Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên Năm B. Số 551

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cn. 9, 1-6.  Trong bài đọc 1 trích sách Châm ngôn hôm nay nói với chúng ta Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống mê muội, tội lỗi, đến ăn bánh và uống rượu mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để được sống.  Đó là ý nghĩa đoạn sách này.
Bài đọc 2. Ep. 5, 15-20.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.
Tin Mừng.  Ga. 6, 51-58.  Trong bài Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố: ‘’Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời.’’  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
                                                  cho biết Chúa thiện hảo dường bao!

Kinh thánh tuần sau:  Gs. 24, 1-18; Ep. 5, 21-32; Ga. 6, 61-70

Suy Niệm.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu biết ba hiệu quả của Bí tích Thánh Thể.  Một là ban cho ta được sống muôn đời và được sống lại : “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hếtỂ. Hai là làm cho ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu : “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấyỂ. Ba là được sống nhờ sự sống của Chúa Giêsu, theo khuôn mẫu sự kết hiệp giữa Đức Giêsu với Chúa Cha : “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sự sống như vậyỂ. Đức tin của người Công giáo về bánh hằng sống khác hẳn với người Tin lành. Người Công giáo tin có Chúa hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh thể, và tin việc rước lễ là rước Mình Thánh Chúa. Vì nếu tin Chúa có quyền phép và làm phép lạ, thì cũng tin Chúa có thể biến đổi bánh rượu thành Mình Máu Thánh Người, mặc dù hình thái bên ngoài vẫn giống bánh rượu. Mỗi khi tham dự Thánh lể, chúng ta quyết tâm chuẩn bị tâm hồn để ăn Bánh Hằng Sống là Lời Chúa Giêsu bằng cách : lắng nghe và tìm hiểu Ý Chúa muốn phải làm gì. Xin Người ban sự sống thần linh. Nhờ đó, chúng ta sẽ biến đổi nên giống Người hơn và trở nên chứng nhân cho Người trong cuộc sống đời thường giữa lòng xã hội hôm nay.

Reflection
Proverbs 9:1-6. How does God attract people to seek divine wisdom? In this reading, the wisdom of God is pictured as a welcoming woman who invites people to "Come, eat of my food." Those who accept her invitation will grow in their understanding of God's ways. Once they have shared her feast, they will no longer be misled by foolishness. Describe a person you know who is wise. How do you think this person has become wise?
Ephesians 5:15-20. In this reading, Paul shows that he has eaten of Wisdom's food. He strongly advises his fellow Christians not to waste their opportunities to live well. They are to act thoughtfully and avoid ignorant behavior, including drunkenness and wickedness of every kind. To strengthen their decision to live wisely, Paul encourages them to sing inspired songs and thank God for everything they have received from him. We share this same call to grow in wisdom and in gratitude.
John 6:51-58. Once again Jesus the Teacher is having a hard time getting through to his listeners. They resist his teaching that he is the living bread from heaven. When they continue to object, Jesus assures them that his flesh is real food and his blood is real drink. If they do not "feed on" him, they will have no life in them. What do you remember about your First Communion? Why was that day special to you and your family? How do you think receiving the Body and Blood of Jesus makes a difference in your life? What do you think are some of the spiritual hungers of people your age in the world today?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22.    Lh. Bé Anna/ Chelsea Vũ
Thứ Ba.      Tl. 6, 11-24; Mt. 19, 23-30.   Lh. Anna/Gđ.Ng. Thanh Sơn
Thứ Tư.     Tl. 9, 6-15; Mt. 20, 1-16.       Tạ ơn Thánh Giuse
Thứ Năm.  Tl. 11, 29-39; Mt. 22, 1-14.   Xin bằng an&Tạ ơn
Thứ Sáu.    R. 1, 1-22; Mt. 22, 34-40.      Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Ôbà Vượng
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Trực&Nguyệt
Chúa Nhật.  Lh. Vincente Gioan/Gđ. Bà Tạo
                      
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn          Ng. Trung Trực                Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần T. Hồng Trang          Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Trần Thu Hường  Trần V. Thái;Ng. Trung Hải     Aaron Nguyễn
Dâng Lễ:    HĐMV                                                                        Paul&Joseph Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan    Vũ Đình Hiệu                       Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho               Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết        Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến     James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Quang Thái                                                Austin Vũ;Tyler Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 8, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,885    Chúa nhật, ngày 9 tháng 8: $490
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguyễn Thanh Sơn         5,000
  2. Vương Trường Thịnh      1,000
  3. Mai Văn Kha                       500
  4. Thân Ngọc Tuyết                300
  5. Hồ Văn Song                      200
  6. Thân nhân Đỗ XuânTuyển 100
  7. Vũ Duy Lương                   100
  8. Bùi Thị Gẫm                        60
  9. Phác Nguyễn Hồng Trần    50
  10. Phạm Thị Thủy                   50
         Tổng cộng:                $ 7,360

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Khai Giảng Và Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Sẽ có nghi thức khai giảng, và sau đó có buổi họp các phụ huynh, cha mẹ.  Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng này. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, hiệp nhất đồng tâm làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người trong các ban, và trong công việc tông đồ dạy dỗ và giúp các con em học tiếng Việt và giáo lý của Giáo hội, để các em biết, gắn bó và yêu Chúa nhiều hơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức trong mấy tuần để lau chùi, đánh bóng hội trường, sửa soạn và chuẩn bị các lớp học cho ngày khai giảng chương trình giáo lý&Việt ngữ năm nay. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin kêu gọi những ai được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội, trong việc phục vụ và xây dựng giáo xứ. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Tạm Biệt.
Trong mùa hè vừa qua, một số gia đình đã từ giã giáo xứ di chuyển đến những thành phố khác. Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả các gia đình, đặc biệt là gia đình anh Vũ Cẩm.  Anh Vũ Cẩm đã là thành viên trong Hội đồng Mục vụ và là giáo lý viên rất tận tâm trong những năm qua. Xin Thiên Chúa trả công cho sự hy sinh phục vụ và tấm lòng quảng đại đóng góp vật chất cũng như tinh thần, và cầu chúc các gia đình luôn bằng an cũng như sớm ổn định nơi chỗ ở mới.

Giữ Gìn Nhà Chúa Sạch Sẽ.  
Xin cha mẹ, phụ huynh vui lòng đừng để con em xé sách hát, tờ Tin mừng, xả rác và thức ăn trong Nhà thờ. Xin vui lòng nhặt rác, thu dọn sạch sẽ những gì con em bày ra trước khi ra về.  Và để duy trì sự  khang trang, xin mọi người không xả rác khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Thành thật cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....