Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Lễ Vọng Phục sinh_2015

Ông bà anh chị em thân mến. Tối hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội cử hành biến cố trọng đại phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, và qua việc cử hành mầu nhiệm này, chúng ta một lần nữa tái khẳng định niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh từ cõi chết. Đây là ân sủng ơn cứu độ và là sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Mầu nhiệm
Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh cũng là niềm hy vọng, sức mạnh và bình an đích thực cho chúng ta trong cuộc hành trình đức tin nơi dương thế, giúp chúng ta không sợ hãi trước cái chết, can đảm sống và loan báo tin vui mừng Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi, ma quỷ và sự chết, đem lại cho chúng ta ơn sủng cứu độ.
Cũng trong Đêm Phục Sinh này, ánh sáng Chúa Ki-tô lại bừng sáng lên, chiếu tỏa vào tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta được nghe những kỳ công và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho chúng ta. Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng dựng nên vũ trụ và điều khiển muôn loài. Ngài đã chọn Is-ra-el như dân riêng để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời. Ngài trung thành trong những gì Ngài đã hứa với con người, cho dù con người đã phản bội Ngài. Ngài luôn tìm cách để cứu độ con người qua biến cố Xuất Hành, qua việc giải phóng và cho dân hồi hương từ các nơi lưu đày. Nhưng sự kiện nổi bật nhất trong lịch sử cứu độ là Đấng Cứu Thế được sinh xuống trần, mang lấy thân xác con người để chuộc tội cho nhân loại.  Đấng Cứu Thế đã trải qua cuộc khổ nạn và sống lại vinh quang là trọng tâm của Mầu Nhiệm Phục Sinh chúng ta cử hành đêm nay.
Cũng trong đêm cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh hôm nay, chúng ta sẽ tái cam kết lời tuyên hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, sống trung thành với Thiên Chúa và với Giáo hội, trở thành ánh sáng Chúa Ki-tô và chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng Chúa Ki-tô cho mọi người. 
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về ơn sủng của Bí tích Rửa tội.  Chúng ta đã được dìm vào nước, hay dìm vào cái chết của Đức Giê-su Ki-tô, để chúng ta trở thành những con người mới thuộc về Người, và cùng được chia sẻ vào sự sống của Người.  Thánh Phao-lô kêu gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi để sống cho Chúa.  
Ông bà anh chị em thân mến. Sống cho Chúa và loan báo Tin Mừng là hai việc quan trọng và khẩn thiết luôn đi liền với nhau trong đời sống Ki-tô hữu.  Sống cho Chúa là thứ nhất, tin vào và kính thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng đem đến cho con người ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu, và thứ hai là thực hành giới răn Chúa dạy, để trở thành những chứng nhân loan báo Tin mừng cho Chúa. Các phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã thể hiện niềm tin của mình qua việc ôm lấy chân Chúa, phó thác đời mình cho Chúa và sấp mình thờ lạy Chúa. Cùng với việc tin và thờ lạy, các bà còn ra đi loan báo tin vui mừng Chúa sống lại cho anh chị em của Chúa. Cũng như các bà, chúng ta không chỉ loan báo tin mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh cho những người chung quanh, nhưng còn cho tất cả mọi người chưa biết Chúa, những người đã mất niềm tin, những người đang sống trong sự nguội lạnh, khô khan, và những người đang sống trong sợ hãi, buồn sầu, chán nản và thất vọng.
Chúng ta thấy ngày nay nhiều người Kitô hữu đã đánh mất lòng hăng say và nhiệt thành loan báo tin mừng Chúa Giêsu Ki-tô phục sinh, vì thứ nhất họ không có một niềm tin chắc chắn vào Chúa, và thứ hai vì sợ mất quyền lợi, sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ phiền phức và khó khăn, nên đã chấp nhận sự im lặng và làm ngơ trước bổn phận loan báo Tin Mừng của mình.  Chúng ta đang sống trong một thế giới, xã hội chú trọng vào chủ nghĩa tự do cá nhân, ham mê vật chất, tiền bạc và đang dần dần trở nên vô thần.  Nhiều Ki-tô hữu đã bị lôi kéo vào cuộc sống xa Chúa, sợ không dám nói hay làm chứng cho Chúa Giêsu Ki-tô Phục Sinh, và không dám tỏ mình là Ki-tô hữu. Nhưng có một  nguyên nhân sâu xa hơn khiến nhiều Kitô hữu không dám làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh, là vì họ không có Chúa Giêsu Kitô phục sinh trong cuộc sống, và có thể chưa bao giờ gặp Người, do đó họ không có sự liên hệ mật thiết với Chúa, cho nên họ không biết và không biết nói gì về Ngài.
Chúng ta là những người đã được ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu soi vào trong đời sống, được kêu gọi trở thành những chứng nhân cho Chúa, và loan báo tin mừng của Người cho người khác.  Cử hành mầu nhiệm Phục Sinh đêm nay, xin cho đức tin của mỗi chúng ta được củng cố và mạnh mẽ hơn, biết noi gương các phụ nữ trong Tin Mừng, can đảm loan báo tin vui Chúa Phục Sinh cho anh chị em chung quanh bằng chính cuộc sống tốt lành của chúng ta.   
Trong đêm hôm nay, có một người anh em dự tòng sẽ được gia nhập Kitô giáo, được thánh tẩy, được cùng chết với Chúa Giê-su Ki-tô và cũng sẽ được sống lại với Người, để có một đời sống mới và một tinh thần mới trong Người.  Chúng ta cầu nguyện cho người anh em, để từ đây anh sẽ noi gương những phụ nữ trong Tin mừng, dùng đời sống đức tin làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.
 Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....