Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên. Năm B. Số 548

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gr. 23,1-6. Chúa trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người.  Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cất cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống.  Đó là nội dung bài đọc sau đây.
Bài đọc 2. Êp. 2, 13-18.  Nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọI người, nhờ lòng tin, nhận được an vui hạnh phúc thật sự, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội thánh, được trở nên anh chị em của một Cha trên trời.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 6, 30-34.  Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày hoạt động truyền giáo.  Người bảo các ông nghỉ ngơi.  Nhưng dân chúng kéo theo mãi, khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.     

Kinh thánh tuần tới:  2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15.

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, phục vụ làm việc tông đồ cứu chữa con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những “thành tích” đã làm, Người đã bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi cầu nguyện, sống riêng tư thân mật với Chúa. Phục vụ làm việc tông đồ và cầu nguyện là nền tảng của người môn đệ Chúa, và cũng là của tất cả mọi Ki-tô hữu.  Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện là tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp, mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Cầu nguyện là bề sâu, giữ được quân bình giữa hai phương diện cuộc sống của Ki-tô hữu, và mới phát triển toàn diện. Duy trì sự thăng bằng của hai khía cạnh cuộc sống, tâm linh và phục vụ, mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững. Cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Khi phục vụ, chúng ta nghĩ đang làm việc cho Chúa hay đang làm việc với Chúa?

Reflection.
Jeremiah 23:1-6. Leaders who disobey God's laws and fail to serve the people faithfully are often in the daily headlines. In the ancient kingdom of Judah, rulers who abused their power were common. Jeremiah describes them as disloyal shepherds who serve neither God nor the people. But the prophet holds out God's promise of a Messiah and King who will rule with justice. How do you think we can help those in leadership positions to serve faithfully?
Ephesians 2:13-18. Today's reading describes how all people are brought together as one in Christ who is our peace. Paul writes to the Ephesians who were "far off" because they were Gentiles. He assures them that they have been reconciled and made one with the Jews who "were near." By his death, Jesus has broken down the walls between them. When and how do you experience your unity with others in Jesus? How can you contribute to this unity?
Mark 6:30-34. The apostles have just returned from their first missionary journey. They want to tell Jesus all about it. He leads them off to a quiet place where they can tell their stories. But the crowds follow them because they are hungry for Jesus' teaching and his healing touch. Seeing the crowd, Jesus is moved to respond to them. They are like sheep that have been scattered. Out of love, the Good Shepherd calls them together and guides them. What can we learn from the example of Jesus in this gospel story? How will you try to follow that example in your daily life?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Xh. 14, 5-18; Mt. 12, 38-42.   Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.      Xh,14-15,1; Mt. 12, 46-50.     Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.     Xh. 16, 1-15; Mt. 13, 1-9.        Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.  Xh. 19, 1-20; Mt. 13, 10-17.    Lh. Mồ côi/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.    Xh. 20, 1-17; Mt. 13, 18-23.    Lh. Mồ cội/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.  5:30  Lh.Đa Minh& Maria/Gđ.Trực&Nguyệt -  Lh.Anrê&Mátta/Gđ.Ng.V. Giá
Chúa Nhật. 8&10    Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền&Quốc    –    Lh. Phan. Xaviê
                                Lh. Máthêu/Gđ. Lập&Nhung

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Nguyễn Thị Châu    Ng. Ngọc Bảo                               Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An               Trần Ngọc Ánh
10. Phạm Văn Tiến/Trần Duyên              Ng. Trung Hải;Ng. Thanh Ban     Aaron Nguyễn    
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Kim Tâm                                                           Paul&Joseph Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
            Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Thị Lâm                       Ng. Đình Chót                                Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung                Ng. Đình Chót
10. Vũ Cẩm/Ngô Thủy Tiên                    Phạm V. Tiến;Trần V. Thái                  John Trần
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Minh Tâm&Nhung                               Trần Hoạt Liêm;Dustin Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 7, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,179
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:

1.   Nguyễn D. Thanh&Giang    2,000
2.   Thuê hội trường                  1,200
3.   Nguyễn Thanh&Hồng         1,000   (Grand Prarie, TX)
4.   Nguyễn Văn Tuất                1,000
5.   Nguyễn Quốc Oanh&Loan 1,000
6.   Trần Phúc Khánh                1,000
7.   Đoàn Hải&Trinh                    500
8.   Anthony Minh Nguyễn          200
9.  Trần Hoàng Long                   100
10.  Nguyễn Đức Toán                100
11.  Trần Andy                             100
12.  Nguyễn Đình Chót                100
13.  Thân nhân ông cố ĐỗTuyển 100
14.  Phan Minh Quân                   100
15.  Trần Quốc Hiệp                     100
16.  Mary Thân                              50
           Tổng cộng:                 $ 8,650

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ 2015-16.
Xin thông báo!  Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm 2015-16 sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 8.  Sẽ ghi danh các lớp học sau Thánh lễ 10 giờ sáng 2 Chúa nhật: tuần tới ngày 26 và ngày 2 tháng 8, tại hội trường.  Xin các gia đình có con em học giáo lý mau mắn ghi danh cho các em. 

Công Tác Giáo Xứ.
Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 26, sẽ có công tác giáo xứ rửa và sửa bàn ghế, làm sạch sẽ hội trường và chuẩn bị các lớp học cho các em.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh tham gia giúp đỡ công tác này.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 26.  Xin những người được mời nấu các món ăn hy sinh cộng tác với hội trong việc phục vụ và xây dựng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công. 
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.  Nếu tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.

Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ chiều Chúa nhật lúc 6 giờ mà thôi.

Xin Chú Ý!
Để việc ghi sổ sách được chính xác và rõ ràng, khi dâng cúng hay đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, xin vui lòng sử dụng bao thư đã gởi đến các gia đình trong giáo. Nếu không nhận được, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để thay thế. Nếu không nhận được bao thư là chưa có tên trong danh sách giáo xứ.  Xin vui lòng ghi đơn gia nhập giáo xứ ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng đề: St. Joseph Church trong chi phiếu dâng cúng, và ghi quĩ xây dựng nhà thờ trong phần memo ở dưới chi phiếu.  Xin chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công lòng hy sinh và quảng đại của mọi người. 

Học Viện Địa Phận.  
Văn phòng Học viện địa phận sẽ mở lớp dạy có tín chỉ đại học về Ki-tô Học (THEO 4003:  Christology) cho mọi người giáo dân, giúp mở rộng tầm hiểu biết về thiên và nhân tính của Chúa Giê-su theo Kinh thánh và Tông truyền.  Ngày: 26 tháng 8; giờ: 6:30-9:15 tối; địa điểm: tòa giám mục địa phận, 12300 East 91st Street, Broken Arrow.  Muốn ghi danh hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: The Pastoral Studies Institute, please call (918) 307-4941 or email Mary Malcom at mary.malcom@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....