Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Thứ Sáu Tuần Thánh_2015

Ông bà anh chị em thân mến. Tối Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, chúng ta tụ họp lại đây để suy tôn Thánh Giá, tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu.  Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh gồm có ba phần: Phụng vụ lời Chúa, tôn kính Thánh giá và rước lễ.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào những đau khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và cho chúng ta biết lý do tại sao Người phải chịu những đau khổ này.

Bài Đọc 1 hôm nay trích trong sách I-sa-i-a và được gọi là Bài Ca Người Tôi Trung thứ tư, Thiên Chúa cho chúng ta biết 2 lý do tại sao Người Tôi Trung của Thiên Chúa phải chịu đau khổ.  Lý do thứ nhất, Người Tôi Trung hay Người Tôi Tớ ở đây, ám chỉ  Chúa Giê-su Ki-tô, mang lấy thương tích là tội lỗi của nhân loại chúng ta. Vì chịu quá nhiều đau khổ nơi thân xác, Người Tôi Trung không còn giữ được dáng vẻ con người nữa. Tiên tri Isaia đã được Thiên Chúa cho nhìn thấy trước thân hình của Chúa Giêsu treo trên thập giá.  Người bị bọn lính đập đánh, bị đội mão gai nhọn đâm thấu vào đầu với bộ mặt đầy máu và đau đớn. Thân hình đã rách nát.  Với cảnh tượng như vậy, tiên tri Isaia tưởng rằng chỉ cần đưa Người ra trước quần chúng, thì họ sẽ động lòng trắc ẩn xin tha cho Người ngay.  Nhưng theo bài thương khó thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, Người đã bị đám đông dân chúng kết án, bắt vác thập giá lên đồi Canvê, bị đóng đanh và treo trên thập giá giống như một tội nhân.  Đó là hình ảnh của Người Tôi Trung của Chúa đã chịu nhiều đau khổ. 
Và lý do thứ hai Thiên Chúa cho chúng ta biết tại sao Người Tôi Trung phải chịu những đau khổ vì tội lỗi chúng ta. Người bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích của Người mà chúng ta được chữa lành. 
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô  xác nhận rằng, vì vâng phục thánh ý Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ để trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai vâng phục Người.  Thánh Phao-lô nói “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.”  
Ông bà anh chị em thân mến. Một lát nữa đây chúng ta sẽ tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa Ki-tô, khí cụ mà Người đã dùng để cứu rỗi nhân loại.  Thập giá là một nghịch lý.  Vào thời Chúa Giêsu, người ta khiếp sợ thập giá vì đó là một hình phạt đau đớn nhất mà tội nhân phải chịu.  Nhưng thập giá đã trở thành Thánh Giá cứu độ, là dấu chỉ tình yêu cao cả và là một dấu hiệu báo cho chúng ta biết một cuộc toàn thắng tội lỗi và sự chết.  Vì vậy, thánh Phaolô đã xác quyết rằng lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những người hư mất, nhưng đối với chúng ta, là những người tin, thì đó lại là sức mạnh và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Như chúng ta biết có nhiều thập giá trong đời sống Kitô hữu.  Có những thập giá về thể xác như bệnh tật, và có những thập giá về tinh thần như chịu đau khổ, chịu thiệt thòi hay hy sinh phục vụ vì đức tin, vì Tin mừng mà Chúa Giê-su Kitô muốn cho người môn đệ vác khi Người tuyên bố “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.”  Thế nhưng ông bà anh chị em thân mến, chúng ta không vác thập giá vì thập giá, nhưng vì chúng ta muốn thông phần với Chúa vào sự cứu rỗi của nhân loại. 
Ông bà anh chị em thân mến.   Vì yêu thương và để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận đau khổ, vác và chết trên thập giá, và Thánh Giá của Người là nguồn sức mạnh, đem lại ý nghĩa và niềm hy vọng cho những sự đau khổ của chúng ta.   Thánh Augustinô cảm nhận và nói rằng “Ở đâu có yêu thương ở đấy không còn đau khổ.  Và giả như vẫn còn đau khổ, người ta chấp nhận nỗi đau khổ vì yêu thương.”   Thánh Augútinô muốn nói rằng khi ướp thấm tình yêu mến Chúa thì đau khổ và thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng, và mang lại ý nghĩa và ơn phúc cho cuộc sống Kitô hữu chúng ta.
Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá vì yêu thương và ban phát ơn sủng cứu độ cho chúng ta. Ngài nói cho chúng ta biết “Không có gì cao quí cho bằng chết cho người mình yêu.” Qua việc tôn kính Thánh giá Chúa Kitô tối hôm nay, chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô, và cũng là nguồn sức mạnh, hy vọng và ơn cứu độ của Chúa cho chúng ta.  Chúng ta thông phần đau khổ với Chúa để cùng được vinh quang với Người.   Xin Chúa hướng dẫn chúng ta luôn sống trong tình yêu của Chúa, cụ thể qua cuộc sống hằng ngày trong gia đình, trong cộng đoàn.  Xin cho chúng ta biết sống chan hòa tình yêu mến với mọi người.  Mọi người trên thế giới biết từ bỏ những hận thù tranh chấp và khủng bố để xây dựng công lý và hòa bình.  Xin Chúa đưa anh chị em chưa biết Chúa, những người đang sống trong lầm lạc được trở về cùng Giáo Hội, cùng Chúa. Xin Chúa cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta được sống trong tình yêu của Chúa, là dấu chỉ của sự hiệp nhất để làm sáng danh Chúa.  
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....