Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B_2015

Ông bà anh chị thân mến. Chúng ta nhận thấy nhiều Ki-tô hữu giới hạn đạo vào việc có tên vào trong danh sách giáo xứ,  hay thờ phượng trong nhà thờ như đi tham dự Thánh lễ mỗi tuần,  hay chỉ chịu phép rửa tội để có danh hiệu Kitô hữu.  Và chúng ta cũng nhận thấy ngày nay, vì ảnh hưởng vật chất và những chủ nghĩa duy vật, có nhiều biến chuyển thay đổi trong đời sống Ki-tô hữu. Nhưng người Ki-tô hữu chân chính phải có một đời sống
kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, cũng như sống giới răn Chúa dạy trong đời sống hàng ngày. Nếu tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, thì chúng ta phải tuân giữ giới răn của Người, phải là một chi thể sống động trong Thân Thể Chúa Ki-tô, cũng như chu toàn sứ vụ rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Chúa.  Mỗi bài đọc Kinh thánh Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta một khía cạnh của việc sống đức tin, sống đạo.

Trong Bài Đọc I, chúng ta thấy ông Môi sen đưa ra những lý do để kêu gọi con cái Israel phải tuân giữ giới răn của Thiên Chúa. Thứ nhất, ông dạy cho dân biết rằng giới răn phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng duy nhất biết những gì tốt lành cho con người. Thứ hai, Thiên Chúa ban giới răn vì yêu thương. Ông Môi sen cho dân biết đây là một đặc quyền cao quí nhất, chỉ dành cho Dân Riêng của Thiên Chúa.  Thứ ba, vì là giới răn của Chúa, cho nên không ai được thêm vào hay bớt đi.  Và lý do thứ tư là phải sống giới răn Chúa vì là điều kiện phải có để được vào Đất Hứa.  Vì vậy, ông nhắc nhở dân Do thái xưa và chúng ta ngày nay, giới răn, 10 điều răn Chúa ban không phải để học thuộc lòng, cũng không để đóng khung thờ lạy, nhưng phải thực hành, để được liên kết mật thiết với Chúa và được Người hướng dẫn và che chở trong cuộc hành trình vể Đất hứa, và về Quê trời.

Trong Bài Đọc II, thánh Giacôbê đặc biệt lưu ý chúng ta đến việc nghe và thực hành những lời Chúa dạy.  Ngài khẳng định Lời Chúa là sự thật và ban sự sống. Và ngài nhấn mạnh lắng nghe và sống Lời Chúa phải đi đôi với nhau, cũng như hành động và lời nói của Ki-tô hữu phải đồng nhất. Một người không thể tách rời niềm tin ra khỏi những việc làm hay lối sống. Hay nói một cách khác, hành động hay lối sống của chúng ta không thể nào đi ngược lại, hay đối nghịch với đức tin của chúng ta. Chúng ta cần biết về cộng đồng các tín hữu thời sơ khai. Nhiều người lầm lẫn về sự chỉ dạy của thánh Phaolô, nhất là trong Thư gởi tín hữu Rôma và Galata, khi ngài nói: con người được trở nên công chính nhờ niềm tin vào Đức Kitô. Họ cắt bỏ toàn câu văn và chỉ chú trọng vào câu này, cho nên họ nói chỉ cần niềm tin vào Đức Kitô là đủ, việc làm không quan trọng, vì nó không ảnh hưởng đến sự cứu độ của con người.  Chúng ta thấy ngày nay, vẫn còn nhiều anh chị em thuộc giáo phái Tin Lành và nhiều Ki-tô hữu chủ trương sống theo lối sống này.  Đây là một cách cắt nghĩa sai lầm lời Chúa, vì Đức Kitô và thánh Phaolô không chủ trương và dạy bảo như thế. Thánh Giacôbê cũng phải đương đầu với ý kiến như thế trong cộng đoàn của ngài.  Trong một đoạn thư khác, ngài còn nhấn mạnh hơn nữa: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.”  Thánh Gia-cô-bê xác quyết rằng Lời Thiên Chúa là chân lý và là sự thật, giúp chúng ta biết phân biệt sự thật khỏi những sự gian trá làm mê hoặc tâm hồn con người. Cũng một ý với ông Môi sen trong Bài Đọc I, thánh Giacôbê khuyên chúng ta hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Trong bài Tin mừng hôm nay, nhân cơ hội những người Pha-ri-siêu kêu trách các môn đệ của Chúa Giêsu về việc không tuân giữ những lề luật về việc thanh sạch bên ngoài, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta 3 điều quan trọng.  Điều quan trọng thứ nhất, đừng thờ phượng Thiên Chúa chỉ bằng môi miệng bên ngoài, mà phải phát xuất từ trong tâm hồn.  Chúa thấu suốt những gì trong tâm hồn con người chúng ta.  Chúng ta có thể lừa dối người đời bằng lối sống giả hình bên ngoài, nhưng không bao giờ dấu diếm, qua mặt được Thiên Chúa.  Điều quan trọng thứ hai, đừng vịn vào truyền thống để thay thế giới răn của Thiên Chúa.  Một điều qua trọng chúng ta phải chú ý ở đây là Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ truyền thống, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta phải đặt giới răn của Thiên Chúa lên trên mọi luật lệ và truyền thống của con người. Khi nào có sự xung đột giữa giới răn của Thiên Chúa với luật lệ hay truyền thống của con người, thì người Ki-tô hữu phải can đảm tuân giữ giới luật của Thiên Chúa. Và điều quan trọng thứ ba, thanh tẩy tâm hồn bên trong cần thiết hơn tẩy sạch đồ dùng bên ngoài. Chúa nói cùng đám đông dân chúng “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.”  Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta phải chú trọng đến việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì hậu quả của tội lỗi làm con người trở nên ô uế trầm trọng hơn sự ô uế do đồ ăn thức uống gây ra.  Những kinh-sư và biệt-phái chú trọng đến việc thanh tẩy bên ngoài để che đậy những ô uế trong tâm hồn, vì họ nghĩ không ai có thể thấy những gì họ giấu kín bên trong, nhưng họ không thể giấu diếm được Thiên Chúa, Người có thể thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn của họ.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta hãy tự hỏi cái gì trong cuộc đời này đáng sợ nhất?  Có nhiều câu trả lời khác nhau như khủng bố, bệnh hoạn, vv. Nhưng với đa số đó là: cái lưỡi và cái tôi. Trong ca dao Việt Nam có câu “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.”  Thật vậy, chỉ có ba tấc lưỡi thôi mà làm cho cuộc sống của bao nhiêu người phải đau khổ. “Cái tâm hay cái tôi” của con người là căn rễ của mọi điều thiện ác, tốt xấu, ngay thẳng gian dối. Nếu cái tôi tốt, thì có những suy nghĩ tốt, sẽ có lời nói và hành động tốt. Và nếu cái tôi xấu, thì sẽ dễ tuôn ra nhưng lời nói và hành động xấu hay lối sống gian dối.

Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta đến và thờ phượng Chúa trong Thánh lễ hôm nay với một tâm hồn, và với một tình yêu mến Chúa chân thật.  Có một niềm tin vững chắc vào giới răn, Lời Chúa dạy là chân lý, là sự thật, đem lại bình an, hạnh phúc và ban sự sống đời đời, để chúng ta can đảm sống giới răn của Chúa, cũng như có đời sống Ki-tô hữu chân chính.  Xin Chúa cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan, biết dùng lời nói và việc làm để ca tụng ngợi khen Chúa và để làm đẹp lòng và sáng danh Chúa, cũng như tạo sự yêu thương và hiệp nhất, an ủi, khích lệ và hy vọng.
 Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....