Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Thông tinn giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B. Số 538

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 10, 25-48.  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô.  Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người.  Điều đó chứng tỏ Chúa thương và muốn cứu rỗi hết mọi người.
Bài Đọc 2. 1Ga.4, 7-10.  Thiên Chúa là tình yêu thương.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng ta.  Vì thế ai thương yêu đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. 
Tin Mừng.  Ga. 15, 9-17.  Trong Tin mừng trích Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân giữ luật Người: thương yêu nhau như Người đã yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu.

Đáp ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.  

Kinh Thánh tuần tới.
Lễ Thăng Thiên.  Cv. 1, 1-11; Ep. 1, 17-23; Mc. 16, 15-20

Suy Niệm. Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh đến một giới răn quan trọng nhất trong đạo: đó là giới răn yêu thương.  Giới răn này đã có trong Cựu ước, nhưng một lần nữa, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến giới răn này dưới khía cạnh tình yêu huynh đệ. Thánh Gioan Tông đồ khẳng định: "Thiên Chúa là Tình yêu"(1Ga 4,7). Ngài yêu thương chúng ta trước nên đã dựng nên chúng ta, nhất là ban Con Một của Ngài cho thế gian để mọi người được cứu chuộc. Đáp lại, chúng ta cũng phải yêu mến Ngài và yêu thương nhau. Nhưng yêu thương bằng cách nào? Hay nói cách khác, làm thế nào mà biết được tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là chân thật? Qua các bài đọc của Thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm: đó là chúng ta trung thành giữ các giới răn của Chúa và yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể, chứ không chỉ yêu thương nhau trên đầu môi chót lưỡi. Tình yêu chân thật đòi phải hy sinh, mà hy sinh càng lớn thì tình yêu càng sâu đậm, càng tha thiết. Yêu là hy sinh và hy sinh lớn nhất là cho đi chính mạng sống của mình như Đức Giêsu đã nói "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình"(Ga 15,13). 

Reflection.
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48.     This reading describes a shocking event in the life of the early Church. Because the first followers of Jesus were all Jewish, they believed that his good news was intended just for the Jews. However, God had other plans. He inspired the centurion Cornelius to invite Peter to his home. And when Peter arrived, he suddenly saw that "God shows no partiality" between Jews and Gentiles. Then the Holy Spirit placed his "seal of approval" on this wonderful revelation by descending on Cornelius and his entire household. Some of Jesus' first followers found it hard to accept those who were not Jews into the Church. Why do you think they resisted the newcomers? What requirements, if any, do people have to meet in order to become members?
1 John 4:7-10. We can safely say that the writer of this letter has love on his mind. In fact, he uses the word in one form or another ten times. What he wants all of Jesus' followers to be absolutely certain of in their hearts is that God is love. And before we ever thought of loving God, he loved us first. It is his love in us that we share with one another.  Who are the people who have shared God's love with you?
John 15: 9-17.      Love is everywhere in Jesus' conversation with his friends at the Last Supper.  He gives them and us his memorable commandment: "Love one another as I love you." It sounds simple. But he reminds us that loving as he does involves a willingness to "lay down one's life for one's friends." How many times does Jesus use some form of the word "love" in this gospel reading? Why do you think he repeats it so often? In what ways does Jesus describe how he loves us?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.  Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.   Các Lh./Gđ. Achị Hải
Thứ Ba.   Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.         Lh. Giuse&Maria
Thứ Tư.   Lễ Đức Mẹ Fatima                     Lh. Gia-cô-bê
Thứ Năm. Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.         Lh. Micae&Anna/Gđ. Trần Thị Huyền
Thứ Sáu.   Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.       Lh. Giuse/Gđ. Achị Hải
Thứ Bảy.   5:30     Lh. Đa Minh& Maria/Gđ. Ng. T.Trực&Nguyệt
Chúa Nhật. 8&10.  Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Ng. Duy Phong
                                 Lh. Phao-lô/Gđ. Phạm Q. Nam
                            
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                  Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Vũ Đình Hiệu                                  Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An          Ng. Đình Chót 
10. Hội Hiền Mẫu                              Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang     Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                  Đặng Quốc Anh; Nathan Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                                 Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ K. Loan                      Nguyễn Ngọc Bảo                            Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/ Vũ Ngọc Điệp           Ng. Văn Cả
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương   Ng. Trung Hải;Phạm V.Tiến                  John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Trần Ngọc Riễm                                                 Taylor Hoàng;Việt Nguyễn   

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 5, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,511                Cứu trợ động đất: $1,810
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Đỗ Thanh Danh&Dao      1,000
 2. Hoàng Văn Bôn                  500
 3. Nguyễn Duy Phong             300
 4. Trần Thắng Đồng                200
 5. Nguyễn Đức Toán               100
 6. Phạm Liên                           100
 7. Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 100
 8. Bà Ngô Kim Tâm (tiền hoa) 100
 9. Bùi Gẫm                                60
 10. Nguyễn Phác&Hồng             50
 11. Mary Thân                            50
 12. Phạm Thị Thúy (#106)         50
            Tổng cộng:              $ 2,610

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Ngày Hiền Mẫu.
Trong tuần mừng Ngày Hiền Mẫu hôm nay, xin chân thành chúc mừng tất cả các bà mẹ trong giáo xứ và hiện diện trong Thánh lễ. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho các người mẹ trong ngày đặc biệt và vui mừng này, vì công lao và tình yêu của tấm lòng người mẹ cho con cái và gia đình. 

Quĩ Quyền Sống. (Birthright)  Hằng năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có nơi nương tựa. Sẽ xin tiền lần thứ 2.  Xin mọi người rộng lượng.

Lễ Chúa Thăng Thiên. Xin chú ý! Theo lịch phụng vụ, Lễ Chúa Thăng Thiên sẽ vào Thứ Năm, ngày 14, tuần này. Nhưng sẽ được dời vào Chúa nhật tuần tới, ngày 17. 

Cảm Tạ. Xin chân cám ơn tất cả các em trong đoàn vũ phụng vụ, tuần vừa qua, đã dâng lên Đức Maria một món quà thật tuyệt đẹp. Xin cám ơn chị Đỗ Thu Hương, em Duyên và các phụ huynh đã bỏ nhiều thời giờ và công sức để tập và chuẩn bị y phục cho các em.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Thông Báo Bế Giảng.  Xin thông báo! Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ kết thúc sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tời, ngày 17 tháng 5. Sau Thánh lễ, sẽ có phát phần thưởng cho các em.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ. 

Picnic Giáo Xứ.  Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng  Chúa nhật, ngày 17 tháng 5.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng vui mừng với mọi người và tạo giây liên kết trong giáo xứ.

Tĩnh Tâm Nhóm Linh Thao. Nhóm Đồng hành linh thao Cana sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm dành cho người lớn từ Thứ Năm, ngày 25 đến 28 tháng 6, tại dòng Đồng công, và sẽ do linh mục Nguyễn Hùng, SJ, hướng dẫn. Trong tuần tĩnh tâm này sẽ đi xem vở kịch “Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su” tại Eureka Springs.  Muốn biết thêm chi tiết hay muốn ghi danh tham dự, xin liên lạc với các người trong nhóm, hay chị Nguyệt, điện thoại: 918-806-6398, hay chị Hồng, điện thoại: 918-252-1424. 

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat). “Có phải Chúa đang gọi bạn không?” Để tìm hiểu, văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những nam nữ độc thân tuổi từ 17 đến 45, vào 2 ngày 26 tới 28 tháng 6 tới đây.  Trong buổi tĩnh tâm, sẽ có những bài chia sẻ và cầu nguyện, giúp mọi người có cơ hội tìm và nhận ra tiếng gọi của Chúa sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh trước. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, tulsavocations@gmail.com, hay Văn phòng Ơn kêu gọi điện thoại: 918-307-4936.  Hay điền vào phiếu ghi danh để ở cuối nhà thờ, và gởi về địa phận.  Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....