Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Phục Sinh Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Phục Sinh. Năm B. Số 533

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh
Bài Đọc 1. CV. 10, 34-43. Trong bài Kinh thánh này, chúng ta nghe thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi người.
Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-4. Trong đoạn thư này, Thánh Phao lô kêu gọi chúng ta là những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo.
Tin Mừng. Ga. 20, 1-9. Tin mừng hôm nay thuật lại: vào sáng sớm bà Maria Mađalêna đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo tin cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, các ông thấy và tin Chúa đã sống lại ra khỏi mồ theo lời Thánh Kinh.    
   
Đáp Ca: Đây là ngày Chúa đã lập ra,
                                       chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 2, 42-47; 1Ph. 1, 3-9; Ga. 20, 19-31   

Suy niệm.  Khi còn sinh thời, Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo trước Ngài sẽ bị lên án và chết khổ hình, nhưng sau ba ngày thì sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thế nào? Ai đã khám phá ra điều này? Cả bốn sách Tin mừng đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều không cho biết Đức Giêsu đã sống lại thế nào. Vì thật sự, không ai có mặt để chứng kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ trống, họ quả quyết, xác chứng Chúa không còn trong mộ.  Sau đó Chúa đã hiện ra nhiều lần với họ và xác nhận Ngài đã sống lại, đồng thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông đồ và một số phụ nữ, những nhân chứng về sự sống lại của Đức Giêsu. Chúng ta tin thật Đức Giêsu đã sống lại như lời minh chứng của Thánh Kinh. Chúa Kitô phục sinh là nền tảng của đức tin vững chắc của Giáo hội. Và đó là chính là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi thân phận chúng ta. Từ thân phận phải chết sẽ được sống lại với Chúa. Từ thân phận tội lỗi được trở nên trong sạch. Từ cát bụi phàm trần được trở lại làm con Chúa. Từ định mệnh mong manh phù du được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời. Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì thế mừng lễ Chúa Phục Sinh mời gọi ta biến đổi đời sống nên tươi mới, tốt đẹp cho xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với phẩm giá của con người được Chúa yêu thương cứu chuộc.

Reflection.
Acts 10: 34-43. Peter speaks with the wonderful freedom of an Easter Christian! He knows now that God's message of salvation is for all people. It is not limited to any one nation. Filled with enthusiasm, Peter gives his own witness to the life, death, and resurrection of Jesus. He rejoices in his own call to preach the good news of Jesus Christ risen from the dead. Can we really somehow experience what Christ’s resurrection means? How can you keep the wondrous message alive in you? How can you be an Easter Christian?
Colossians 3:1-4.  Today's second reading gives us good advice: Look up to the risen Christ. Seek the values of his kingdom. Don't get trapped in false values. Be faithful until the day when we all will appear with Christ in his glory. Name one value of Jesus and tell how you will be especially faithful to it during Easter week.
John 20:1-9. The gospel story of the empty tomb proclaims a joyful freedom theme. Jesus is free from the bonds of death! Mary Magdalene is freed from fear and becomes a witness to his resurrection. Peter and John are free to believe that their Lord is risen from the dead. The dawn of Easter frees us from fear and the darkness of sin. Alleluia!  How will your faith in the risen Lord free you to be a better person? How have you "seen and believed" this Easter?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    Lh.Phan.Xaviê/Gđ.Quỳnh&Diễm –Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân
Thứ Ba.     Lh.Giuse  – Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân
Thứ Tư.     Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân  - Tạ ơn/Gđ. Chị Ngọc
Thứ Năm.  Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân – Lh. Vincent/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu .   Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân- Lh.Đôminicô/Gđ. Xuân Mai
Thứ Bảy.     5:30 Lh.Maria&Giuse Lê Quế/Thân nhân-  Lh. Maria/Gđ. Ng. T.Trực
Chúa Nhật.  8&10. Xin tạ ơn/Gđ. Hoàng H. Bình -  Xin bình an/Gđ. Anh Thắng
                                 Lh. Maria Bùi Thị Quý&Lh.Giuse Lê Quế/Thân nhân    

Phụng Vụ Chúa Nhật Phục Sinh
10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Ki-tô  Phục Sinh.
Bài đọc 1: Lê Huy Bình;  Bài đọc 2: Phạm Lan Dung
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải
Giúp lễ: Văn Nguyễn; Thomas Ng.;Dustin Ng.;John Đinh; Michael Ng.; Hải Ng.Nguyễn  
Dâng Của Lễ: Gđ. Ng. Văn Quý

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                                     Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An         Trần Ng. Ánh
10. Vũ Cẩm/Ng. Thị Châu                  Trần V. Thái; Lê Thanh Xuân             Peter Nguyễn   
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Ngọc Quyền                                              Việt Nguyễn;Michael Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 3, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,342
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Lâm Văn Lập                     500
Trần Chiến Thắng&Mừng 300
Thân Ngọc Tuyết              300
Nguyễn Văn Hinh             200
Nguyễn Chiêu Vũ&Trang 200
Nguyễn Chơn Phán         200
Tri Nguyễn (#174)            100
Ẩn danh                           150
Trần Quốc Hiệp               100
Phạm Định (#130)           100
            Tổng cộng:    $ 2,150

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lời Chúc Phục Sinh.   
Ông bà anh chị em thân mến. Sau những tuần chay thánh, hôm nay cùng với Giáo Hội trên toàn thế giới, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Ki-tô phục Sinh.  Như lời Người đã hứa, Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại vinh hiển từ cõi chết. Ánh sáng Phục sinh của Người chiếu tỏa không những xua tan bóng đêm của tội lỗi và sự chết, mà còn đem đến cho chúng ta sự vui mừng, an bình và củng cố niềm tin chắc chắn vào ơn cứu độ. Xin kính chúc quí cha, quí sơ và tất cả ông bà anh chị em cùng quí quyến tràn đầy ơn sủng và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.                                                      
 Lm. Chánh xứ.
Săn Trứng.  Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần này.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng đi theo và hướng dẫn các em khi đi săn trứng. Xin cám ơn.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ phụ giúp các công việc trong mùa Chay, tuần Thánh và lễ Phục sinh được tốt đẹp và sốt sắng.  Đặc biệt các em giúp lễ và thày Duy; quí ông trong nhóm Tông đồ, quí vị trong Hội đồng mục vụ, ca đoàn và các nhạc công đã hy sinh nhiều thời giờ tập dượt.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Sau Thánh lễ, xin mọi người phụ giúp thu dọn hội trường và các lớp học cho các em.  Xin chân thành cám ơn.

Tiền Thu Hợp Đồng Làm Lá.  
Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $39,998.10 đô la cho giáo xứ.  Và theo bảng chi mục cho biết, số tiền này gồm có các mục như sau: tổng số lá giáo xứ đã giao cho họ là 18,246 bó, nhân cho giá mỗi bó là $2.05, số tiền lá là: $37,404 đô la.  $1,000 đô la tiền thưởng; $500 cho tiền xăng; và $1,093.75 cho tiền tro.  Một lần nữa và trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả sự hy sinh giúp đỡ và tham gia của mọi người.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.    

Chân Thành Phân Ưu.
Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, giáo xứ xin thông báo: ông Giuse Lê Quế đã qua đời tuần vừa qua.  Giáo xứ gởi lời chân thành chia buồn cùng các gia đình con cái và thân nhân tang quyến.  Xin cho linh hồn Giuse sớm được hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời. Chương trình cầu nguyện và Thánh lễ an táng được ấn định như sau:
  • Thứ Tư, Thánh lễ phát tang sẽ vào lúc 6 giờ 30 chiều tại nhà thờ giáo xứ. 
  • Thứ Năm và Thứ Sáu: sẽ đọc kinh cầu nguyện tại nhà quàn East Moore (51&Mingo) vào lúc 8 giờ tối. 
  • Thứ Bảy: Thánh lễ an táng sẽ vào lúc 10 giờ sáng. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....