Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B_2015

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi.  Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất.   Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm quan trọng và cao siêu trong Ki-tô giáo và cũng là nền tảng đức tin của chúng ta.  Vì yêu thương, Thiên Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta, để chúng ta luôn sống trong tình yêu và được kết hợp mật thiết với Ngài đời này và đời sau.
Kinh thánh Cựu ước mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người. Vì yêu thương và muốn cứu thoát con người tội lỗi, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình cứu độ và sai Con Một của Ngài xuống trần gian. Tân ước, đặc biệt là các sách Tin mừng, cho chúng ta biết sứ vụ của Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su,  là mang tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến gian trần, và mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha.  Sau khi hoàn thành và thiết lập Giáo hội để tiếp tục sứ vụ, Chúa Giê-su đã hứa ban  Chúa Thánh Thần xuống để thánh hóa, hướng dẫn và dạy dỗ Giáo hội trong sự thật và trong ánh sáng Tin mừng.  Chúa nói với các tông đồ “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”  Sách Tông đồng Công vụ còn cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần đã đến và thêm sức cho các Tông đồ cũng như giúp Giáo hội lớn lên và lan rộng cho đến ngày nay.  Qua sự mạc khải này và qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, Giáo hội cho chúng ta biết về  mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha là Đấng tạo dựng; Ngôi Con là Đấng cứu chuộc; và Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa và là Đấng ban sự sống.
Ông bà anh chị em thân mến.  Đến đây, tôi xin mời mọi người chú ý đến một khía cạnh quan trọng cho trái đất chúng ta đang hiện diện và cho sự sống là năng lượng như một thí dụ thực tế, để giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta.  Chúng ta biết năng lượng rất cần thiết cho đời sống con người như cung cấp ánh sáng, tiện nghi, và sức khỏe.  Chúng ta nhận thấy năng lượng phát xuất ra từ 3 nguồn chính sau đây.  Nguồn thứ nhất là từ dầu hỏa. Nhưng nguồn dầu hỏa này thường đưa đến những tranh chấp và chiến tranh giữa những quốc gia trên thế giới, và hiện tại cũng là một nguyên nhân chính của vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung hoa và các quốc gia liên hệ, trong đó có quốc gia Việt Nam chúng ta.  Nguồn năng lượng dầu hỏa này cũng có những nguy cơ ô nhiễm môi sinh, làm hại sức khỏe con người, và hủy hoại sự sống của những sinh vật, và theo như một số các kỹ sư về dầu hỏa cho biết, nguồn năng lượng này đang dần dần cạn đi và sẽ hết.  Nguồn năng lượng thứ hai là nguyên tử, nhưng cũng rất nguy hiểm cho vận mệnh con người nhân loại, nếu lọt vào tay những quân khủng bố hay những người lãnh đạo xấu như của I-ran và Bắc hàn hiện nay.  Và nguồn thứ ba là từ mặt trời.   Một số các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới cho rằng đây là nguồn năng lượng miễn phí trường cửu và không nguy hiểm như dầu hỏa và nguyên tử, thường đem lại những tranh chấp, chiến tranh, cũng như không bị đe dọa bởi khủng bố và những nhà độc tài.  Các nhà khoa học còn cho biết mặt trời đã và đang cung cấp 3 loại năng lượng thiết yếu cho trái đất.  Loại năng lượng thứ nhất là ánh sáng, chiếu soi vào những nơi tối tăm và mang lại sự sống cho mọi sinh vật ở trái đất.  Loại năng lượng thứ hai là sức nóng, cung cấp hơi ấm cho những nơi lạnh giá trên trái đất.  Và loại năng lượng thứ ba là sức sống, giúp và tăng sức tăng trưởng cho mọi sinh vật trên trái đất kể cả con người.  Có thể nói mặt trời là “người bạn có 3 bộ mặt tốt.”  Mỗi bộ mặt ban cho chúng ta một ơn sủng đặt biệt.  Từ một mặt trời, phát xuất ra 3 thứ năng lượng cần thiết khác nhau cho mọi sinh vật, kể cả con người, sống trên mặt trái đất này.

Ông bà anh chị em thân mến.  Sự quan sát của các nhà khoa học về năng lượng mặt trời trên đây giúp chúng ta hiểu được một phần nào ý nghĩa của mầu nhiện Chúa Ba Ngôi cho chúng ta.  Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa nhưng có 3 ngôi riêng biệt Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần.  Ba Ngôi, không phải là 3 Thiên Chúa, nhưng chỉ là một Thiên Chúa.  Đến đây chúng ta thấy sự quan sát về mặt trời của các nhà khoa học thật ích lợi cho chúng ta khi chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta. Chúng ta có thể liên tưởng Chúa Ba Ngôi cũng có 3 bộ mặt tốt như mặt trời.  Bộ mặt tốt Ngôi Cha là Đấng tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài, từ những ngôi sao chiếu sáng bầu trời tạo nên vẻ đẹp ban đêm, cho đến chim trời tạo ra những bản nhạc tuyệt vời ban ngày, đến những loài cá dưới biển trở thành nguồn thức ăn cho con người.  Bộ mặt tốt Ngôi Con được sinh xuống trần ở giữa nhân loại, cho con người nhân loại biết tình yêu của Chúa Ba Ngôi, và chỉ dạy cho con người chúng ta thương yêu và sống như thế nào để được cứu rỗi và kết hợp với Chúa Ba Ngôi đời này và đời sau.  Cuối cùng, bộ mặt tốt Ngôi Ba của Chúa Thánh Thần là sự sống thần linh, đến ngự trong tâm hồn mỗi người chúng ta, thánh hóa và liên kết chúng ta trở thành Thân Thể Chúa Ki-tô, và biến đổi chúng ta trở nên đền thờ của Ngài, như thánh Phao-lô nói với Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô, “Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao?”
Ông bà anh chị em thân mến.  Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của yêu thương và hiệp nhất.  Mầu nhiệm này phải là nền tảng đức tin và là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu chúng ta, cho đời sống gia đình giữa vợ, chồng, con cái, hay cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ.  Cuộc sống và tình liên hệ của mọi người Ki-tô hữu với nhau phải phản ảnh tình yêu và sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi.  Xin Chúa Thánh Thần luôn thánh hóa tâm hồn chúng ta trở nên đền thờ của Ngài.  Và xin liên kết mọi người chúng ta trong Thân Thể Chúa Ki-tô, ban cho chúng ta sức sống để sống đức tin trung thành, có lòng hy sinh quảng đại xây dựng cộng đoàn giáo xứ, làm sáng danh Chúa nơi trần gian để cùng được hưởng hạnh phúc vinh quang trên Thiên Đàng cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....