Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên - Năm B. Số 553

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Đnl.4, 1-8.  Bài đọc 1 trích sách Đệ nhị luật nói với chúng ta rằng Thiên Chúa sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ tuân giữ, để được nên khôn ngoan chính trực.  Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Bài đọc 2. Gc. 1, 17-27.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên nguồn sống và ơn cứu độ cho chúng ta.
Tin Mừng. Mc. 7, 1-23.  Nghe các kinh sư và Biệt phái giả hình phê bình các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết: chính những thứ gì từ trong con người chúng ta xuất ra mới làm cho chúng ta ra ô uế như dâm ô, trộm cắp, tham lam, ganh tị, vu khống, kiêu căng. Đó là nội dung Tin mừng sau đây.

Đáp ca. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

Kinh thánh tuần sau:   Is. 35, 4-7; Gc. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37.

Suy Niệm. Cái gì trong cuộc đời này đáng sợ nhất? Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng với đa số thì: cái lưỡi và cái tôi. Trong ca dao dân gian Việt Nam cũng diễn tả điều đó: “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”. Chỉ có ba tấc lưỡi mà đã làm cho cuộc sống của bao nhiêu người phải điên đảo. Và chỉ vì lòng người không ngay thẳng mà đã làm cho cuộc sống của nhiều người trở thành địa ngục và đầy nước mắt, đúng là: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng ta chính là căn rễ của mọi điều thiện ác. Nếu tấm lòng tốt, thì có những suy nghĩ tốt, sẽ có lời nói và  hành động tốt. Và nếu lòng xấu, sẽ dễ tuôn ra nhưng lời nói và hành động xấu, gian dối. Khi tâm hồn chúng ta trong sáng và chân thật thì sẽ thấy cuộc đời thật đẹp, dễ nhận ra cái đẹp, cái tốt. Khi tâm hồn u tối và thiển cận, chúng ta không thấy cái tốt, cái đẹp của cuộc sống và người khác. “Cái tôi” là căn rễ của mọi sự thiện- ác. Đó là điều mà  Chúa Giêsu nhắc nhở trong Tin mừng hôm nay: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, vì chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế, vì từ bên trong phát xuất những tư tưởng xấu, lời nói xấu, thái độ xấu và hành động xấu.”  Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng lời nói và việc làm để ca tụng ngợi khen Chúa, để làm đẹp lòng và sáng danh Chúa, cũng như tạo sự yêu thương và hiệp nhất, an ủi và hy vọng.

Reflection.
Deuteronomy 4:1-2, 6-8. Some people cringe when they see words like "laws" and "commandments." They see regulations of any kind as a burden. However, as Moses prepares to lead the Israelites into the Promised Land, he reminds them of the true purpose of God's commandments. By obeying God's law, the people will live in harmony with him and with each other. What are some of the rules that are observed in your family? How do these rules make a difference in your relationships with family members?
James 1:17-18, 21-22, 27. At every Mass we hear the word of the Lord proclaimed. But if the word we hear does not get translated into action, it is like a seed that gets blown away rather than planted in good soil. Saint James reminds us in his letter that we are to be doers of the word, not just hearers. Why do you think some people rarely act on the word of God that they have heard proclaimed at Mass?
Mark 7:1-8, 14-15, 21-23. In today's gospel story, Jesus accuses the religious leaders of being hypocrites. They act as though they are speaking for God but they are really speaking about what matters to them.  Jesus points out that they are more concerned about pious practices than they are about God's commandments. They criticized Jesus' disciples for not washing their hands before eating. But they showed no interest in the goodness of the disciples' hearts. How would you explain why having a good heart is more important than giving God "lip service"? What are some of the things Jesus says comes from within people?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Tx. 4, 13-17; Lc. 4, 16-30.  Lh. Phê-rô/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Ba.      1Tx. 5, 1-11; Lc. 4, 31-37.    Lh. Maria/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Tư.      Cl. 1, 1-8; Lc. 4, 38-44.         Lh. Phê-rô/Gđ. Phạm Ng. Quyền
Thứ Năm.   Cl. 1, 9-14; Lc. 5, 1-11.        Lh. Têrêsa/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Sáu.    Cl. 1, 15-20; Lc. 5, 33-39.     Lh. Phê-rô/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt -  Lh. Micae&Lucia/Thái&Linh
Chúa Nhật. Lh. Lh. Phê-rô/Gđ. Phạm Ng. Quyền
                     Lh. Giuse/Gđ. Thắng&Hà
                      
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Bạch Hồng  Ng. Ngọc Bảo                      Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung      Trần Ngọc Ánh            
10. Hội Hiền Mẫu                              Ng.Trung Hải;Lê Thanh Xuân          Keluc Đặng
Dâng LễHội Hiền Mẫu                                                     Jonny Đặng;Mike Nguyễn  

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An           Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến     Lê Đình Phong;  Trần V. Thái      Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quốc Thái                                         Trần Hoạt Liêm;Tyler Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 8, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,200
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Trần Thị Tho         1,000
 2. Vũ Kim Quang      1,000
 3. Nguyễn Văn Hữu     700
 4. Nguyễn Trung Long 200
 5. Trần Minh Quân       200
 6. Lê Văn Thuận          200
 7. Nguyễn Tuyết Anh   100
 8. Trần Andy                100
 9. Phạm Minh Tâm      100
 10. Phạm Văn Định       100
 11. Lê Đình Phong          50
 12. Thân Mary                 50
 13. Nguyễn Hồng Diệp   50
          Tổng cộng:     $ 3,850

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng của hội.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến.  Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy đầu tháng, ngày 5 tháng 9, tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. Trong dịp bán thức ăn Chúa nhật tuần qua, hội đã thu được số tiền là 900 đô la. Xin chân thành cám ơn các hội viên và mọi người đã hy sinh giúp đỡ và nấu các món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Thánh Lễ Thứ Hai Và Thứ Ba Tuần Này.
Xin Chú Ý! Vì linh mục quản nhiệm sẽ tham dự tuần thường huấn cho các linh mục địa phận tuần này, cho nên các Thánh lễ ngày Thứ Hai và Thứ Ba sẽ vào lúc 8 giờ sáng thay vì 6 giờ 30 chiều.

Chầu Thánh Thể Gia Trường.  
Xin các gia trưởng trong giáo xứ bớt chút thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu tháng, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, tuần này, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Xin mời tham dự.

HỌP PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH LỚP THÊM SỨC.
Xin kính mời quý phụ huynh các em trong lớp Thêm Sức 2016 tham dự buổi họp quan trọng sau thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật 13/9/15.  Trong buổi họp, quý phụ huynh sẽ được thông báo về những chuẩn bị cần thiết phải có cho mỗi em theo đòi hỏi của địa phận Tulsa.  Vì tầm quan trọng của việc giúp các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức, quý phụ huynh buộc phải đến tham dự buổi họp này.  Ngoài ra, địa phận Tulsa sẽ tổ chức một ngày Đại Hội Tông Đồ Giáo Dân Cho Giới Trẻ vào thứ Bảy ngày 24/10/15  "Discipleship Catholic Youth Conference 2015".  Các em trong lớp Thêm Sức buộc phải ghi danh tham dư.  Nếu quý phụ huynh muốn tham dự ngày đại hội này, xin liên lac với cô Hương. Xin xem bích chương về ngày đại hội treo tại cuối nhà thờ và hội trường. 

Cha Mẹ Các Em Lớp Giáo Lý.  
Xin Chú Ý! Vì lý do an toàn, xin các phụ huynh vui lòng đến đón con em về sau ngay khi tan học lúc 2 giờ chiều. Không để các em đợi một mình sau khi các lớp học đã chấm dứt.  Khi vào sân đậu xe, xin chạy chậm và chú ý các em đi ngang qua.  Xin vào chỗ đậu xe chờ và đón các em.  Không ngừng xe trong lối ra vào trước hội trường, làm cản trở lưu thông. Xin kêu gọi sự hợp tác của mọi người để việc đưa đón các em được tốt đẹp và an toàn.

Hội Giúp Lễ.
Sẽ có ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 30 trong các lớp giáo lý, và vào danh sách để ở cuối nhà thờ. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh cho các em, kể cả các em hiện đang trong danh sách. Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....