Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Chúa Nhật 16 Thường NIên Năm B_2015

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta nhận biết đang sống trong một xã hội giàu có, văn minh và tân tiến nhất thế giới.  Hầu hết mọi người đây đều có cuộc sống khá giả.  Nhưng nếu chúng ta chân thành nhìn vào đời sống, thì có những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, lo sợ và chán nản vì hoàn cảnh,  công ăn việc làm, gia đình con cái hay không biết tương lai sẽ ra sao.  Hàng ngày chúng ta được nghe những tin tức như khủng bố, trộm cướp,
giết người làm cho chúng ta bàng hoàng lo âu.  Có những lúc chúng ta đối diện, đương đầu với những sự khó khăn trong chính gia đình hay cá nhân làm cho tâm trạng của chúng ta trở nên căng thẳng và buồn sầu.
Các Bài Đọc Kinh thánh hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót, sự quan phòng và những việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa, chỗ nào có lo âu, đau khổ và thất vọng, chỗ đó có hy vọng.
Bài Đọc I hôm nay cho chúng ta biết ngôn sứ Giê-rê-mi-a  sống trong một thời điểm đất nước bị chia đôi, dân chúng sống trong cảnh khổ cực lầm than.  Giê-rê-mi-a đã lên tiếng cảnh báo 4 vị vua thay phiên lên cai trị quốc gia, cho họ biết một cách rõ ràng phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh bị quân Ba-bi-lon xâm lăng, nhưng những lời cảnh báo của ngôn sứ đã bị bỏ ngoài tai.  Họ đã ngoảnh mặt đi, từ chối không nghe, và sau đó bị bắt đi lưu đày làm nô lệ.  Vì vậy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã khiển trách và qui tội cho họ không chu toàn trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên, là dân chúng, và để cho tai họa đổ trên đầu họ.  Như chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1, Thiên Chúa, qua lời ngôn sứ, đã phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta.”  Và Chúa hứa sẽ ban cho họ Đấng Cứu Độ đến giải thoát đoàn chiên khỏi ách nô lệ, quy tụ họ lại, đích thân chăm sóc, và che chở chúng khỏi mọi nguy hiểm. Nhưng dân Do thái phải chờ đợi đến 600 năm sau, lời hứa ban Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa mới hoàn thành.  Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa sai đến trần gian chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Chúa Giê-su Ki-tô.  Người sẽ đem ơn cứu rỗi, sự bình an và công chính đích thực đến cho nhân loại.
Trong Bài Đọc 2, thánh Phao-lô cho chúng ta biết thế giới còn có nhiều sự hận thù, chia rẽ và tội lỗi.  Ngài nhấn mạnh rằng có sự thù địch giữa những con người tội lỗi với Thiên Chúa, và giữa những dân tộc với nhau.  Thánh Phao-lô cũng cho chúng ta biết niềm hy vọng hòa giải là ở cây thập giá Chúa Giê-su Ki-tô.  Máu của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, đổ ra trên thập giá, sẽ tẩy xóa sạch mọi tội lỗi, và nhờ đó con người tội lỗi được giao hòa với Thiên Chúa, và được hưởng quyền làm con cái Thiên Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến. Trong bài Tin mừng tuần trước, Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng và ban cho các ông quyền năng chữa bệnh và trừ quỉ.  Trong bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ trở về vui mừng báo cáo cho Chúa Giê-su nghe những thành quả đã đạt được.  Sau đó, Chúa Giêsu đã khuyên các ông hãy rút lui vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, sống gần bên Chúa và cầu nguyện với Người.  Bài Tin mừng còn cho chúng ta biết “Chúa Giê-su thấy đám đông dân chúng thì động lòng thương xót, vì họ như đàn chiên không người chăn và Người dạy dỗ họ nhiều điều.”
Lời Chúa hôm nay là một tin vui mừng cho chúng ta, vì cho chúng ta biết Thiên Chúa thương xót và nhân từ với chúng ta.  Người dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta bằng Lời Chúa, để chúng ta luôn sống trong ân sủng và bình an của Ngài, nếu chúng ta biết tránh xa những điều người Do thái xưa đã làm, từ chối, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời Chúa dạy.  Chúng ta nhận biết chúng ta đang sống trong một thời điểm khó khăn nhiều cạm bẫy, bị cám dỗ bởi thú vui, vật chất, và có những khủng hoảng về luân lý và đạo đức.  Giá trị nền tảng gia đình đang bị tàn phá.  Mọi sự ảnh hưởng đến đời sống đức tin.  Nhưng là những Ki-tô hữu, Thiên Chúa muốn chúng ta phải tuyệt đối tin và đặt niềm hy vọng nơi Ngài.  Chúa Giê-su Kitô chính là nguồn hy vọng của mọi người, và lời Chúa là giải pháp của mọi vấn nạn của cuộc sống cá nhân, gia đình, của xã hội và thế giới ngày nay.
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa luôn yêu thương, quan tâm và muốn chăm sóc mọi người chúng ta, vì vậy, Chúa kêu mời chúng ta đến với Người để nghe lời Người dạy dỗ.  Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần chạy đến với Thiên Chúa giàu lòng thương xót.  Hãy đến với Chúa, dù chúng ta thế nào, đạo đức hay tội lỗi, sốt sắng hay nguội lạnh, hãy đến với Chúa.  Với lòng tin và với lời cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được tình thương xót,  sức mạnh và bình an của Chúa.
Người Công giáo chúng ta có lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria. Chúng ta đến với Chúa Giê su qua Mẹ Maria. Mẹ khẩn cầu cho chúng ta và cùng với chúng ta, thì làm sao Chúa Giê-su có thể từ chối được. Dù chưa tới giờ của mình, nhưng khi Mẹ Maria can thiệp cho gia đình có tiệc cưới ở Cana, thì Chúa Giê-su đã làm cho nước hóa rượu ngon. Vai trò của Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giê-su quan trọng biết bao!  Trong cuộc hành trình đức tin đầy cam go và thử thách này, chúng ta luôn có một người mẹ bên cạnh để đỡ nâng chúng ta. Vậy dù cuộc đời thế nào hay đang sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy vững tin vào tình mẹ yêu thương, vì Mẹ là nguồn sống, là an vui, là hy vọng của chúng ta.
Chúa kêu gọi chúng ta đến tham dự Thánh lễ hôm nay để chúng ta đến gần Chúa cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, được Thiên Chúa sai đến trần gian, đem tình yêu, hạnh phúc, bình an và ơn cứu độ đến cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết mở rộng tâm hồn, chân thành lắng nghe lời Chúa dạy, nhất là can đảm và sức mạnh thực hành lời Chúa trong cuộc sống.
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....