Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B. Số 537

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 9, 26-31. Ông Saolô đang lùng bắt các người theo đạo Chúa Kitô thì được Chúa thương gọi ông trở thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đổi tên thành Phaolô.  Ông nhiệt thành rao giảng đạo, Tin mừng, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. 1Ga. 3, 18-24. Trong bài đọc này, thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Ga. 15, 1-8. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giớI thiệu là Cây Nho, chúng ta là cành. Cành nào kết hợp với cây thì tươi tốt và sinh nhiều trái ngọt, cành nào tách lìa khỏi cây sẽ bị khô héo và chết đi.       

Đáp ca: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con
              ca ngợi vang lên trong đại hội.

Suy Niệm.
THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ CÀNH. Trong bài Tin mừng, Chúa ví Ngài như cây nho và mọi phần tử trong Giáo Hội là cành nho. Một điều hiển nhiên và rõ ràng là cành cây phải hoàn toàn cần tới thân cây mới sống được. Nếu cắt lìa thân  thì cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình ảnh cho chúng ta biết: mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới sống, sống mạnh và sinh trái được. Chúng ta cần tới Chúa để lãnh nhận ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể tự tạo, tự giải thoát, thần hóa con người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối. Một cành cây cắt đứt lìa thân cây còn sống không? Có lẽ nó có thể sống một vài ngày tạm bợ rồi sẽ chết khô. Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ chết khô. Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, vật chất, cao sang, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng và xứng đáng, để chúng ta thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu.

Reflection.
Acts 9. 26-31. Saul, who would later be known as the apostle Paul, had persecuted Christians for a long time. But after a dramatic conversion experience in which Jesus asked, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Saul had become a dedicated disciple. At first, the other disciples were afraid of him and did not accept him. However, Saul proved himself by daring to preach the good news Jesus had revealed to him.  What might you do to prove that you are a changed person?
1 John 3, 18-24. This letter of John reminds us that our love for God is tested in action. We are to love "in deed and in truth." When we believe in Jesus and love one another as he commanded us, we can be sure that God is with us. What examples can you think of from a person who talks about love or friendship but do not act accordingly? In real life, who comes to mind as a strong example of someone who loves "in deed and in truth"?
John 15, 1-8. A family tree illustrates how each of us belongs to a particular branch of the extended family of our ancestors. In this gospel, Jesus speaks about himself as the vine and of us as the branches that belong on the vine. We are the fruitful branches that are "trimmed by" the Father to produce good works in the world.  Without the vine, the branches dry up and die. But when we live by the words Jesus has given us, we produce abundantly all that is good. What images you think Jesus might use to illustrate how we belong to him? What evidence do we as families or as a parish give that we are branches of Jesus' vine? What good works do you most want your parish to produce abundantly? How can you help to make that happen?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.   Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26.     Các đẳng Lh&Bằng an/Gđ. Vỹ&nga
Thứ Ba.    Cv. 14, 18-17; Ga. 14, 27-31.   Lh. Maria&Lô-ren-sô
Thứ Tư.    Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.           Lh. Gia-cô-bê/Gđ. Vỹ&Nga
Thứ Năm. Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.      Tạ ơn Chúa&Đức Mẹ/Gd. Tê-rê-sa Loan
Thứ Sáu.   Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.  Lh. Lm.Phê-rô Ng. V. Tài/Gđ. Vỹ&Nga 
Thứ Bảy.   5:30     Lh. Đa Minh& Maria/Gđ. Ng. T.Trực&Nguyệt
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Phao-lô/Gđ. Phạm Q. Nam
                               Lh. Maria&Giuse/Thân nhân Lê Quế 
                                                             
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                  Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                          Ng. Trung Trực                                  Ng. Ngọc Hải
8. Nguyễn Văn Cả/ Vũ Ngọc Điệp    Ng. Đình Chót  
10.  Phụ huynh lớp Khai tâm            Lê Đình Phong; Trần V. Thái                  Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Các em lớp Khai tâm                                                      Mike Ng.;Johnny Đặng 
                                     
Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                 Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Vũ Đình Hiệu                                     Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An          Ng. Đình Chót
10.    Hội Hiền Mẫu                           Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang     Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                  Đặng Quốc Anh; Nathan Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 4, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,509             Phần Thưởng Mãn Khóa Các Em:  $778
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
  1. Ẩn danh (#46)              1,000
  2. Nguyễn Văn Ái                200
  3. Lm. Quản nhiệm              200
  4. Quảng cáo                      300
  5. Trần Hoàng Long&Hồng 200
  6. Nguyễn Tự Lập               100
  7. Phạm Văn Định                50
                Tổng cộng:       $ 2,050

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Khai Tâm.
Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và nhất là các em trong lớp Khai tâm năm nay, được lãnh nhận các Bí tích tuần này. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban tràn đầy ơn lành xuống cho các em.  Và chân thành cám ơn các thày cô giáo lý viên, đặc biệt là anh chị Lê Đình Phong và Thanh Xuân đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong năm qua. Xin Thiên Chúa trả công.  

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cứu Trợ Động Đất.  
Trong 1 e-mail tuần qua, Đức giám mục chỉ thị các giáo xứ trong địa phận, xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này, để cứu trợ những nạn nhân động đất tại Nepal tuần vừa qua, và ngài tha thiết kêu gọi mọi người quảng đại, cứu giúp nạn nhân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nơi tạm trú và những nhu cầu cần thiết để sống. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu đã bán thức ăn vào Chúa nhật tuần vừa qua, và thu được số tiền $1,581. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, cộng tác với hội trong công việc tốt lành này. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Đầu niên học, mỗi em học sinh đã được phát một Ly Tình Thương, để làm việc bác ái, giúp những thiếu nhi khuyết tật và mồ côi ở quê nhà, có những mảnh đời kém may mắn.  Xin quý phụ huynh nhắc con em mang Ly Tình Thương đi học và trao cho các thầy cô để đúc kết và gởi về các trại mồ côi và khuyết tật tại VN.

Thông Báo Bế Giảng. 
Xin thông báo! Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ kết thúc sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng 5. Sau Thánh lễ, sẽ có phát phần thưởng cho các em. Xin các cha mẹ và phụ huynh hy sinh tham dự để khuyến khích các em và cám ơn thày cô.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ. 

Picnic Giáo Xứ.  
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng  Chúa nhật, ngày 17 tháng 5.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng vui mừng với mọi người và tạo giây liên kết trong giáo xứ.

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat).
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những nam nữ độc thân tuổi từ 17 đến 45, vào 2 ngày 26 tới 28 tháng 6 tới đây.  Trong buổi tĩnh tâm, sẽ có những bài chia sẻ và cầu nguyện, giúp mọi người có cơ hội tìm và nhận ra tiếng gọi của Chúa sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh trước. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Fr. Elkin González, tulsavocations@gmail.com, hay Văn phòng Ơn kêu gọi, điện thoại: 918-307-4936. Hay điền vào phiếu ghi danh để ở cuối nhà thờ, và gởi về địa phận.  Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....