Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm B. Số 549

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 2V. 4, 42-44.  Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê đã có thể cung cấp cho 100 người ăn no nê. Việc đó báo trước sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và Thánh thể Chúa nuôi hồn xác loài người. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. Êp. 4, 1-6.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống khiêm nhường, hiền lành, hòa thuận, thương yêu nhau, để được hiệp nhất trong Thiên Chúa là Cha chung mọi người.  Vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một niềm hy vọng.
Tin Mừng.  Ga. 6, 1-15.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no.  Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh chị em chúng ta, và báo trước việc Chúa lập Bí tích Thánh thể nuôi linh hồn chúng ta.      

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra,
                                                  và thi ân cho chúng con được no nê.       

Kinh thánh tuần sau:  Xh. 16, 2-15; Ep. 4, 17-24; Ga. 6, 24-35.

Suy Niệm.
Tin Mừng hôm nay của Thánh Gio-an tường thuật  phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người khỏi đói. Câu truyện này có ít nhất 3 ý nghĩa sau đây:* Ý nghĩa thứ nhất, Chúa Giê-su muốn đáp lại tấm lòng chân thành của đám đông khao khát tìm nghe lời Người mà không màng đến nhu cầu ăn uống;  * Ý nghĩa thứ hai, Chúa Giê-su thể hiện quyền năng thần linh và sứ mạng thiên sai của Người. Cũng như xưa kia Thiên Chúa nuôi dân Ít-ra-en bằng man-na trong sa mạc thì nay Chúa Giê-su nuôi những người tìm nghe Lời Chúa bằng bánh và cá của phép lạ sau khi đã nuôi họ bằng lời giảng dạy về Nước Trời. * Ý nghĩa thứ ba, tất cả những người được ăn cùng một Bánh, uống cùng một Lời có trách nhiệm làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa. Cộng đoàn ấy là hình ảnh sống động và là loan báo cụ thể về Cộng đoàn Vương Quốc mà Thiên Chúa sẽ thiết lập giữa loài người. Chúng ta tham dự thánh lễ để được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, qua Thịt Máu Thánh Người ban, và được hiệp nhất với nhau, để chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, hầu yêu mến một Cha chung thắm thiết hơn và sống cuộc đời siêu nhiên, thánh thiện hơn, xứng đáng làm con Thiên Chúa. Chúng ta hãy giục lòng tin yêu mạnh mẽ để cử hành Bí tích hiệp nhất của Thánh lễ này, hầu thể hiện tinh thần yêu thương và hiệp nhất sâu sắc hơn trong đời sống hằng ngày.

Reflection.
2 Kings 4:42-44. The servant of the prophet Elisha had that some worries. How was he to feed a hundred people with food enough for half that many? But Elisha simply said, "Give it to the people to eat." Elisha trusted that God would provide. The people ate their fill and there were leftovers for another day. What might this reading encourage you to do for those who have less food than you have?
Ephesians 4:1-6. Today's letter from Paul emphasizes that all who follow Jesus share an unshakable source of unity. His words have echoed through the centuries like an anthem for the Church: "There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all."  When we live in a way that preserves this unity, we can contribute to peace and harmony in the world around us. Why do you think it is important for the Church to reflect its unity or oneness to the world?
John 6:1-15. When large crowds gather, exciting and unexpected things can happen. That's the way it was when Jesus went up on a mountain shortly before the Passover feast. He had no idea that a crowd of five thousand would soon gather around him. They were determined to hear him speak and to see what great signs he might work. Unlike his disciples, Jesus was not concerned about how this huge crowd was to be fed on a few loaves and fishes. In familiar actions we recognize in the Eucharist, Jesus took the bread, broke it, blessed it and gave it to his guests. When the crowd realized that everyone had been fed and there were still leftovers, they were astounded. Look back at the story. How does it encourage you to act when you feel that you have little to offer to those in need?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Xh. 32, 15-34; Mt. 13, 31-35.  Lh. Mồ côi/Gđ. Thương&Giá
Thứ Ba.     Xh. 33, 7-11; Mt. 13, 36-43.    Lh. Giuse
Thứ Tư.     Xh. 34, 29-35;  Mt. 13, 44-46.  Lh. Antôn& Inê/Gđ. Thương&Giá
Thứ Năm.  Xh. 40, 14-36;  Mt. 13, 47-53.  Lh. Phêrô
Thứ Sáu.    Lv. 23, 1-16; Mt. 13, 54-58.     Lh. Micae&Maria/Gđ. Thương&Giá
Thứ Bảy.   5:30  Lh.Đa Minh& Maria/Gđ.Trực&Nguyệt –
Chúa Nhật. 8&10    Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền&Quốc    – 
                                Lh. Joakim&Maria/Gđ. Thương&Giá 
                      
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.  Đỗ Cẩn/Đỗ Thị Lâm                       Ng. Đình Chót                             Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung                 Ng. Đình Chót
10. Vũ Cẩm/Ngô Thủy Tiên                     Phạm V. Tiến;Trần V. Thái                 John Trần   
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Minh Tâm&Nhung                               Trần Hoạt Liêm;Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                                Trần Ngọc Ánh                               Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ                Vũ Đình Hiệu
10. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương         Lê Thanh Xuân;Ng. Th. Ban           Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Văn Tân                                                Đặng Anh Quốc;Tyler Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 7, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,393
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Chơn Phán 200
  2. Phan Minh Quân      150
  3. Nguyễn Văn Phước 100
  4. Nguyễn Tự Lập        100
  5. Lê Quang Trung       100
  6. Trần Andy                100
            Tổng cộng:   $ 750

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thông Báo Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Xin các phụ huynh lưu ý! Sẽ có những buổi ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho niên khóa sắp tới vào những ngày sau đây: Chúa nhật tuần này, ngày 26, và Chúa nhật tuần tới, ngày 2 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng tại hội trường.  Đơn ghi danh để ở cuối nhà thờ.  Sau Thánh lễ xin các phụ huynh qua hội trường ghi danh cho con em.  Và để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào. Và xin thông báo: chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 8.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn hội viên, và những người đã hy sinh nấu các món ăn hy sinh cộng tác với hội, trong việc phục vụ và xây dựng giáo xứ. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Và hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này.  Xin mời mọi người tham dự.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.  Nếu tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.
Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ chiều Chúa nhật lúc 6 giờ mà thôi.

Nhóm Hỗ Trợ Con Nuôi Địa Phận.
Cơ quan Bác ái sẽ tổ chức buổi họp hàng tháng cho nhóm cha mẹ có con nuôi, hay dự tính nuôi con nuôi, để học hỏi và chia sẻ tiến trình nhận và nuôi con nuôi vào Thứ Hai, ngày 10 tháng 8, từ 6 đến 8 giờ tối, tại nhà thờ thánh Ma-đa-lê-na. Và sẽ có những phần học hỏi như: phát triển một văn hóa hỗn hợp tích cực; những ảnh hưởng trong tiến trình thay đổi văn hóa; và hướng dẫn đặc biệt về sự  nuôi con nuôi đa chủng tộc. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số: 918-508-7131, hay vào trang web của văn phòng bác ái địa phận: www.CatholicCharitiesTulsa.org

Học Viện Địa Phận.  
Văn phòng Học viện địa phận sẽ mở lớp dạy có tín chỉ đại học về Ki-tô Học (THEO 4003:  Christology) cho mọi người giáo dân, giúp mở rộng tầm hiểu biết về thiên và nhân tính của Chúa Giê-su theo Kinh thánh và Tông truyền.  Ngày: 26 tháng 8; giờ: 6:30-9:15 tối; địa điểm: tòa giám mục địa phận, 12300 East 91st Street, Broken Arrow.  Muốn ghi danh hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: The Pastoral Studies Institute, please call (918) 307-4941 or email Mary Malcom at mary.malcom@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....