụ nữ trên đường về từ ngôi mộ, với hai môn đệ trên đường Em-maus, với 10 tông đồ không có Tô-ma, với 11 Tông-đồ có cả Tô-ma, với các tông đồ đi đánh cá, tổng cộng tất cả có ít nhất là 7 lần Chúa đã hiện ra.
Thứ hai, cũng như bài Tin mừng, chúng ta thấy trong bài đọc I, các tông đồ cũng như Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta biết, hãy đọc lại những lời Kinh Thánh và những gì Ngài đã dạy dỗ và báo trước, để biết chính Kinh thánh đã làm chứng cho Chúa. Chẳng hạn như Kinh thánh Cựu Ước nói rằng Đấng Thiên Sai sinh ra từ giòng dõi Da-vít tại Bethlehem (Mic 5:4). Thánh Thần Chúa xức dầu tấn phong và sai Ngài đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành những người bệnh, phóng thích kẻ bị giam cầm (Isa 61:1).  Đấng Thiên Sai phải chịu nhiều đau khổ để gánh tội cho con người (4 Bài ca về Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ I-sa-i-a). Và Đấng Thiên Sai sẽ phải chịu chết và ngày thứ ba Người sẽ sống lại (Hos 6:2).
Và thứ Ba cuối cùng, trong Bài Đọc 1 và 2, chúng ta thấy các tông đồ và các tín hữu đã can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Các ngài đã nhân danh Chúa Giê-su Kitô rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh.  Vì đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, họ có cuộc sống cộng đoàn trong tình hiệp nhất yêu thương, và thành tâm bỏ mọi sự làm của chung để xây dựng để có phương tiện rao giảng Tin mừng, và làm sáng danh Chúa.  Cuối cùng, chúng ta thấy sự phát triển và vững bền của Giáo Hội hơn 2,015 năm qua, với hàng triệu người đã chịu tử vì đạo làm chứng cho Chúa, trong đó có các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông, tổ tiên chúng ta, đã can đảm chịu những cực hình và đổ máu đào để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh.  Thêm vào đó, mỗi năm hàng ngàn các anh chị em tân tòng gia nhập đạo.
Với 3 bằng chứng trên đây và với hàng triệu các nhân chứng, việc Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh sống lại là điều chắc chắn đã xảy ra, và niềm hy vọng sẽ được cùng sống lại vinh hiển với Ngài của chúng ta được đặt trên một nền tảng vững vàng, chắc chắn hơn xây nhà trên đá.  
Ông bà anh chị em thân mến.  Nếu những người không có đạo, không có đức tin đặt một câu hỏi tiếp theo cho chúng ta “Vậy ông bà, anh chị em nói và tin Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì trong cuộc sống của ông bà, anh chị  không?” Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta không dễ trả lời câu hỏi này, nếu cuộc sống của chúng ta không có gì khác biệt hơn, không tốt lành hơn, không bác ái hơn, không ngay thẳng hơn, hoặc không có điều gì nổi bật hơn cuộc sống của những người chung quanh, hay của những người vô thần, không có đạo, không có đức tin. Vậy thì mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-Tô Phục sinh mời gọi chúng ta sống như thế nào?
Chúng ta biết trong xã hội ngày này muốn sống hay thể hiện đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, hay trở thành chứng nhân cho Chúa Giê-su Kitô, không phải dễ. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh và muốn được sống lại với Ngài, thì chúng ta phải chấp nhận những sự hy sinh và thiệt thòi, phải khiêm nhường chấp nhận những đau khổ, khó khăn và thập giá như Ngài.  Chúng ta cũng phải sống lời Chúa dạy và có lòng bác ái, quảng đại.  Thật vậy, khiêm nhường, hy sinh, quảng đại và làm chứng nhân cho Chúa ở thời đại ngày nay thật là khó khăn, khó thực hiện.
Nhưng, ông bà anh chị em thân mến, chúng ta không thể nào sống như những người không có đức tin hay vô thần, hay chúng ta không thể nào có cuộc sống cá nhân, ích kỷ và nguội lạnh như những người không thuộc cộng đoàn dân Chúa, hay không được kết hợp trong Thân Thể Chúa Ki-tô, và không tin vào sự sống lại, không tin vào đời sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Khi chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa Giê-su Kitô, thì chúng ta cũng phải tin Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta, tin  những gì Ngài dạy dỗ và tuân giữ, sống các giới răn của Ngài dạy chúng ta. 
Từ lễ kính Chúa Giê-su Phục Sinh đến nay, chúng ta đã nghe nhiều đoạn Tin Mừng kể lại những lần Chúa hiện ra với các môn đệ của Ngài sau ngày Ngài phục sinh. Ngài đã hiện ra với nhiều người nhiều lần để minh chứng cho họ biết là Ngài đã sống lại từ cõi chết như lời Ngài đã hứa, và để củng cố niềm tin và sai họ đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta hôm nay tin vào sự phục sinh của Chúa và không bao giờ để báo chí, dư luận, và cám dỗ thế gian, làm lung lay niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Kitô, và vào sự sống vĩnh cửu đời sau, vì chúng ta đã có quá nhiều bằng chứng và nhân chứng về niềm tin này.  Chúng ta cầu xin cho mỗi gia đình và cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau trong mọi công việc, để xây dựng và làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cũng luôn hiện diện giữa chúng ta, hướng dẫn và ban bình an hạnh phúc cho chúng ta. 
Lm. Chánh xứ
 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....